Výzva pre ukrajinských lekárov/lekárky na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na refundáciu nákladov súvisiacich s etablovaním zahraničných lekárov v BBSK

Na Slovensku je nedostatok lekárov. Dlhoročné nekoncepčné riadenie systému zdravotníctva v oblasti vzdelávania, prípravy lekárov a vytvárania vhodných pracovných podmienok pre ich etablovanie v praxi výrazne prispelo k tomu, že slovenskí lekári pracujú v zahraničí a medicína sa stáva odborom, ktorý pre mladých ľudí prestáva byť zaujímavý. V Banskobystrickom kraji je viac ako 30% všeobecných lekárov a zubárov vo veku nad 65 rokov, ktorí postupne odchádzajú do dôchodku. V dôsledku nedostatku mladých lekárov nemajú odchádzajúci lekári komu odovzdať svoje ambulancie, a tak sa zdravotná starostlivosť o pacientov v niektorých regiónoch kraja stáva nedostupnou.

Krátkodobým riešením tejto situácie je okrem iného aj vytvorenie nástrojov, ktoré zjednodušia prístup na trh práce v oblasti zdravotníctva pre lekárov zo zahraničia. Ak sa lekár zo zahraničia rozhodne, že chce pracovať v ambulancii na Slovensku, čaká ho dlhá a finančne náročná cesta, v rámci ktorej musí absolvovať viacero skúšok, atestácií a praxe v niektorej z nemocníc.

Banskobystrický samosprávny kraj v rámci 1. kola grantového programu „Help Ukrainian medics“, má záujem podporiť ukrajinských lekárov/lekárky, ktorí majú záujem zotrvať a pracovať na území Banskobystrického kraja.

Cieľom predkladanej výzvy je ukrajinským lekárom/lekárkam poskytnúť finančný príspevok na refundáciu nákladov za úspešné absolvovanie Doplňujúcej skúšky pre zdravotníkov z tretích krajín.

Výzva je určená ukrajinským lekárom/lekárkam, ktorí absolvovali Doplňujúcu skúšku pre zdravotníkov z tretích krajín a sú v pracovnom pomere (na akejkoľvek pracovnej pozícii) u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na území Banskobystrického kraja. Termín vykonania skúšky sa bude akceptovať aj spätne od 1.5.2022.

Maximálna výška podpory pre jedného žiadateľa je 500 €

Otvorenie grantového programu: od 20.03.2023 do 30.4.2023

Uzávierka predkladania žiadostí: 30. apríla 2023

Vyhodnotenie grantového programu: o podpore žiadostí bude rozhodovať komisia menovaná správnou radou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.

Ak ste sa rozhodli požiadať o finančné prostriedky z grantu „Help Ukrainian medics“, je potrebné:

  • vyplniť žiadosť o poskytnutie finančného príspevku,
  • priložiť prílohy (postačujúce sú kópie dokladov)

Prílohy:

  • Kópia dokladu o dosiahnutom medicínskom vzdelaní (postačujúca je fotokópia úradného prekladu)
  • Potvrdenie o úspešnom absolvovaní Doplňujúcej skúšky pre zdravotníkov z tretích krajín
  • Potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere so sídlom v BBSK

Poznámky:

Žiadosť je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 30.4.2023 na adresu: Rozvojová agentúra BBSK, n.o., Námestie SNP 1/A , 974 01  Banská Bystrica s uvedením poznámky „Žiadosť o finančný príspevok Help Ukrainian medics“

Táto grantová výzva je financovaná z finančných prostriedkov Velux Foundation.

Bližšie informácie o programe Vám poskytne:

Mgr. Dávid Mesík

Tel. 0947913314

e-mail: david.mesik@dobrykraj.sk

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku (247 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.