Žiadosť o udelenie povolenia na prevádzkovanie autobusovej linky vnútroštátnej pravidelnej dopravy obsahuje údaje podľa § 7 zákona č. 332/2023 z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom prílohou k žiadosti sú doklady preukazujúce údaje uvedené v žiadosti. K vyplnenému formuláru žiadosti je potrebné priložiť prílohy s dokladmi preukazujúcimi údaje uvedené v žiadosti.

Prílohy sú uvedené vo formulároch.

Elektronická služba

Prihláste sa do elektronických služieb úradu. Vyplňte príslušný formulár. Elektronicky ho podpíšte a odošlite.  

Služba Žiadosť o udelenie povolenia na prevádzkovanie autobusovej linky

Ďalšie informácie

Stiahnite si a vyplňte príslušný formulár žiadosti. Vyplnený formulár vytlačte, vlastnoručne podpíšte a odošlite poštou alebo osobne doručte na podateľňu úradu. 

Formuláre žiadosti o udelenie povolenia na prevádzkovanie autobusovej linky:

Elektronickou formoupo prihlásení sa do elektronických služieb žiadateľ vyplnený elektronický formulár podpísaný elektronickým podpisom priamo odošle.

Služba Žiadosť o udelenie povolenia na prevádzkovanie autobusovej linky

Listinnou formou – bez prihlásenia sa do elektronických služieb žiadateľ vyplnený elektronický formulár alebo vyplnený príslušný vzor formulára vo formáte xlsx vytlačí, vlastnoručne podpíše a podá poštou na adresu Úradu BBSK alebo osobne v podateľni Úradu BBSK.

Udelenie povolenia na prevádzkovanie autobusovej linky je úkonom a konaním správneho orgánu, ktoré je podľa sadzobníka správnych poplatkov predmetom poplatkovej povinnosti navrhovateľa vznikajúcej mu podaním návrhu. Správne poplatky sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní návrhu.

Podľa položky 79 písm. a) bod 2 sadzobníka správnych poplatkov je sadzba poplatku za udelenie povolenia na prevádzkovanie autobusovej linky na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok: 85 eur.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Znížená sadzba poplatkov sa uplatní len vtedy, ak sú aj prílohy návrhu v elektronickej podobe.

Úhradu správnych poplatkov je možné realizovať viacerými spôsobmi (bezhotovostným prevodom, poštovým poukazom).

IBAN: SK32 8180 0000 0070 0030 0064

Variabilný symbol: IČO navrhovateľa

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.