Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení (VZN) pre vás zabezpečujeme prostredníctvom Kancelária predsedu. V nasledujúcej tabuľke máte k dispozícii prehľad platných VZN:

Číslo VZN
Názov Číslo uznesenia Dátum prijatia Dátum účinnosti
VZN BBSK č. 48/2023 (PDF, 286 kB)
VZN BBSK č. 48/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
47/2023
26. januára 2023
1. februára 2023
Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 47/2022 (PDF, 138 kB)
Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 47/2022 o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov BBSK pre školy a školské zariadenia samosprávneho kraja
48/2023
26. januára 2023
1. februára 2023
VZN BBSK č. 47/2022 (PDF, 173 kB)
VZN BBSK č. 47/2022 o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov BBSK pre školy a školské zariadenia samosprávneho kraja
736/2022
3. marca 2022
23. marca 2022
VZN BBSK č. 46/2021 (PDF, 112 kB)
VZN BBSK č. 46/2021 o zrušení školy - Prvého slovenského literárneho gymnázia, Clementisova 1166, 050 01 Revúca
610/2021
23. septembra 2021
14. októbra 2021
Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 45/2021 (PDF, 182 kB)
Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 45/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj sociálnych služieb pre seniorov v Banskobystrickom samosprávnom kraji
735/2022
3. marca 2022
23. marca 2022
VZN BBSK č. 45/2021 (PDF, 238 kB)
VZN BBSK č. 45/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj sociálnych služieb pre seniorov v Banskobystrickom kraji
501/2021
11. marca 2021
2. apríla 2021
Dodatok č. 2 VZN BBSK č. 44/2021 (PDF, 142 kB)
Dodatok č. 2 VZN BBSK č. 44/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj športu v Banskobystrickom kraji
52/2023
26. februára 2023
15. februára 2023
Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 44/2021 (PDF, 329 kB)
Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 44/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj športu v Banskobystrickom kraji
766/2022
5. mája 2022
23. mája 2022
VZN BBSK č. 44/2021 (PDF,293 kB)
VZN BBSK č. 44/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj športu v Banskobystrickom kraji
493/2021
8. januára 2021
28. januára 2021
VZN BBSK č. 42/2019 (PDF, 212 kB)
VZN BBSK č. 42/2019 o zriadení školy - Škola umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica
273/2019
12. decembra 2019
1. januára 2020
Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 41/2019 (PDF, 151 kB)
Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
645/2021
30. novembra 2021
1. februára 2022
VZN BBSK č. 41/2019 (PDF, 413 kB)
VZN BBSK č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
272/2019
12. decembra 2019
1. februára 2020
VZN BBSK č. 40/2019 (úplné znenie) (PDF, 310 kB)
VZN BBSK č. 40/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva
Dodatok č. 5 VZN BBSK č. 40/2019 (PDF, 231 kB)
Dodatok č. 5 VZN BBSK č. 40/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj športu v Banskobystrickom kraji
764/2022
5. mája 2022
23. mája 2022
Dodatok č. 4 VZN BBSK č. 40/2019 (PDF, 169 kB)
Dodatok č. 4 VZN BBSK č. 40/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva
500/2021
11. marca 2021
2. apríla 2021
Dodatok č. 3 VZN BBSK č. 40/2019 (PDF, 169 kB)
Dodatok č. 3 VZN BBSK č. 40/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva
453/2020
30. novembra 2020
15. decembra 2020
Dodatok č. 2 VZN BBSK č. 40/2019 (PDF, 376 kB)
Dodatok č. 2 VZN BBSK č. 40/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva
332/2020
21. mája 2020
10. júna 2020
Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 40/2019 (PDF, 302 kB)
Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 40/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva
274/2019
12. decembra 2019
1. januára 2020
VZN BBSK č. 40/2019 (PDF, 598 kB)
VZN BBSK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva
256/20109
17. októbra 2019
8. novembra 2019
VZN BBSK č. 39/2019 (PDF, 211 kB)
VZN BBSK č. 39/2019 o zrušení školy - Gymnázia-Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota
254/2019
17. októbra 2019
31. októbra 2019
Dodatok č. 4 VZN BBSK č.38/2019 (PDF, 135 kB)
Dodatok č. 4 VZN BBSK č. 38/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoja rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji
51/2023
26. januára 2023
15. februára 2023
VZN BBSK č. 38/2019 (úplné znenie) (PDF, 263 kB)
VZN BBSK č. 38/2019 o poskytovaní príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoja a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji
Dodatok č. 3 VZN BBSK č. 38/2019 (PDF, 274 kB)
Dodatok č. 3 VZN BBSK č. 38/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoja rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji
765/2022
5. mája 2022
23. mája 2022
Dodatok č. 2 VZN BBSK č. 38/2019 (PDF, 132 kB)
Dodatok č. 2 VZN BBSK č. 38/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji
452/2020
30. novembra 2020
15. decembra 2020
Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 38/2019 (PDF, 452 kB)
Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 38/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji
329/2020
21. mája 2020
10. júna 2020
VZN BBSK č. 38/2019 (PDF, 716 kB)
VZN BBSK č. 38/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu
208/2019
22. augusta 2019
17. septembra 2019
Dodatok č. 4 VZN BBSK č. 36/2019 (PDF, 153 kB)
Dodatok č. 4 VZN BBSK č. 36/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK za účelom podpory aktivít/táborov pre deti a mládež BBSK
50/2023
26. januára 2023
15. februára 2023
VZN BBSK č. 36/2019 (úplné znenie) (PDF, 241 kB)
VZN BBSK č. 36/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK za účelom podpory aktivít/táborov pre deti a mládež BBSK
Dodatok č. 3 VZN BBSK č. 36/2019 (PDF, 111 kB)
Dodatok č. 3 VZN BBSK č. 36/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK za účelom podpory aktivít/táborov pre deti a mládež BBSK
451/2020
30. novembra 2020
15. decembra 2020
Dodatok č. 2 VZN BBSK č. 36/2019 (PDF, 228 kB)
Dodatok č. 2 VZN BBSK č. 36/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK za účelom podpory aktivít/ táborov pre deti a mládež BBSK
331/2020
21. mája 2020
10. júna 2020
Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 36/2019 (PDF, 446 kB)
Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 36/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK za účelom podpory aktivít/táborov pre deti a mládež BBSK
207/2019
22. augusta 2019
17. septembra 2019
VZN BBSK č. 36/2019 (PDF, 479 kB)
VZN BBSK č. 36/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK za účelom podpory aktivít/táborov pre deti a mládež BBSK
170/2019
25. apríla 2019
16. mája 2019
VZN BBSK č. 35/2018 (PDF, 250 kB)
VZN BBSK č. 35/2018 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
117/2018
10. decembra 2018
1. januára 2019
VZN BBSK č. 29/2015 (PDF, 133 kB)
VZN BBSK č. 29/2015 o zriadení školského zariadenia – Výdajne školskej jedálne, Tajovského 24, Banská Bystrica ako súčasti Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, Banská Bystrica
125/2015
24. apríla 2015
5. mája 2015
VZN BBSK č. 27/2014 (PDF, 968 kB)
VZN č. 27/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky 2014
84/2014
5. decembra 2014
16. januára 2015
Dodatok č. 8 VZN BBSK č. 25/2014 (PDF, 158 kB)
Dodatok č. 8 VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
49/2023
26. januára 2023
1. februára 2023
VZN BBSK č. 25/2014 (úplmé znenie) (PDF, 299 kB) VZN 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
Dodatok č. 7 VZN BBSK č. 25/2014 (PDF, 249 kB)
Dodatok č. 7 VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
697/2022
13. januára 2022
2. februára 2022
Dodatok č. 6 VZN BBSK č. 25/2014 (PDF, 161 kB)
Dodatok č. 6 VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
450/2020
30. novembra 2020
15. decembra 2020
Dodatok č. 5 VZN BBSK 25/2014 (PDF, 427 kB)
Dodatok č. 5 VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
330/2020
21. mája 2020
10. júna 2020
Dodatok č. 4 VZN BBSK 25/2014 (PDF, 214 kB)
Dodatok č. 4 VZN 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
255/2019
17. októbra 2019
8. novembra 2019
Dodatok č. 3 VZN BBSK 25/2014 (PDF, 536 kB)
Dodatok č. 3 VZN BBSK 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
77/2018
23. augusta 2018
14. septembra 2018
Dodatok č. 2 VZN BBSK č.25/2014 (PDF, 214 kB)
Dodatok č. 2 VZN BBSK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
176/2015
26. októbra 2015
18. novembra 2015
Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 25/2014 (PDF, 174 kB)
Dodatok č. 1 VZN BBSK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
154/2015
14. septembra 2015
10. októbra 2015
VZN BBSK č. 25/2014 (PDF, OCR 589 kB)
VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
70/2014
3. októbra 2014
1. novembra 2014
VZN BBSK č. 24/2014 (PDF, OCR, 705 kB)
VZN o zrušení a zriadení stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
63/2014
2. septembra 2014
2. septembra 2014
VZN BBSK č. 14/2010 (PDF, OCR, 17.72 MB)
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku BBK - Zmeny a doplnky 2009
94/2010
18. júna 2010
10. júla 2010
VZN BBSK č. 6/2007 (PDF, OCR, 245 kB)
VZN, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 1/2007
222/2007
23. augusta 2007
27. septembra 2007
VZN BBSK č. 4/2004 (PDF, 734 kB)
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku BBK
611/2004
16. december 2004
21. januára 2005

Súvisiaca legislatíva

 V tejto časti vám ponúkame prehľad právnych predpisov úzko súvisiacich s vyššie uvedenou témou. Predpisy, ktorých schvaľovanie je v kompetencii Úradu BBSK sa vám po kliknutí na odkaz zobrazia ako pdf. dokumenty. Pri predpisoch vydávaných z úrovne Vlády SR budete presmerovaní na právny a informačný portál Slov-Lex, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR. 

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.