Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Sklabiná - Veľký Krtíš - Sucháň (hranica okresu VK/KA) – projektová príprava


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Základné údaje projektu:
Názov projektu: Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Sklabiná - Veľký Krtíš - Sucháň (hranica okresu VK/KA) – projektová príprava
Názov a sídlo prijímateľa: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica

CIEĽ: Cieľom projektu je obstaranie projektových dokumentácií, ktoré budú východiskovým podkladom pre rekonštrukciu cesty II. triedy č. II/527 v úsekoch Sklabiná -Veľký Krtíš - Sucháň (hranica okresu VK/KA), v okrese Veľký Krtíš, čím sa dosiahne vyššia bezpečnosť a plynulosť dopravy na cestách, skvalitnenie dopravného prepojenia obcí a zlepšenie dostupnosti k cestám vyššej kategórie. Naplnenie cieľa projektu bude zabezpečené realizáciou dvoch hlavných aktivít, ktorých predmetom je obstaranie projektových dokumentácií pre dva na seba nadväzujúce cestné úseky. Obstaranie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty a mostov II/527 Sklabiná – Veľký Krtíš. Obstaranie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty a mostov II/527 Veľký Krtíš – Sucháň (hranica okresu VK/KA).

Celkové oprávnené výdavky: 180 288,00EUR
Nenávratný finančný príspevok: 171 273,60 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 171 273,60 EUR
Spolufinancovanie: 9 014,40 EUR

Trvanie projektu: 5 mesiacov

Kód projektu v ITMS2014+ : 302071CVJ4
Výzva: IROP-PO7-SC76-2022-98
Prioritná os: 7 – REACT EÚ
Špecifický cieľ: 7.6 - Predprojektová príprava.

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.