Útvar: Oddelenie správy majetku 

Dokument: Stratégia nakladania s nevyužívaným a prebytočným nehnuteľným majetkom BBSK na roky 2021-2030

Platnosť: 2021-2030 

Stratégia nakladania s nevyužívaným a prebytočným nehnuteľným majetkom BBSK na roky 2021-2030

Útvar: Oddelenie rozpočtu a financovania 

Dokument: Schválený rozpočet BBSK na roky 2023 - 2025

Platnosť: 2023-záväzný, 2024-2025-informatívny

Schválený rozpočet BBSK na roky 2023 - 2025 (5.12 MB)

Súvisiace dokumenty

Útvar: Oddelenie sociálnych služieb 

Dokument: Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2025

Platnosť: 2019-2025 (do 31.12.)

Koncepcia rozvoja socialnych sluzieb v BBSK 2019 - 2025

Útvar: Oddelenie zdravotníctva 

Dokument: Koncepcia rozvoja a podpory zdravotníctva v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2025

Platnosť: 2019-2025 (do 31.12.)

Koncepcia rozvoja a podpory zdravotníctva v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2025 (2,65 MB)

Útvar: Odbor školstva

Dokument: Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2023 a 2024

Platnosť: 2023-2024 (do 31.12.)

Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2023 a 2024

Útvar: Odbor školstva

Dokument: Koncepcia rozvoja školstva BBSK na roky 2021-2025

Platnosť: 2021-2025 (do 31.12.)

Koncepcia rozvoja školstva v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2021 - 2025

Útvar: Odbor školstva 

Dokument: Koncepcia podpory športu Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2020 - 2025

Platnosť: 2020-2025 (do 31.12.)

Koncepcia podpory športu Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2020 - 2025

Útvar: Odbor školstva

Dokument: Stratégia rozvoja práce s mládežou Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2021-2025

Platnosť: 2021-2025

Stratégia rozvoja práce s mládežou Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2021-2025

Útvar: Oddelenie územného plánovania a životného prostredia 

Dokument: Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov

Platnosť: Platný v znení všetkých zmien a doplnkov, prebieha obstarávanie ÚPN VÚC BBK - Zmeny a doplnky č. 5/2020 (predpoklad schválenia prvá polovica 2021)

Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení ďalších zmien a doplnkov

Súvisiace dokumenty

Útvar: Oddelenie územného plánovania a životného prostredia 

Dokument: Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja - Envirostratégia BBSK 

Platnosť:

Dokument v príprave

Útvar: Oddelenie územného plánovania a životného prostredia 

Dokument: Stratégia adaptácie BBSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Platnosť:

Dokument v príprave

Útvar: Oddelenie územného plánovania a životného prostredia 

Dokument: Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania  a osvety v Banskobystrickom kraji do roku 2030 

Platnosť:

Dokument v príprave

Útvar: Odbor verejnej dopravy 

Dokument: Regionálny plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja

Platnosť: prognózy v časových horizontoch +5, 10, 20 a 30 rokov

Regionálny plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja

Súvisiace dokumenty

Útvar: Odbor verejnej dopravy 

Dokument: Plán dopravnej obslužnosti

Platnosť: 

Plán dopravnej obslužnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Útvar: Odbor regionálneho rozvoja a cestovného 

Dokument: Rozvoj cyklistickej dopravy na území BBSK

Platnosť: Platný

Rozvoj cyklistickej dopravy na uzemi BBSK - 04-2017.pdf

Útvar: Odbor regionálneho rozvoja a cestovného 

Dokument: Stav dopravy a dopravnej infraštruktúry v Banskobystrickom kraji

Platnosť: Platný

Stav dopravy a dopravnej infraštruktúry v Banskobystrickom kraji

Útvar: Odbor regionálneho rozvoja a cestovného 

Dokument: Koncepcia rozvoja cestovného ruchu Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2016-2021

Platnosť: 2016-2021 (do 31.12.)

Koncepcia rozvoja CR BBSK na roky 2016 - 2021

Útvar: Oddelenie stratégie a analýz 

Dokument: Integrovaná územná stratégia BBSK

Platnosť: pre Programové obdobie 2021-2027 (n+2)

Integrovaná územná stratégia BBSK

Súvisiace dokumenty

Útvar: Oddelenie stratégie a analýz

Dokument: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030

Platnosť: 2022-2030 (do 31.12.)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2030

Útvar: Odbor regionálneho rozvoja a cestovného 

Dokument: Kostrová sieť cyklistických komunikácií Banskobystrického kraja

Platnosť: 

Kostrová sieť cyklistických komunikácií Banskobystrického kraja

Útvar: Oddelenie kultúry 

Dokument: Koncepcia rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Platnosť:

Dokument v príprave

Útvar: Oddelenie stratégie a analýz 

Dokument: Stratégia tvorby zamestnanosti s vyššou pridanou hodnotou so zameraním na centrá podnikových služieb, pre BBSK na roky 2021-2027

Platnosť: 2021-2027(do 31.12.)

Strategia zamestnanosti s vyssou pridanou hodnotou_EVS

Súvisiace dokumenty

Útvar: Oddelenie stratégií a analýz 

Dokument: Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Banskobystrického samosprávneho kraja

Platnosť: 2022-2030 (do 31.12.)

Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Banskobystrického samosprávneho kraja (7.71 MB)

Útvar: Catching-Up Regions 

Dokument: Regionálna inovačná stratégia BBSK 2023-2025

Platnosť: 2023-2025 (do 31.12.) 

Regionálna inovačná stratégia BBSK 2023-2025 (2.1 MB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.