Zápisnica z 10.05.2022 - hnuteľný majetok vo výkone správy BBRSC, a. s. Banská Bystrica

Zverejnené od:
Zápisnica z rokovania komisie na predaj hnuteľného majetku BBSK vo výkone správy Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s. Banská Bystrica, konaného dňa 10.5.2022 o 9.00 hod. v Banskej Bystrici, v zasadačke č. 306, 2. poschodie Úradu BBSK, Nám. SNP č. 23

Program rokovania:
1. Predmet predaja
2. Otváranie obálok a kontrola predložených návrhov
3. Vyhodnotenie
4. Uznesenie komisie
5. Záver

1. Predmet predaja: hnuteľný majetok vo výkone správy Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s. Banská Bystrica, uvedený v Prílohe č. 1

2. Otváranie obálok a kontrola predložených návrhov:

V čase určenom na predloženie cenových návrhov v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej od 5.4.2022 do 5.5.2022 bolo predložených spolu 29 obálok:

  1) Ján Ivanič, xxxxxxxxxxx - 2 obálky
  2) Marián Kamenský, xxxxxxxxxxx
  3) Michal Giertli, xxxxxxxxxxx
  4) Milan Lacko, xxxxxxxxxxx
  5) Imrich Palmont, xxxxxxxxxxx
  6) Marián Borgula, xxxxxxxxxxx – 3 obálky
  7) Ing. Pavel Pisár, xxxxxxxxxxx
  8) Bc. Anna Melicherčíková, xxxxxxxxxxx
  9) Ján Hukeľ, xxxxxxxxxxx
  10) Ján Ľalík, xxxxxxxxxxx
  11) Miroslav Kašiar, xxxxxxxxxxx
  12) Ing. Pavol Vozár, xxxxxxxxxxx
  13) Jaroslav Boldiš, xxxxxxxxxxx
  14) Ing. Lukáš Hámorník, xxxxxxxxxxx – 3 obálky
  15) Anton Auxt, xxxxxxxxxxx
  16) Martin Ištván, xxxxxxxxxxx
  17) Jozef Môc, xxxxxxxxxxx
  18) Ing. Jakub Zliechovec, xxxxxxxxxxx – 2 obálky
  19) Speedway Club Žarnovica, xxxxxxxxxxx
  20) Ing. Tomáš Pugel, xxxxxxxxxxx
  21) Štefan Mičuda, xxxxxxxxxxx
  22) Martin Cubinek, xxxxxxxxxxx
  23) Michal Jaššák, xxxxxxxxxxx


Obálky všetkých účastníkov obsahovali:
a) návrhy výšky kúpnych cien na jednotlivé položky majetku, uvedených v Prílohe č. 1
b) vyplnený a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt a e-mailová adresa

3. Vyhodnotenie
Komisia skonštatovala, že všetci účastníci obchodnej verejnej súťaže splnili všetky podmienky súťaže.

V stanovenom termíne bola doručená aj obálka od: Ľubomír Staňo, xxxxxxxxxxx, ktorá nebola označená podľa podmienok súťaže ako „OVS – neotvárať“, bola preto otvorená ako obyčajná listová zásielka a nebola zaradená do obchodnej verejnej súťaže.

4. Uznesenie komisie
Komisia odporúča schváliť predaj jednotlivých položiek majetku pre výhercov obchodnej verejnej súťaže uvedených v Prílohe č. 1, za najvyššie navrhované kúpne ceny.

V prípade majetku na ktorý nebola doručená žiadna ponuka, komisia navrhuje vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž opakovane.

Komisia prijíma rozhodnutia súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

Hlasovanie
Prítomných: 4, podľa prezenčnej listiny         Za: 4   Proti: 0

5. Záver
Nakoľko prítomní členovia komisie nemali žiadne otázky a pripomienky, rokovanie komisie bolo ukončené.

Zapísala: Katarína Púchyová

Mgr. Radovan Majerík v. r.
predseda komisie

Príloha: prezenčná listina

Rozhodnutie Predsedu BBSK:
S odporučením komisie v zmysle bodu 4

súhlasím                   nesúhlasím

Ing. Ján Lunter v. r.
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

22-05-10-zapisnica-bbrsc (424 kB)

22-05-10-zapisnica-bbrsc-priloha-01 ( 39 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.