Plán dopravnej obslužnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej aj „PDO BBSK“) je strategický dokument kraja, ktorý definuje ciele a odporúčania ďalšieho systematického rozvoja verejnej dopravy v kraji v súlade s koncepciou nastavenia integrovanej dopravy na celom území Banskobystrického kraja a jeho záujmových regiónov.

Cieľ strategického dokumentu

Jedným z najdôležitejších cieľov PDO BBSK je riešiť efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti Banskobystrického kraja. Dôraz je kladený na kvalitu a organizáciu dopravy, rozvoj dopravnej infraštruktúry vrátane zohľadnenia ekonomického a tarifného hľadiska.

Vypracovanie dokumentu

PDO BBSK bol vypracovaný v rámci projektu „Inteligentný kraj, kvalitnejší život“, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Zhotoviteľom diela bola spoločnosť AFRY CZ s.r.o., ako víťazný uchádzač verejného obstarávania, ktorá dokument spracovala a odovzdala.

Metodika spracovania

PDO BBSK je strategický dokument, ktorý je spracovaný vzhľadom na potreby Banskobystrického kraja a v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú verejnej dopravy a jej organizácie. 

Štruktúra strategického dokumentu

Podkladom pre spracovanie dokumentu boli dopravné prieskumy vykonané v roku 2019, ako aj zber štatistických údajov o doprave v Banskobystrickom kraji a ďalších nevyhnutných informácií pre Zhotoviteľa.

Spracovaný dokument je rozdelený do štyroch hlavných časti:

  1. Analytická časť
  2. Návrhová časť
  3. Plán opatrení plánu dopravnej obslužnosti
  4. Štandardy

PDO BBSK je zameraný predovšetkým na prímestskú autobusovú dopravu. Vzhľadom na odlišných objednávateľov železničnej a mestskej dopravy sa dokument venuje najmä koordinácii jednotlivých druhov verejnej dopravy z pohľadu vzniku IDS BBSK. Detailné návrhy rozvoja železničnej dopravy v kraji sú riešené vo strategickom dokumente Plán udržateľnej mobility BBSK. 

Posúdenie dokumentu

V rámci uznania výdavkov projektu EVS bola zostavená expertná komisia z radu predstaviteľov BBSK a externých odborníkov za účelom transparentného posúdenia a možnosti ďalšieho využitia predloženého strategického dokumentu Zhotoviteľom. Členovia komisie posúdili spracovaný dokument z pohľadu odbornosti, legislatívnych noriem a možnosti ďalšieho využitia pri implementácii navrhnutých výstupov od Zhotoviteľa a vydali súhlasné stanovisko doplnené o odporúčania na zapracovanie pripomienok, ktoré Zhotoviteľ zapracoval do finálnej podoby PDO BBSK.

Záver

Hlavným zámerom PDO BBSK je riešenie prímestskej autobusovej dopravy v kraji na organizačnej, prevádzkovej a infraštruktúrnej úrovni, so zameraním na integráciu verejnej dopravy, s cieľom zabezpečiť environmentálne a finančne prijateľnú mobilitu obyvateľov, ktorá rešpektuje základné princípy dopravnej obslužnosti. V dokumente sú definované základné funkcie Organizátora IDS BBSK, prevádzková oblasť IDS z pohľadu technických a prevádzkových štandardov, návrh Tarify IDS vrátane ponuky cielenej na cestovný ruch, aj kvalitu i dostupnosť informácií pre cestujúcich.

PDO BBSK je strategický, plánovací a vykonávací dokument, ktorý definuje priority rozvoja verejnej dopravy v kraji.

Kľúčové výhody vyplývajúce zo spracovaného Plánu dopravnej obslužnosti BBSK:

  • zvýšenie kvality života obyvateľov,
  • úspora finančných nákladov z dôvodu efektívneho využívania verejnej dopravy,
  • zvýšená mobilita a dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov kraja,
  • efektívne využívanie verejných zdrojov,
  • využitie synergie medzi dopravou, odvetviami v ekonomike a prepojenie miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej dopravnej siete.

Materiál bol schválený zastupiteľstvom BBSK dňa 30. marca 2023.

Plán dopravnej obslužnosti BBSK (13.31 MB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.