Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa – modernizácia odborného vzdelávania

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Základné údaje projektu:

Názov projektu: Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa – modernizácia odborného vzdelávania
Názov a sídlo prijímateľa: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Miesto realizácie projektu: Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Šafárikova 56 a Hurbanova 637/32, Tornaľa

CIEĽ: zvýšenie počtu žiakov školy na praktickom vyučovaní. Vytvorenie modernej výchovnej a vzdelávacej inštitúcii pre žiakov, pedagógov, odborných zamestnancov, účastníkov celoživotného vzdelávania, a to najmä z marginalizovaných rómskych komunít a sociálne slabších skupín z regiónu a okolia, s cieľom zlepšenia ich sociálneho postavenia posilnením odborných zručností a následným úspešným uplatnením sa na trhu práce. Zámerom je motivovať najmä žiakov zo znevýhodneného prostredia k vzdelávaniu v modernom a atraktívnom prostredí. 

Celkové oprávnené výdavky: 2 579 089,60 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 2 450 135,12 EUR
Spolufinancovanie: 128 954,48 EUR

Trvanie projektu: 15 mesiacov

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021CGX6
Výzva: IROP-PO2-SC223-2022-97
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.