Zápisnica z 10.05.2022 - predaj hnuteľného majetku BBSK v nájme Svet zdravia, a.s. Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Zverejnené od:
Zápisnica z rokovania komisie na predaj hnuteľného majetku BBSK v nájme Svet zdravia, a.s. Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, konaného dňa 10.5.2022 o 13,00 hod. v Banskej Bystrici, v zasadačke č. 306, 2 poschodie Úradu BBSK, Nám. SNP č. 23

Program rokovania:
1. Predmet predaja
2. Otvorenie obálok a kontrola predložených návrhov
3. Vyhodnotenie ponúk
4. Uznesenie komisie
5. Záver

1. Predmet predaja:

p. č.: 1.
ID kód majetku: 627
názov majetku: Auto S 1203 val.RSB 44-56 Nc.853 AT
EČV: BL624LD
rok výroby: 1988
primeraná cena v Eur: 260,-
skutkový stav: morálne, fyzicky zastarané, nepojazdné, rozsiahla korózia

p. č.: 2.
ID kód majetku: 644
názov majetku: Auto sanitné VW Transporter
EČV: RS988AG
rok výroby: 1999
primeraná cena v Eur: 220,-
skutkový stav: morálne, fyzicky zastarané, nepojazdné, rozsiahla korózia a pleseň, nefunkčný motor, poškodený katalyzátor

p. č.: 3.
ID kód majetku: 643
názov majetku: Auto os. VW Bora RS 270 AL
EČV: BL974LD
rok výroby: 1999
primeraná cena v Eur: 250,-
skutkový stav: morálne, fyzicky zastarané, poškodené brzdy, ložiská, motor, prevodovka

2. Otvorenie obálok a kontrola predložených návrhov
Do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej od 5.4.2022 do 5.5.2022 boli predložené spolu tri obálky :

I. Martin Golian, xxxxxxxxxxxxxxx, obálka obsahovala:

- návrh výšky kúpnej ceny: 250 eur - majetok uvedený pod poradovým číslom 2 - Auto sanitné VW Transporter, EČV: RS988AG

- vyplnený a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt a e-mailová adresa

II. Gabriel Kalmár, xxxxxxxxxxxxxxx, obálka obsahovala:

- návrh výšky kúpnej ceny 275, 95 eur – majetok uvedený pod poradovým číslom 1 – Auto S 1203 val.RSB 44-56 Nc.853 AT, EČV: BL624LD

- návrh výšky kúpnej ceny: 235,95 eur - majetok uvedený pod poradovým číslom 2 – Auto sanitné VW Transporter, EČV: RS988AG

- vyplnený a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt a e-mailová adresa

III. Marek Odkladal, xxxxxxxxxxxxxxx, obálka obsahovala:

- návrh výšky kúpnej ceny: 310 eur - majetok uvedený pod poradovým číslom 2 – Auto sanitné VW Transporter, EČV: RS988AG

- vyplnený a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt a e-mailová adresa

3. Vyhodnotenie
Komisia skonštatovala, že všetci účastníci obchodnej verejnej súťaže splnili všetky podmienky súťaže a navrhuje predaj majetku uvedeného pod poradovým číslom 1 a 2 pre účastníkov za najvyššie ponúkané kúpne ceny.

4. Uznesenie komisie
Komisia odporúča schváliť predaj:

- majetku uvedeného pod poradovým číslom 1 – Auto S 1203 val. RSB 44-56 Nc.853 AT, EČV:BL624LD pre úspešného účastníka súťaže: Gabriel Kalmár, xxxxxxxxxx za navrhovanú kúpnu cenu 275,95 eur

- majetku uvedeného pod poradovým číslom 2 – Auto sanitné VW Transporter, EČV: RS988AG pre úspešného účastníka súťaže: Marek Odkladal, xxxxxxxxxxx za navrhovanú kúpnu cenu 310,00 eur

V prípade majetku uvedeného pod poradovým číslom 3, na ktorý nebola doručená žiadna ponuka, komisia navrhuje vyhlásiť verejnú súťaž opakovane.

Hlasovanie
Prítomných: 3, podľa prezenčnej listiny        Za: 3         Proti: 0

5. Záver
Nakoľko prítomní členovia komisie nemali žiadne otázky a pripomienky, rokovanie komisie bolo ukončené

Zapísala: Katarína Púchyová

Mgr. Radovan Majerík v. r.
predseda komisie

Príloha: prezenčná listina

Rozhodnutie Predsedu BBSK:
S odporučením komisie v zmysle bodu 4

súhlasím              nesúhlasím

Ing. Ján Lunter v. r.
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

22-05-10-zapisnica-sz-vseobec-nemocnica-rs (24 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.