SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica - moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Základné údaje projektu:

Názov projektu: SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica - moderná vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia
Názov a sídlo prijímateľa: Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
Miesto realizácie projektu: Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica

CIEĽ: Zlepšiť priestorové a materiálno-technické podmienky pre odborné vyučovanie v lesníckych odboroch na SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici v súlade s najnovšími trendmi v tomto odvetví hospodárstva a v súlade s požiadavkami trhu práce a spolu s inovovaním foriem a obsahu vzdelávania rozšíriť a zatraktívniť ponuku odborného vzdelávania pre všetky cieľové skupiny uchádzačov o štúdium. 

Celkové oprávnené výdavky: 3 727 602,28 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 3 541 222,17 EUR
Spolufinancovanie: 186 380,11 EUR

Trvanie projektu: 35 mesiacov

Kód projektu v ITMS2014+ : 302071CCN3
Výzva: IROP-PO7-SC75-2022-90
Prioritná os: 7 – REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.5 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji.

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.