Základnou povinnosťou samosprávneho kraja vo všeobecnosti je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Túto povinnosť realizuje BBSK prostredníctvom svojich kompetencií v zmysle ust. § 4 odsek 1 zákona číslo 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení.

Nevyhnutným predpokladom aktívneho napĺňania programových priorít regionálneho rozvoja v Banskobystrickom samosprávnom kraji (ďalej len “BBSK”) v rokoch 2018 – 2022, schválených v marci 2018 pre oblasť dopravy, cestovného ruchu, sociálnej ekonomiky a zvyšovania uplatniteľnosti absolventov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK je budovanie odborných a projektových kapacít, ktoré umožnia cielenú a efektívnu alokáciu financií z vlastných zdrojov BBSK ako aj externých zdrojov, zvlášť z dotačných mechanizmov.

Z praxe iných samostatných krajov (napr. Prešovského, Žilinského a Košického samosprávneho kraja) vyplýva, že vhodným nástrojom na dosiahnutie rozvojových cieľov je zriadenie samostatného právneho subjektu (neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecno-prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 o neziskových organizáciách). Takýto subjekt navyše umožní odbúranie súčasných obmedzení Úradu BBSK pri získavaní a čerpaní financií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len “EŠIF”).

Úrad BBSK sa preto rozhodol založiť „Rozvojovú agentúru Banskobystrického samosprávneho kraja” (ďalej len “Rozvojová agentúra”) s právnou formou nezisková organizácia ako jeho jediný zakladateľ.

Viac informácií

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.