Tento strategický dokument je nástrojom koncepčného a cieľavedomého rozvoja kraja, vďaka ktorému Banskobystrický samosprávny kraj, mestá a obce a ostatní sociálno-ekonomickí partneri v kraji dokážu spoločne plánovať opatrenia a aktivity a získavať na nich financie z rôznych zdrojov, ako sú Program Slovensko 2021 – 2027, Plán obnovy a odolnosti, regionálne príspevky pre najmenej rozvinuté okresy, 

Program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko 2021 – 2027 a iné. Mnohé z aktivít realizujú aj z vlastných rozpočtov, avšak koordináciou s inými územnými partnermi dokážu zvýšiť ich dopad v území.

Odkaz na stránku Dátové podklady.

Na stránke nájdete analytické zostavy v PowerBi a môžete si prehliadať interaktívne grafické zostavy k pripravovanej analytickej časti IÚS/PHSR BBSK. Zostavy sú rozdelené do jednotlivých tematických oblastí a priebežne ich budeme dopĺňať.

Stav životného prostredia - (powerBI)

Kliknutím na linky nižšie si môžete prehliadať interaktívne grafické zostavy k pripravovanej analytickej časti IÚS/PHSR BBSK. Zostavy sú rozdelené do jednotlivých tematických oblastí a priebežne ich budeme dopĺňať. 

Socio-demograficke-ukazovatele

Ekonomické ukazovatele

Cestovný ruch

Životné prostredie

Školstvo

Územno-technická analýza

Doprava

Kriminalita


Prehľad potrieb z územia

V mesiacoch apríl-október 2020 prebiehalo v území BBSK prostredníctvom regionálnych združení miest a obcí mapovanie potrieb a projektových zámerov. Z celkového počtu 516 miest a obcí kraja nám prišli podklady od 285 miest a obcí, spolu 2 345 projektových zámerov (stav k 30.10.2020). Analytický prehľad z tohto zberu potrieb, resp. projektových zámerov, nájdete v nasledujúcom dokumente:  

Zoznam projektových zámerov je priebežne dopĺňaný tak samosprávami, ako aj socio-ekonomickými partnermi v území. Aktuálny spoločný zoznam projektových zámerov od samospráv aj socio-ekonomických partnerov, vždy k uvedenému dátumu poslednej aktualizácie, nájdete na tomto odkaze.

Výsledky prieskumu strategicko-analytických kapacít v BBSK

Prieskum na zistenie stavu a potrieb posilnenia strategicko-analytických, administratívnych a dátových kapacít medzi samosprávami BBSK sa konal online formou a bol zaslaný samosprávam prostredníctvom predsedov a predsedníčok Regionálnych združení miest a obcí dňa 28. 10. 2021. Opätovné výzvy sme zasielali v dňoch 8. – 9. 11. 2021 priamo obciam, ktoré sa do prieskumu dovtedy nezapojili. Poslednú odpoveď sme zaznamenali 16. 12. 2021.

Dotazník vyplnilo 215 samospráv z celkového počtu 516 samospráv na území Banskobystrického samosprávneho kraja. Celková návratnosť dotazníka bola 41 %. Najviac odpovedí, 168, prišlo od obcí vo veľkosti do 1 000 obyvateľov.
Výsledky prieskumu strategicko-analytických (plánovacích) kapacít v BBSK si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Socio-ekonomické profily

Okresy:


Strategicko-plánovacie regióny:

Odkaz na stránku Proces SEA

Na stránke nájdete informácie o Procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (SEA).

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.