Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Šurice – Pavlovce po križovatku s cestou II/531 – projektová príprava

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Základné údaje projektu:
Názov projektu: Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Šurice – Pavlovce po križovatku s cestou II/531 – projektová príprava
Názov a sídlo prijímateľa: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica

CIEĽ: Cieľom projektu je obstaranie projektových dokumentácií, ktoré budú východiskovým podkladom pre rekonštrukciu cesty a mostov II/571 hr. okresov LC/RS –Pavlovce (križovatka s cestou II/531), v okrese Rimavská Sobota, čím sa dosiahne vyššia bezpečnosť a plynulosť dopravy na cestách, skvalitnenie dopravného prepojenia obcí a zlepšenie dostupnosti k cestám vyššej kategórie. Naplnenie cieľa projektu bude zabezpečené realizáciou jednej hlavnej aktivity, ktorou je obstaranie projektovej dokumentácie (dokumentácie stavebného zámeru a dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby) pre cestnú stavbu - II/571 hr. okresov LC/RS – Pavlovce s kumulatívnym staničením 12,008 – 31,900 km. Projektový zámer na rekonštrukciu uvedenej cesty, pre ktorú bol schválený príspevok na obstaranie projektovej dokumentácie, bol odsúhlasený aj Radou partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja.

Celkové oprávnené výdavky: 126 876,00 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 120 532,20 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 120 532,20 EUR
Spolufinancovanie: 6 343,80 EUR

Trvanie projektu: 6 mesiacov

Kód projektu v ITMS2014+ : 302071CVL9
Výzva: IROP-PO7-SC76-2022-98
Prioritná os: 7 – REACT EÚ
Špecifický cieľ: 7.6 - Predprojektová príprava.

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.