Neverejný poskytovateľ vybraných druhov sociálnych služieb má zákonom stanovenú povinnosť predkladať každý štvrťrok Úradu BBSK evidenciu prijímateľov sociálnej služby. Okrem toho raz ročne, na základe výzvy Úradu BBSK , predkladá na nasledujúci kalendárny rok žiadosť o finančný príspevok na prevádzku a odkázanosť.

Odkaz na službu

Po kliknutí na odkaz sa vám zobrazí stránka služby. 

Služba Finančný príspevok na prevádzku 

Otázky a odpovede

O službu môže požiadať poskytovateľ sociálnej služby poskytovanej na území Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Lehota na podávanie žiadostí o finančný príspevok na prevádzku a odkázanosť nie je pevne stanovená. V prípade, že sa neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby poskytuje finančný príspevok na prevádzku a odkázanosť, vyšší územný celok poskytuje tieto finančné prostriedky preddavkovo a prvý preddavok sa poskytne najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka. 

Poskytovatelia sociálnych služieb sú evidovaní v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Nájdete ho na nižšie uvedenom odkaze.  

Register poskytovateľov sociálnych služieb 

Zoznam právnych predpisov, ktoré súvisia s poskytovanou službou.  

 • Zákon č. 305/2005 Z.z.o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 • Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 1. januára 2015) 

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2018 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.pdf 

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (PDF dokument, 412 kB) 

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (úplné znenie) (PDF dokument, 296 kB) 

 • Dodatok č.1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (PDF dokument, 164 kB) 

 • Smernica 005-2018-OSSZ pre Zariadenia sociálnych služieb.pdf 

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.