Participatívne na vzdelávanie o participácii

Publikované:
Aktualizované:
Tím koordinátoriek participácie na Úrade BBSK v rámci svojich mnohorakých aktivít realizuje aj projekt Participácia v úradnej praxi. Projekt vznikol ako reakcia na požiadavku budovať strategicko-analytické a dátové kapacity v samosprávach, jeho cieľom je ponúknuť vzdelávanie na témy participatívneho plánovania zamestnankyniam a zamestnancom úradov na území BBSK.

V projekte máme aktuálne za sebou úvodné rozhovory zamerané na zisťovanie, ako prebieha príprava a tvorba strategických dokumentov (príp. rozvojových projektov) miest, obcí či mikroregiónov. Zároveň sme počas týchto rozhovorov získavali názory na plánované vzdelávanie – pýtali sme sa na preferované témy a vyhovujúci formát vzdelávania.

S ponukou zapojiť sa do tohto prieskumu sme oslovili viac než 100 zamestnancov a zamestnankýň úradov na území BBSK, do agendy ktorých spadá príprava strategických dokumentov alebo rozvojových projektov. Čo sa týka typov úradov, obrátili sme sa na mestské úrady, úrady zapojené do programu Efektívna verejná správa a na združenia MAS (miestne akčné skupiny). Záujem zúčastniť sa na úvodných mapovacích rozhovoroch prejavilo 18 záujemkýň a záujemcov, rozhovory s nimi prebiehali online alebo telefonicky v termínoch od 15. marca do 3. apríla 2023.

Mapa zapojených aktérov v projekte Participácia v úradnej praxi.
Mapa zapojených aktérov

Výstupy z rozhovorov momentálne spracúvame, a tak ďalšie novinky o tom, ako tento projekt pokračuje, prinesieme až v ďalšom článku. Zatiaľ ponúkame k nahliadnutiu otázky, ktoré sme kládli našim respondentom. Aké by boli vaše odpovede?

Úvodný prieskum k projektu:

PARTICIPÁCIA V ÚRADNEJ PRAXI - ŠTRUKTÚRA ROZHOVOROV

MAPOVANIE SITUÁCIE

1. Na akom oddelení alebo odbore pracujete?
2. Čo je vašou náplňou práce?
3. Aký typ dokumentov/ projektov spadá do vašej agendy?
4. Aké konkrétne dokumenty ste vytvárali’/ Aké projekty ste pripravovali?
5. Na čom plánujete pracovať v najbližšej budúcnosti?
6. Ako u vás prebieha príprava strategických dokumentov/ projektov?
7. Zúčastňujú sa niektorej fázy tejto prípravy aj iní aktéri, skupiny mimo váš úrad/ združenie?
8. Narazili ste na nejaké prekážky pri spolupráci so zapojenými skupinami?
9. Čo je podľa vás participácia?
10. Absolvovali ste nejaké vzdelávanie o participácii?
11. Aká je vaša skúsenosť s participatívnym plánovaním?
12. Ktoré participatívne metódy poznáte?
13. Aké sú vaše skúsenosti s facilitáciou?
14. Do akej miery pracujete s dátami?
15. Ako pri svojej práci využívate digitálne nástroje a online priestor?

MAPOVANIE POTRIEB A OČAKÁVANÍ

16. Aké vzdelávanie k participatívnemu plánovaniu by ste uvítali?
17. Aká forma vzdelávania by vám vyhovovala?
18. Aká frekvencia stretnutí by vám vyhovovala?
19. Aká dĺžka vzdelávacích blokov by vám vyhovovala?
20. Využili by ste možnosť konzultácii k efektívnemu nastaveniu participatívnych procesov (napr. k plánovaniu stretnutí, zapájaniu kľúčových aktérov do verejných politík, mapovaniu stakeholderov ap.)?

Autorka: Kvetoslava Rábelyová
Toto podujatie je podporené z Európskeho sociálneho fondu.
Názov projektu: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
Kód projektu ITMS2014+: 314011CQM9
Prijímateľ NFP: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.