Bábkové divadlo na Rázcestí:

Bábkové divadlo na Rázcestí - plán činnosti na rok 2022 (276 kB)

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského:

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského - plán činnosti na rok 2022 (384 kB)

Divadlo Štúdio tanca:

Divadlo Štúdio tanca - plán činnosti na rok 2022 (256 kB)

Verejná  knižnica Mikuláša Kováča:

Verejná knižnica Mikuláša Kováča - plán činnosti na rok 2022 (879 kB)

Knižnica Ján Kollára:

Knižnica Jána Kollára - plán činnosti na rok 2022 (777 kB)

Novohradská knižnica:

Novohradská knižnica - plán činnosti na rok 2022 (569 kB)

Knižnica Mateja Hrebendu:

Knižnica Mateja Hrebendu - plán činnosti na rok 2022 (775 kB)

Hontiansko-novohradská knižnica:

Hontiansko-novohradská knižnica - plán činnosti na rok 2022 (581 kB)

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra:

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra - plán činnosti na rok 2022 (503 kB)

Stredoslovenské múzeum:

Stredoslovenské múzeum - plán činnosti na rok 2022 (627 kB)

Horehronské múzeum:

Horehronské múzeum - plán činnosti na rok 2022 (235 kB)

Novohradské múzeum a galéria:

Novohradské múzeum a galéria - plán činnosti na rok 2022 (161 kB)

Pohronské múzeum:

Pohronské múzeum - plán činnosti na rok 2022 (234 kB)

Gemersko-malohontské múzeum:

Gemersko-malohontské múzeum - plán činnosti na rok 2022 (598 kB)

Stredoslovenská galéria:

Stredoslovenská galéria - plán činnosti na rok 2022 (269 kB)

Stredoslovenské osvetové stredisko:

Stredoslovenské osvetové stredisko - plán činnosti na rok 2022 (1697 kB)

Novohradské osvetové stredisko:

Novohradské osvetové stredisko - plán činnosti na rok 2022 (781 kB)

Gemersko-malohontské osvetové stredisko:

Gemersko-malohontské osvetové stredisko - plán činnosti na rok 2022 (620 kB)

Podpolianske osvetové stredisko:

Podpolianske osvetové stredisko - plán činnosti na rok 2022 (648 kB)

Pohronské osvetové stredisko:

Pohronské osvetové stredisko - plán činnosti na rok 2022 (1505 kB)

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko:

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko - plán činnosti na rok 2022 (840 kB)

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom:

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom - plán činnosti na rok 2022 (791 kB)

Litterra, n. o.:

Litterra, n. o.  - plán činnosti na rok 2022 ( 628 kB)

Bábkové divadlo na Rázcestí (1008 kB)

Bábkové divadlo na Rázcestí - prílohy (1182 kB)

Bábkové divadlo na Rázcestí - ročný výkaz KULT (790 kB)


Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (1043 kB)

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského - prílohy (1168 kB)

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského - ročný výkaz KULT (2.22 MB)


Divadlo Štúdio tanca (836 kB)

Divadlo Štúdio tanca - prílohy (1106 kB)

Divadlo Štúdio tanca - ročný výkaz KULT (829 kB)


Verejná knižnica M. Kováča (3.02 MB)

Verejná knižnica M. Kováča - prílohy (2.31 MB)

Verejná knižnica Mikuláša Kováča - ročný výkaz KULT (57.5 kB)


Knižnica J. Kollára (1.93 MB)

Knižnica J. Kollára - prílohy (1.54 MB)

Knižnica Jána Kollára - ročný výkaz KULT (56.2 kB)


Novohradská knižnica (2.49 MB)

Novohradská knižnica - prílohy (1.46 MB)

Novohradská knižnica - ročný výkaz KULT (57.5 kB)


 Knižnica Mateja Hrebendu (1.50 MB)

Knižnica Mateja Hrebendu - prílohy (1.37 MB)

Knižnica Mateja Hrebendu - ročný výkaz KULT (56.3 kB)


Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho (1.82 MB)

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho - prílohy (1.35 MB)

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho - ročný výkaz KULT (57.3 kB)


Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (2.89 MB)

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra - prílohy (2.15 MB)

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra - ročný výkaz KULT (57.6 kB)


Stredoslovenské múzeum (798 kB)

Stredoslovenské múzeum - prílohy (266 kB)

Stredoslovenské múzeum - ročný výkaz KULT (93.4 kB)


Horehronské múzeum (439 kB)

Horehronské múzeum - prílohy (232 kB)

Horehronské múzeum - ročný výkaz KULT (88.6 kB)


Novohradské múzeum a galéria (300 kB)

 Novohradské múzeum a galéria - prílohy (268 kB)

Novohradské múzeum a galéria - ročný výkaz KULT (1.00 MB)


Pohronské múzeum (491 kB)

Pohronské múzeum - prílohy (332 kB)

Pohronské múzeum - ročný výkaz KULT (93.1 kB)


Gemersko-malohontské múzeum (1.40 MB)

Gemersko-malohontské múzeum - prílohy (271 kB)

Gemersko-malohontské múzeum - ročný výkaz KULT (172 kB)


Stredoslovenská galéria (300 kB)

Stredoslovenská galéria - prílohy (235 kB)

Stredoslovenská galéria - ročný výkaz KULT (142 kB)


Stredoslovenské osvetové stredisko (1.54 MB)

Stredoslovenské osvetové stredisko - prílohy (3.60 MB)

Stredoslovenské osvetové stredisko - ročný výkaz KULT (60.0 kB)


Novohradské osvetové stredisko (1.27 MB)

Novohradské osvetové stredisko - prílohy (2.64 MB)

Novohradské osvetové stredisko - ročný výkaz KULT (55.5 kB)


Gemersko-malohontské osvetové stredisko (1.46 MB)

Gemersko-malohontské osvetové stredisko - prílohy (1.56 MB)

Gemersko-malohontské osvetové stredisko - ročný výkaz KULT (54.7 kB)


Podpolianske osvetové stredisko (1.68 MB)

Podpolianske osvetové stredisko - prílohy (2.65 MB)

Podpolianske osvetové stredisko - ročný výkaz KULT (54.8 kB)


Pohronské osvetové stredisko (2.55 MB)

Pohronské osvetové stredisko - prílohy (2.54 MB)

Pohronské osvetové stredisko - ročný výkaz KULT (55.3 kB)


Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko (1.10 MB)

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko - prílohy (2.04 MB)

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko - ročný výkaz KULT (54.2 kB)


Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom (1.13 MB)

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom - prílohy (2.41 MB)

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella - ročný výkaz KULT (96.3 kB)


Littera, n. o. ( 2,97 MB)

Bábkové divadlo na Rázcestí (1041 kB)

Bábkové divadlo na Rázcestí - prílohy (0.97 MB)

Bábkové divadlo na Rázcestí - ročný výkaz KULT (805 kB)


Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (929 kB

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského - prílohy (875 kB)

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského - ročný výkaz KULT (923 kB)


Divadlo Štúdio tanca (1056 kB)

Divadlo Štúdio tanca - prílohy (995 kB)

Divadlo Štúdio tanca - ročný výkaz KULT (1.01 MB)


Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom (340 kB)

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom - prílohy (910 kB)

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella - ročný výkaz KULT ( 96.0 kB)


Verejná knižnica Mikuláša Kováča (777 kB)

Verejná knižnica Mikuláša Kováča - prílohy (885 kB)

Verejná knižnica Mikuláša Kováča - ročný výkaz KULT (53.1 kB)


Knižnica Jána Kollára (1.19 MB)

Knižnica Jána Kollára - prílohy (745 kB)

Knižnica Jána Kollára - ročný výkaz KULT (52.6 kB)


Novohradská knižnica (1.54 MB)

Novohradská knižnica - prílohy (738 kB)

Novohradská knižnica - ročný výkaz KULT (52.9 kB)


Knižnica Mateja Hrebendu (2.83 MB)

Knižnica Mateja Hrebendu - prílohy (1.02 MB)

Knižnica Mateja Hrebendu - ročný výkaz KULT (52.8 kB)


Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho (6.46 MB)

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho - prílohy (768 kB)

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho - ročný výkaz KULT (52.7 kB)


Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (1.12 MB)

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra - prílohy (1.29 MB)

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra - ročný výkaz KULT (52.8 kB)


Stredoslovenské múzeum (1675 kB)

Stredoslovenské múzeum - prílohy (1.36 MB)

Stredoslovenské múzeum - ročný výkaz KULT (95.1 kB)


Stredoslovenská galéria (640 kB)

Stredoslovenská galéria - prílohy (1.42 MB)

Stredoslovenská galéria - ročný výkaz KULT (142 kB)


Horehronské múzeum (917 kB)

Horehronské múzeum - prílohy (1.39 MB)

Horehronské múzeum - ročný výkaz KULT (90.6 kB)


Novohradské múzeum a galéria (682 kB)

Novohradské múzeum a galéria - prílohy (1.57 MB)

Novohradské múzeum a galéria - ročný výkaz KULT 145 kB)


Pohronské múzeum (1033 kB)

Pohronské múzeum - prílohy (1.64 MB)

Pohronské múzeum - ročný výkaz KULT (88.9 kB)


Gemersko-malohontské múzeum (2813 kB)

Gemersko-malohontské múzeum - prílohy (1.41 MB)

Gemersko-malohontské múzeum - ročný výkaz KULT (183 kB)


Stredoslovenské osvetové stredisko (1 MB)

Stredoslovenské osvetové stredisko - prílohy (1.24 MB)

Stredoslovenské osvetové stredisko - ročný výkaz KULT (54.7 kB)


Novohradské osvetové stredisko (888 kB)

Novohradské osvetové stredisko - prílohy (876 kB)

Novohradské osvetové stredisko - ročný výkaz KULT (9.3 kB)


Gemersko-malohontské osvetové stredisko (658 kB)

Gemersko-malohontské osvetové stredisko - príloha (927 kB)

Gemersko-malohontské osvetové stredisko - ročný výkaz KULT (97.1 kB)


Podpolianske osvetové stredisko ( 619 kB)

Podpolianske osvetové stredisko - prílohy (862 kB)

Podpolianske osvetové stredisko - ročný výkaz KULT (59.7 kB)


Pohronské osvetové stredisko (2.20 MB)

Pohronské osvetové stredisko - prílohy (876 kB)

Pohronské osvetové stredisko - ročný výkaz KULT (60.5 kB)


Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko (727 kB)

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko - prílohy (843 kB)

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko - ročný výkaz KULT (58.2 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.