logo Sociálna inklúzia minoritných skupín - Integrácia minorít

Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fiľakove

Názov projektu: Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fiľakove

 Žiadateľ: Mesto Fiľakovo

Celkové oprávnené výdavky: 331 304,00 €

Nenávratný finančný príspevok: 281 608,40 €

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 49 695,60 €

Trvanie projektu: 30 mesiacov, 02/2021- 07/2023

Cieľ projektu: 

Hlavným zámerom prijímateľa bola podpora dobudovania absentujúcich inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít v mestskej časti 1 (časť osídlenia: 2 Podhradie a centrum mesta, ulice: Puškinova, Švermova a časť Jilemnického) v meste Fiľakovo. Projekt je v súlade s cieľom OP ľudské zdroje Prioritnej osi 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania prostredníctvom hlavnej aktivity Podpora dobudovania inžinierskych sietí so spôsobom realizácie: a) budovanie verejných kanalizácií, c) výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody ako pokračovanie existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry.

Okrem stavebných prác hlavná aktivita zahŕňala spracovanie príslušnej projektovej dokumentácie, stavebného dozoru a podporné aktivity – interný manažment na riadenie projektu.

Cieľovými skupinami boli obyvatelia MRK ulíc Švermova, Puškinova a Jilemnického v meste Fiľakovo v rámci obce/integrovaní v počte celkom 171. V projektom riešenom osídlení 2 býva celkom 633 osôb MRK.

Podporou dobudovania inžinierskych sietí sa zlepší technická vybavenosť v riešenom území mesta Fiľakovo a podporou fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbanej komunity v mestskej oblasti bude výstupom projektu novovybudovaný vodovod v dĺžke 36 m, verejný vodovod a verejná kanalizácia spolu 198 ma verejná kanalizácia v samostatnej stavebnej ryhe 209 m.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.