V sociálnej ekonomike vidí Banskobystrický samosprávny kraj cestu ako znižovať nezamestnanosť prostredníctvom realizácie projektov a programov zabezpečujúcich prístup nezamestnaných na trh práce. Vlastnými podnikateľskými plánmi reagujeme na globálne výzvy, akými sú napríklad klimatická zmena, starnutie obyvateľstva, extrémna chudoba a prispievame k ich riešeniu aktivitami realizovanými na regionálnej úrovni. Zámerom je čo najviac podporiť sociálne podniky pri ich ekonomických činnostiach a v napĺňaní samotných cieľov kraja. Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že podpora sociálnej ekonomiky má význam najmä v takých regiónoch, akým je Banskobystrický samosprávny kraj.
S cieľom podpory zamestnanosti vykonáva BBSK priame aj nepriame aktivity. Medzi priame aktivity, ktorými kraj priamo pomáha znižovať nezamestnanosť, patrí zakladanie sociálnych podnikov a podpora zamestnávania znevýhodnených a ohrozených osôb. V súčasnosti je na území BBSK vyše 70 registrovaných sociálnych podnikov a kraj má vo svojej pôsobnosti 3 sociálne podniky, z toho 2 registrované sociálne podniky. Podporu a pomoc sociálnym podnikom poskytuje kraj aj nepriamou formou, a to priamym zadaním zákaziek sociálnym podnikom alebo vyhlásením výzvy pre lokálnych farmárov a poľnohospodárov, čím prispieva k ich udržateľnosti v kraji.
Cieľom týchto aktivít je nielen zvýšenie zamestnanosti, ale aj zlepšenie pracovných zručností a pracovných návykov, zlepšenie úrovne bývania, kvality života a v konečnom dôsledku aj zabráneniu odlivu ľudí z kraja.

Ciele

  • Podpora a vytváranie priaznivého podnikateľského ekosystému pre rozvoj sociálnej ekonomiky.
  • Zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti sociálnych podnikov v kraji.
  • Zvyšovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.
  • Podpora sociálneho a pracovného začlenenia znevýhodnených a zraniteľných osôb.
  • Zvyšovanie povedomia o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní.

Aktivity

  • Predkladanie návrhov a spolupodieľanie sa na príprave strategických materiálov.
  • Tvorba, plánovanie a implementácia krajských projektov.
  • Aktívna podpora a poradenstvo už existujúcim krajským sociálnym podnikom.
  • Poskytovanie administratívnej a projektovej podpory BBSK v rámci iniciatívy Výzva Farmár.

Novinky o rozvoji sociálneho podnikania

Prelinky na novinky na FB, LI – bude doplnené

Kontakt

stránka Dobrý kraj
oddelenie sociálnej ekonomiky

informácie o iniciatíve Výzva Farmár

Bezplatné poradenstvo o sociálnom podnikaní*
Regionálne centrum sociálnej ekonomiky Banská Bystrica
stránka Sociálnej ekonomiky na Slovensku
*Poskytovanie odborného poradenstva v oblasti zakladania sociálnych podnikov v zmysle Zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, vrátane prípravy dokumentov, proces registrácie, možnosti štátnej podpory a financovania a iné. 

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.