Výzva pre ukrajinských zdravotníckych pracovníkov v povolaní lekár, zubný lekár, sestra a praktická sestra-asistent na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na refundáciu nákladov súvisiacich s etablovaním zahraničných zdravotníckych pracovníkov

Na Slovensku je nedostatok lekárov. Dlhoročné nekoncepčné riadenie systému zdravotníctva v oblasti vzdelávania, prípravy lekárov a vytvárania vhodných pracovných podmienok pre ich etablovanie v praxi výrazne prispelo k tomu, že slovenskí lekári pracujú v zahraničí a medicína sa stáva odborom, ktorý pre mladých ľudí prestáva byť zaujímavý. V Banskobystrickom kraji je viac ako 30% všeobecných lekárov a zubárov vo veku nad 65 rokov, ktorí postupne odchádzajú do dôchodku. V dôsledku nedostatku mladých lekárov nemajú odchádzajúci lekári komu odovzdať svoje ambulancie, a tak sa zdravotná starostlivosť o pacientov v niektorých regiónoch kraja stáva nedostupnou. Pretrvávajúcim problémom je takisto počet ďalšieho zdravotníckeho personálu vrátanie sestier a praktických sestier. Podľa štatistík OECD bol v roku 2019 počet sestier v SR v prepočte na počet obyvateľov pod priemerom OECD a EÚ, pričom zároveň tento počet kontinuálne klesá od roku 2000.

 Krátkodobým riešením tejto situácie je okrem iného aj vytvorenie nástrojov, ktoré zjednodušia prístup na trh práce v oblasti zdravotníctva pre zdravotníkov zo zahraničia. Ak sa lekár zo zahraničia rozhodne, že chce pracovať v ambulancii na Slovensku, čaká ho dlhá a finančne náročná cesta, v rámci ktorej musí absolvovať viacero skúšok, atestácií a praxe v niektorej z nemocníc.

V predchádzajúcich výzvach z grantového programu „Help Ukrainian medics“ bol schválený finančný príspevok 8 lekárom v celkovej hodnote 4 000 €. Finančný príspevok bol určený na refundáciu nákladov spojených s úspešným absolvovaním doplňujúcej skúšky odbornosti v SR. 

Na základe pretrvávajúceho záujmu žiadateľov vyhlasuje Banskobystrický samosprávny kraj 3. kolo grantového programu „Help Ukrainian medics“, v rámci ktorého má záujem pokračovať v podpore ukrajinských zdravotníkov v povolaniach  lekár, zubný lekár, sestra a praktická sestra-asistent.  

Cieľom predkladanej výzvy je ukrajinským zdravotníckym pracovníkom poskytnúť finančný príspevok na refundáciu nákladov za úspešné absolvovanie Doplňujúcej skúšky pre zdravotníkov z tretích krajín.

Výzva je určená ukrajinským zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, sestra a praktická sestra-asistent, ktorí absolvovali Doplňujúcu skúšku pre zdravotníkov z tretích krajín a sú v pracovnom pomere (na akejkoľvek pracovnej pozícii) u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na území Banskobystrického kraja. Termín vykonania skúšky sa bude akceptovať aj spätne od 1.5.2022.

Maximálna výška podpory pre jedného žiadateľa v zdravotníckom povolaní lekár/zubný lekár je 500 €

Maximálna výška podpory pre jedného žiadateľa v zdravotníckom povolaní sestra, praktická sestra-asistent je 250 €

Otvorenie 3. kola grantového programu: od 18.9.2023 do 31.10.2023

Uzávierka predkladania žiadostí: 31.10.2023

Vyhodnotenie grantového programu: o podpore žiadostí bude rozhodovať hodnotiaca komisia menovaná riaditeľkou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.

Ak ste sa rozhodli požiadať o finančné prostriedky z grantu „Help Ukrainian medics“, je potrebné:

  • vyplniť žiadosť o poskytnutie finančného príspevku,
  • priložiť prílohy (postačujúce sú kópie dokladov)

Prílohy:

  • Kópia dokladu totožnosti (štatút dočasného útočiska alebo povolenie na pobyt)
  • Kópia dokladu o dosiahnutom medicínskom vzdelaní (postačujúca je fotokópia úradného prekladu)
  • Doklad o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky
  • Potvrdenie o úspešnom absolvovaní Doplňujúcej skúšky pre zdravotníkov z tretích krajín
  • Potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere so sídlom v BBSK

Poznámky:

Žiadosť je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 31.10.2023 na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23 , 974 01 Banská Bystrica s uvedením poznámky „Žiadosť o finančný príspevok Help Ukrainian medics“, Bc. Juraj Oravec

Táto grantová výzva je financovaná z finančných prostriedkov Velux Foundation.

Bližšie informácie o programe Vám poskytne:

Mgr. Dávid Mesík
Tel. 0947 913 314
e-mail: david.mesik@dobrykraj.sk

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku - 3. kolo (246 kB)

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku - 3. kolo (134 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.