Ďalšie informácie

1. Záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti a umiestneniu zariadenia

2. Doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých bude žiadateľ vykonávať činnosť

3. Doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa alebo jeho odborného zástupcu, ak bol ustanovený

4. Súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory

5. Súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

6. Licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, resp. ak je ustanovený odborný zástupca – licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu

7. Výpis z registra trestov FO, resp. odborného zástupcu nie starší ako 3 mesiace - platí len pre cudzincov

8. Pracovnú zmluvu odborného zástupcu, ak bol ustanovený

9. Príloha pre získanie výpisu z registra trestov - neplatí pre cudzinca:

 • číslo občianskeho preukazu
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • miesto narodenia
 • okres narodenia
 • štát narodenia
 • štátne občianstvo
 • trvalé bydlisko

1. Záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti a umiestneniu zariadenia

2. Doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých bude žiadateľ vykonávať činnosť

3. Doklad o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu

4. Súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory

5. Súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

6. Licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu

7. Výpis z registra trestov štatutárov a odborného zástupcu nie starší ako 3 mesiace - platí len pre cudzincov

8. Pracovnú zmluvu odborného zástupcu okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia

9. Príloha pre získanie výpisu z registra trestov pre štatutárny orgán a odborného zástupcu - neplatí pre cudzinca:

 • číslo občianskeho preukazu
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • miesto narodenia
 • okres narodenia
 • štát narodenia
 • štátne občianstvo
 • trvalé bydlisko

ÚDAJE K PLATBE po podpísaní rozhodnutia:

Číslo účtu v tvare IBAN: SK3281800000007000300064

Variabilný symbol: číslo rozhodnutia, ktoré bude vydané

Špecifický symbol: 09

Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sú nasledovné:

Právnická osoba:

 • elektronická forma podania - 430 €
 • papierová forma podania - 500 €

Fyzická osoba:

 • elektronická forma podania - 40 €
 • papierová forma podania - 80 €

Podrobnosti o elektronickej komunikácii a technických predpokladoch bezproblémovej komunikácie nájdete na týchto stránkach.


Zabudli ste vo vašom podaní uviesť ďalšie informácie? Alebo si prajete vaše odoslané podanie stornovať? Využite možnosť poslať doplnenie či storno podania kliknutím na tento odkaz.

Vaše postrehy a pripomienky k používaniu elektronických služieb nám môžete zasielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Požiadať o vydanie povolenia môžete prostredníctvom nižšie uvedených tlačív pre právnické a fyzické osoby, ktoré si môžete vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu Úradu BBSK, alebo osobne doručiť do podateľne úradu.

FO - Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (32 kB)

PO - Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (32 kB)

FO - Čestné vyhlásenie – dôveryhodnosť (25 kB)

PO - Čestné vyhlásenie – dôveryhodnosť (25 kB)

Čestné vyhlásenie – dôveryhodnosť - odborný zástupca (26 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.