Stav životného prostredia

Kliknutím na link nižšie si môžete prehliadať interaktívne grafické zostavy z oblasti ŽP.

Životné prostredie

Vláda SR schválila v roku 2019 strategický dokument Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (PDF, 828 kB) (ďalej len „Envirostratégia 2030“) a zároveň odporučila predsedom samosprávnych krajov podieľať sa na plnení cieľov a opatrení stratégie a ich premietnutí do regionálnych a miestnych strategických dokumentov. Banskobystrický samosprávny kraj pristúpil k svojej úlohe podieľať sa na tvorbe a ochrane životného prostredia prijatím uznesenia ZBBSK č. 483/2020 z 30. novembra 2020, ktorým schválil spracovanie stratégie environmentálnej politiky BBSK s názvom „Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja do roku 2030“, skrátene len „Envirostratégia BBSK“. Bude to prvá komplexná stratégia pre manažment všetkých zložiek životného prostredia kraja s ambíciou  zlepšiť  životné prostredie  – prostredníctvom identifikácie problémov a výziev, nastavením cieľov a konkrétnych opatrení, ktoré je nevyhnutné realizovať. 

SEA

Envirostratégia BBSK podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, všetky informácie sú zverejnené na enviroportáli

SEA_Envirostratégia BBSK_zverejnenie oznámenia.pdf (175)kB)

Oznámenie o SD_Envirostratégia BBSK.pdf (386 kB)

Informácia o rozsahu hodnotenia - zverejnenie.pdf (142 kB)

Rozsah hodnotenia envirostratégia BBSK.pdf (174 kB)

Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Viete čo dýchate ? Viete čo dýchate  BBsK-leták.pdf (3660 kB)

Viac informácií: www.populair.sk

Aktuálny stav ovzdušia: https://dnesdycham.populair.sk/detail/zona-bb/1

Navštívte portál environmentálnej výchovy, vzdelávania  a osvety (EVVO), ktorého poslaním je zdieľať a zhromažďovať informácie z oblasti EVVO. Tento priestor je otvorený všetkým, ktorí EVVO tvoria, realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú  https://www.ewobox.sk/home

Sprievodca neformálnou environmentálnou výchovou – inšpirácie pre učiteľov a pracovníkov s mládežou:
www.minzp.sk/files/sprievodca-neformalnou-environmentalnou-vychovou-slovensku.pdf (3.5 MB)

Sprievodca ponukou envirovzdelávania v BBSK - sprievodca je určený učiteľom a učiteľkám na stredných školách, ktorí hľadajú ucelený prehľad o environmentálnych programoch vhodných pre ich študentov v aktuálnom školskom roku.
Sprievodca ponukou envirovzdelávania v BBK na šk. rok 2023/2024 (13.5 MB)

Informácie o všetkých prebiehajúcich ale aj ukončených procesoch posudzovania vplyvov navrhovaných činností a strategických dokumentov na životné prostredie nájdete tu https://www.enviroportal.sk/sk/eia

Strategické hlukové mapy pre vybrané úseky ciest II. a III. triedy  vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja pre rok 2016.pdf (9 465 kB)

Prílohy - Strategické hlukové mapy pre vybrané úseky ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja pre rok 2016

BBSK Portal - Prilohy_SHP 


Akčné plány ochrany pred hlukom rok 2016.pdf (6 372 kB)

Prílohy - Akčné plány ochrany pred hlukom rok 2016 - Vybrané úseky ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja

BBSK Portal - Prilohy_AP

Prírodné hodnoty a zaujímavosti Banskobystrického samosprávneho kraja BBSK -brožúra.pdf (16 784 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.