Okres Lučenec, budova dielní a pozemky na Maloveskej ulici, zapísané na LV č. 7734, k.ú. Lučenec

Zverejnené od:
Prebytočný nehnuteľný majetok

stavba s príslušenstvom, budova súp. č. 4922 na pozemku C KN parc. č. 6055/15 ZÁKL. SM II-DIELNE
a stavba s príslušenstvom, budova súp. č. 4922 SKLADY na pozemku C KN parc.
č. 6055/18, 6055/38, 6055/39, 6055/40, 6055/41, 6055/42,
pozemok C KN parc. č. 6055/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2309 m2,
pozemok C KN parc. č. 6055/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2195 m2,
pozemok C KN parc. č. 6055/18 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2,
pozemok C KN parc. č. 6055/19 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 416 m2,
pozemok C KN parc. č. 6055/20 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 205 m2,
pozemok C KN parc. č. 6055/21 ostatná plocha o výmere 467 m2,
pozemok C KN parc. č. 6055/38 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2,
pozemok C KN parc. č. 6055/39 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2,
pozemok C KN parc. č. 6055/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2,
pozemok C KN parc. č. 6055/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2,
pozemok C KN parc. č. 6055/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2,
pozemok C KN parc. č. 6055/46 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m2.
a
prebytočný majetok v spoluvlastníckom podiele ½ Banskobystrického samosprávneho kraja,
nachádzajúci sa v k. ú. Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec, zapísaný na LV č. 5432, vedený
Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom:
pozemok C KN parc. č. 6055/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 780 m2
Jedná sa o areál bývalých dielní a skladov, ktoré v minulosti slúžili pre praktické vyučovanie
žiakov školy. Dielne sú od roku 2012 nevyužívané.
Správca majetku: SOŠ technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec, IČO: 00893307

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.