Ďalšie informácie

Sociálne poradenstvo je zamerané na posúdenie povahy problému, odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej pomoci.

Kompetencie obcí/miest a VÚC upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a môžeme ich rozdeliť na starostlivosť o seniorov a starostlivosť o zdravotne postihnutých.

V prípade, že občan, ktorému majú byť poskytované sociálne služby je v seniorskom veku, je potrebné obrátiť sa s požiadavkou na obecný/mestský úrad v mieste svojho trvalého pobytu. V kompetencii miest a obcí sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denný stacionár, prepravná služba a opatrovateľská služba.

V prípade, že ide o občana so zdravotným postihnutím, užitočné informácie a sociálne poradenstvo Vám poskytne VÚC podľa miesta trvalého pobytu. Do kompetencie VÚC patria zariadenia podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie.

Na tejto stránke sa dozviete užitočné informácie z oblasti sociálneho poradenstva – ako prebieha posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, následné umiestnenie vo vybranom zariadení sociálnych služieb, alebo zaradenie do poradovníka zariadenia sociálnych služieb.

Služba je určená pre všetky fyzické osoby, ktoré môžu o službu požiadať buď samostatne alebo prostredníctvom zákonného zástupcu pri maloletých deťoch, opatrovníka – ak bola fyzická osoba súdom zbavená spôsobilosti na právne úkony (je potrebné doložiť právoplatný rozsudok okresného súdu, ktorým bola fyzická osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony a uznesenie okresného súdu, ktorým bol ustanovený opatrovník), osobou splnomocnenou na tento úkon, inou fyzickou osobou – ak fyzická osoba nemôže sama podať žiadosť pre nepriaznivý zdravotný stav (je v zmysle § 92 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách potrebné doložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave).

Formuláre (papierové aj elektronické) k tejto službe nie je možné podávať anonymne, t.j. musia byť podpísané. 

Poskytnutie služby si nevyžaduje zaplatenie správneho poplatku.

Lehota pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je 30 dní od začatia konania, alebo v obzvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní. 

Lehota na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zatiaľ nie je definovaná. Ak je žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do zariadení sociálnych služieb (ZSS)  predložená (či už Úradom BBSK alebo priamo žiadateľom) spolu so všetkými potrebnými prílohami a ZSS nemá vhodné voľné miesto – zaradí žiadosť do poradovníka okamžite.  

Lehota na podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia je 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Návrh na preskúmanie rozhodnutia sa podáva na Krajský súd v Banskej Bystrici.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.