Rozvoj dlhodobej starostlivosti poskytovanej na komunitnej úrovni v BBSK

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Základné údaje projektu:
Názov projektu: Rozvoj dlhodobej starostlivosti poskytovanej na komunitnej úrovni v BBSK
Názov a sídlo prijímateľa: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica

CIEĽ:

Prostredníctvom poskytovania služieb dlhodobej starostlivosti vo vybraných lokalitách overiť funkčnosť, resp. zdokonaliť inovatívny nástroj na zdieľanie služieb dlhodobej starostlivosti na území viacerých obcí a koordinácia služieb dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni, s cieľom posúdiť uplatniteľnosť tohto nástroja na územie SR a súčasne dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu.

Celkové oprávnené výdavky: 2 186 354,44 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 2 186 354,44 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ a ŠR: 2 186 354,44 EUR
Trvanie projektu: 27 mesiacov

Kód projektu v ITMS2014+ : 401405DVT2

Výzva: PSK-MPSVR-005-2023-NP-ESF+

Špecifický cieľ: 401405063 – ES04.11

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  v rámci Programu Slovensko

Vzor plagátu A3 - aktualizované logá (ESF) (416 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.