Elektronická komunikácia prináša množstvo výhod. Pri elektronickej komunikácii s úradom ušetríte na správnych poplatkoch. Svoju žiadosť budete môcť vybaviť bez potreby osobnej návštevy úradu kedykoľvek aj po úradných hodinách. Uľahčí vám interakciu s úradom prostredníctvom elektronických formulárov s vopred vyplnenými údajmi. Zabezpečí vám doručenie elektronického rozhodnutia úradu priamo do vašej elektronickej schránky na www.slovensko.sk.

Pre elektronickú komunikáciu s úradom budete potrebovať :

Tu sa môžete prihlásiť sa svojim občianskym preukazom : slovensko.sk - Prihlásenie 

Pre viac informácií a pomoc pozrite nižšie.

Balíček aplikácií - Ovládače k čítačkám čipových kariet (Gemalto, Bit4id), aplikáciu na prihlásenie (Aplikáciu pre eID) a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS) je možné stiahnuť a postupne nainštalovať prostredníctvom jedného inštalačného súboru dostupného na tejto stránke.

Po kliknutí na tlačidlo „Prihlásiť sa“ budete presmerovaní na portál www.slovensko.sk. Pripojíte svoju čítačku k počítaču a svoju eID kartu vložíte do čítačky. Zobrazí sa vám obrazovka s výzvou, aby ste zadali „BOK“ (bezpečnostný osobný kód) k svojej eID karte. Zadáte svoje prístupové údaje (6 miestny „BOK“), ktorý ste si určili pri preberaní vašej eID karty. 

Po úspešnom overení vášho „BOK-u“ sa vám zobrazí stránka o potvrdení vášho prihlásenia a budete mať možnosť vybrať si subjekt, ktorý zastupujete (buď ako fyzická osoba alebo ako zástupca právnickej osoby). Kliknutím na „Pokračovať“ sa dostanete k vybranému elektronickému formuláru s vyplnenými údajmi načítanými z vášho občianskeho preukazu.

Tu budú pokyny, ako vyplniť formulár.

Kliknete na tlačidlo „Podpísať“. 

Následne sa vám zobrazí dialógové okno s vizualizáciou vami vyplneného formulára, aby ste ešte pred samotným podpísaním videli presne čo podpisujete. 

Kliknete na tlačidlo „Podpísať“ v dolnej časti okna. 

Zobrazia sa vám všetky certifikáty, ktoré sa nachádzajú na pripojenej eID karte alebo sú nahraté vo vašom počítači. Pre elektronické podpísanie prostredníctvom vašej eID karty kliknite na certifikát SVK eID ACA. 

V prípade že sa vám certfikát nezobrazí, je možné že certifikát na eID nemáte vygenerovaný a je potrebné si ho vygenerovať alebo vám vypršal časový limit pre podanie. V danom prípade je potrebné eID kartu vytiahnuť po dobu 5 sekúnd a následne ju zasunúť späť do čítačky eID. 

Ďalej máte možnosť „Zobraziť certifikát“ a zistiť tak viac informácií o zvolenom certifikáte. Ak chcete pokračovať v podpisovaní, kliknite na tlačidlo „OK“. Ak ste si podpísanie rozmysleli a chcete ho zrušiť, kliknite na tlačidlo „Storno“. 

Ak ste v predchádzajúcom kroku potvrdili výber certifikátu, kliknite aj v okne „D.Signer/XAdES“ na tlačidlo „OK“. Aj tu máte možnosť zrušiť podpisovanie kliknutím na „Storno“. 

Po splnení vyššie uvedených krokov je váš formulár podpísaný vašim zaručeným elektronickým podpisom (certifikátom). Rovnakým spôsobom je možné podpísať aj prílohu. Následne môžete vaše podanie odoslať na Úrad BBSK kliknutím na tlačidlo "Odoslať podanie". 

 • Microsoft Edge
 • Google Chrome 


Nepodporované prehliadača pre elektronickú komunikáciu nepoužívajte:

 • Internet explorer
 • Mozilla Firefox
 • Opera (nie je možné sa prihlásiť na el.služby BBSK)

 • Windows 7,  
 • Windows 8, 
 • Windows 8.1, 
 • Windows 10, 
 • Windows 11 

 1. Vybavte si nový občiansky preukaz s elektronickým čipom, tzv. eID kartu, ku ktorému si vyžiadajte aj kvalifikovaný elektronický podpis. Viac informácii o eID kartách nájdete na portáli www.slovensko.sk (odkaz na externý web https://www.slovensko.sk/sk/eid/_eid-karta/). Odporúčame vám prečítať si aj najčastejšie otázky a odpovede (odkaz na externý web https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eid/) pre používateľov eID kariet, kde sa dozviete užitočné informácie o ich výhodách a používaní.
 2. Pre využitie eID karty potrebujete mať k dispozícii čítačku čipových kariet. 
 3. Ako ďalší krok si potrebujete nainštalovať balíček aplikácií (odkaz na externý web https://www.slovensko.sk/static/all/apps/instalatoraplikacii.exe). (Ovládače k čítačkám čipových kariet (Gemalto, Bit4id), aplikáciu na prihlásenie (Aplikáciu pre eID) a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS) je možné stiahnuť a postupne nainštalovať prostredníctvom jedného inštalačného súboru.) 
 4. Elektronické podanie musí byť pred odoslaním podpísané zaručeným elektronickým podpisom - KEP-om (tzn. „elektronicky podpísaná“). KEP je v elektronickom svete ekvivalentom vlastnoručného podpisu. Na vytvorenie KEP-u je potrebné vlastniť tzv. „kvalifikovaný certifikát“ a aplikáciu na jeho vytvorenie. Certifikát je možné získať v rámci vydania občianskeho preukazu s elektronickým čipom - eID karty alebo od niektorej certifikačnej autority na území SR. Pri vybavovaní eID karty žiadajte teda KEP. 
 5. Ako občan alebo podnikateľ máte na portáli www.slovensko.sk zriadenú svoju elektronickú schránku, tzv. eDesk. Na to, aby ste ju mohli plnohodnotne využívať, musíte si ju po prihlásení „aktivovať na doručovanie“. Inak vám do nej nebudeme môcť doručovať odpovede na vaše žiadosti. Aktiváciu vašej schránky na doručovanie urobíte po prvom prihlásení sa do nej, a to vyplnením a odoslaním elektronického formuláru „Žiadosť o aktiváciu schránky na doručovanie“. 


  Zaškrtnúť
  Nadpis  Východzí
  Hlavný nadpis
  Podnadpis
  Malý nadpis

  Viditeľný obsah


  Pridať textový prvok  <li role="presentation">
  <a
  data-repeater-duplicate
  role="menuitem"
  href="javascript:;"
  tabindex="-1">
  <i class="octo-icon-copy"></i>
  Duplicitné </a>
  </li>
  <li role="separator" class="divider"></li>
  <li role="presentation">
  <a
  data-repeater-expand
  role="menuitem"
  href="javascript:;"
  tabindex="-1">
  <i class="octo-icon-expand"></i>
  Rozbaliť </a>
  </li>
  <li role="presentation">
  <a
  data-repeater-collapse
  role="menuitem"
  href="javascript:;"
  tabindex="-1">
  <i class="octo-icon-collapse"></i>
  kolaps </a>
  </li>
  <li role="presentation">
  <a
  data-repeater-move-up
  role="menuitem"
  href="javascript:;"
  tabindex="-1">
  <i class="octo-icon-long-arrow-up"></i>
  Move Up </a>
  </li>
  <li role="presentation">
  <a
  data-repeater-move-down
  role="menuitem"
  href="javascript:;"
  tabindex="-1">
  <i class="octo-icon-long-arrow-down"></i>
  Posunúť nadol </a>
  </li>
  <li role="separator" class="divider"></li>
  <li role="presentation">
  <a
  data-repeater-remove
  role="menuitem"
  href="javascript:;"
  tabindex="-1">
  <i class="octo-icon-delete"></i>
  Odstrániť </a>
  </li>  <div class="popover-head">
  <h3>Pridať textový prvok</h3>
  <button type="button" class="close"
  data-dismiss="popover"
  aria-hidden="true">×</button>
  </div>
  <div class="popover-fixed-height w-300">
  <div class="control-scrollpad" data-control="scrollpad">
  <div class="scroll-wrapper">

  <div class="control-filelist filelist-hero" data-control="filelist">
  <ul>
  <li>
  <a
  href="javascript:;"
  data-repeater-add
  data-request="formPage75d53dc47d6072838995b6237baf3142ViewBagBlocksForm1AccordionItemsForm4AccordionVisibleContent::onAddItem"
  data-request-data="_repeater_group: 'title'">
  <i class="list-icon icon-header"></i>
  <span class="title">Nadpis</span>
  <span class="description">Nadpis textového obsahu</span>
  <span class="borders"></span>
  </a>
  </li>
  <li>
  <a
  href="javascript:;"
  data-repeater-add
  data-request="formPage75d53dc47d6072838995b6237baf3142ViewBagBlocksForm1AccordionItemsForm4AccordionVisibleContent::onAddItem"
  data-request-data="_repeater_group: 'text'">
  <i class="list-icon icon-font"></i>
  <span class="title">Text</span>
  <span class="description">Textový obsah</span>
  <span class="borders"></span>
  </a>
  </li>
  <li>
  <a
  href="javascript:;"
  data-repeater-add
  data-request="formPage75d53dc47d6072838995b6237baf3142ViewBagBlocksForm1AccordionItemsForm4AccordionVisibleContent::onAddItem"
  data-request-data="_repeater_group: 'embed'">
  <i class="list-icon icon-code"></i>
  <span class="title">Embed kód</span>
  <span class="description">Tu si môžete vložiť embed kód</span>
  <span class="borders"></span>
  </a>
  </li>
  </ul>
  </div>

  </div>
  </div>
  </div>  Skrytý obsah
  Text  Zaškrtnúť

  Textový obsah

  <ol><li><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">Vybavte si nový </span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">občiansky preukaz s elektronickým čipom</span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">, tzv. </span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">eID kartu, ku ktorému si vyžiadajte</span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK"> aj kvalifikovaný elektronický podpis. Viac informácii o eID kartách nájdete na portáli </span><a href="http://www.slovensko.sk/" rel="noreferrer noopener" target="_blank"><span data-contrast="none" lang="SK-SK"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">www.slovensko.sk</span></span></a><span data-contrast="auto" lang="SK-SK"> (odkaz na externý web https://www.slovensko.sk/sk/eid/_eid-karta/). Odporúčame vám prečítať si aj </span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">najčastejšie otázky a odpovede</span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK"> (odkaz na externý web </span><a href="https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eid/" rel="noreferrer noopener" target="_blank"><span data-contrast="none" lang="SK-SK"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eid/</span></span></a><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">) pre používateľov eID kariet, kde sa dozviete užitočné informácie o ich výhodách a používaní.</span></li><li><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">Pre využitie eID karty potrebujete mať k dispozícii </span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">čítačku čipových kariet</span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">.</span><span data-ccp-props="{"> </span></li><li><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">Ako ďalší krok si potrebujete nainštalovať </span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">balíček aplikácií</span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK"> (odkaz na externý web https://www.slovensko.sk/static/all/apps/instalatoraplikacii.exe). (Ovládače k čítačkám čipových kariet (Gemalto, Bit4id), aplikáciu na prihlásenie (Aplikáciu pre eID) a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS) je možné stiahnuť a postupne nainštalovať prostredníctvom jedného inštalačného súboru.)</span><span data-ccp-props="{"> </span></li><li><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">Elektronické podanie musí byť pred odoslaním </span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">podpísané zaručeným elektronickým podpisom - KEP-om</span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK"> (tzn. „elektronicky podpísaná“). KEP je v elektronickom svete ekvivalentom vlastnoručného podpisu. Na vytvorenie KEP-u je potrebné vlastniť tzv. „kvalifikovaný certifikát“ a aplikáciu na jeho vytvorenie. Certifikát je možné získať v rámci vydania občianskeho preukazu s elektronickým čipom - eID karty alebo od niektorej certifikačnej autority na území SR. Pri vybavovaní eID karty žiadajte teda KEP.</span><span data-ccp-props="{"> </span></li><li><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">Ako občan alebo podnikateľ máte na portáli </span><a href="http://www.slovensko.sk/" rel="noreferrer noopener" target="_blank"><span data-contrast="none" lang="SK-SK"><span data-ccp-charstyle="Hyperlink">www.slovensko.sk</span></span></a><span data-contrast="auto" lang="SK-SK"> zriadenú svoju </span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">elektronickú schránku, tzv. eDesk</span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">. Na to, aby ste ju mohli plnohodnotne využívať, musíte si ju po prihlásení „</span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">aktivovať na doručovanie</span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">“. Inak vám do nej nebudeme môcť doručovať odpovede na vaše žiadosti. Aktiváciu vašej schránky na doručovanie urobíte po prvom prihlásení sa do nej, a to vyplnením a odoslaním elektronického formuláru „</span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">Žiadosť o aktiváciu schránky na doručovanie</span><span data-contrast="auto" lang="SK-SK">“.</span><span data-ccp-props="{"> </span></li></ol>

  TučnéKurzívaPodčiarknutéPreškrtnutéČíslovaný zoznamŠtandardnéNižšia alfaNižšie gréckeNižší romanHorná alfaHorný románNečíslovaný zoznamŠtandardnéKružniceKotúčNámestieZmenšiť odsadenieZväčšiť odsadenieVložiť odkazInsert FileSpäťZnovaVymazať formatovanieZobraziť html kódCelá obrazovkaVybavte si nový občiansky preukaz s elektronickým čipom, tzv. eID kartu, ku ktorému si vyžiadajte aj kvalifikovaný elektronický podpis. Viac informácii o eID kartách nájdete na portáli www.slovensko.sk (odkaz na externý web https://www.slovensko.sk/sk/eid/_eid-karta/). Odporúčame vám prečítať si aj najčastejšie otázky a odpovede (odkaz na externý web https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eid/) pre používateľov eID kariet, kde sa dozviete užitočné informácie o ich výhodách a používaní.Pre využitie eID karty potrebujete mať k dispozícii čítačku čipových kariet. Ako ďalší krok si potrebujete nainštalovať balíček aplikácií (odkaz na externý web https://www.slovensko.sk/static/all/apps/instalatoraplikacii.exe). (Ovládače k čítačkám čipových kariet (Gemalto, Bit4id), aplikáciu na prihlásenie (Aplikáciu pre eID) a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS) je možné stiahnuť a postupne nainštalovať prostredníctvom jedného inštalačného súboru.) Elektronické podanie musí byť pred odoslaním podpísané zaručeným elektronickým podpisom - KEP-om (tzn. „elektronicky podpísaná“). KEP je v elektronickom svete ekvivalentom vlastnoručného podpisu. Na vytvorenie KEP-u je potrebné vlastniť tzv. „kvalifikovaný certifikát“ a aplikáciu na jeho vytvorenie. Certifikát je možné získať v rámci vydania občianskeho preukazu s elektronickým čipom - eID karty alebo od niektorej certifikačnej autority na území SR. Pri vybavovaní eID karty žiadajte teda KEP. Ako občan alebo podnikateľ máte na portáli www.slovensko.sk zriadenú svoju elektronickú schránku, tzv. eDesk. Na to, aby ste ju mohli plnohodnotne využívať, musíte si ju po prihlásení „aktivovať na doručovanie“. Inak vám do nej nebudeme môcť doručovať odpovede na vaše žiadosti. Aktiváciu vašej schránky na doručovanie urobíte po prvom prihlásení sa do nej, a to vyplnením a odoslaním elektronického formuláru „Žiadosť o aktiváciu schránky na doručovanie“.


  <div
  class="modal fade component-backend-modal"
  role="dialog"
  aria-modal="true"
  v-if="visible"
  v-bind:aria-labelledby="ariaLabeledBy"
  :style="containerStyle"
  :class="containerCssClass"
  @click="onOverlayClick"
  >
  <div
  ref="document"
  role="document"
  class="modal-dialog"
  :class="cssClass"
  >
  <div
  ref="content"
  class="modal-content"
  :class="contentCssClassName"
  :style="modalStyle"
  @mousedown="onMouseDown"
  @transitionend="onTransitionEnd"
  >
  <slot name="content"></slot>

  <template v-if="resizable">
  <div v-if="resizable === true || resizable === 'vertical'" class="resize-handle" data-side="bt"></div>
  <div v-if="resizable === true || resizable === 'vertical'" class="resize-handle" data-side="tp"></div>
  <div v-if="resizable === true || resizable === 'horizontal'" class="resize-handle" data-side="lf"></div>
  <div v-if="resizable === true || resizable === 'horizontal'" class="resize-handle" data-side="rt"></div>
  <div v-if="resizable === true" class="resize-handle" data-side="bt-rt"></div>
  <div v-if="resizable === true" class="resize-handle" data-side="bt-lf"></div>
  <div v-if="resizable === true" class="resize-handle" data-side="tp-rt"></div>
  <div v-if="resizable === true" class="resize-handle" data-side="tp-lf"></div>
  </template>
  </div>
  </div>
  </div>


  <div
  data-default-button-text="OK"
  >
  <backend-component-modal
  ref="modal"
  :aria-labeled-by="modalTitleId"
  :unique-key="uniqueKey"
  :size="size"
  :storePosition="false"
  @hidden="onHidden"
  >
  <template v-slot:content>
  <div class="modal-header">
  <button
  @click.prevent="$refs.modal.hide()"
  type="button"
  class="close backend-icon-background-pseudo"
  aria-label="Zavrieť"
  tabindex="0"
  ><span aria-hidden="true">×</span>
  </button>
  <h4 class="modal-title" v-bind:id="modalTitleId" v-text="title"></h4>
  </div>
  <div class="modal-body">
  <p v-text="text"></p>
  </div>
  <div class="modal-footer">
  <button
  type="button"
  class="btn btn-primary btn-default-action"
  data-default-focus
  @click="$refs.modal.hide()"
  v-text="primaryButtonText"
  ></button>
  </div>
  </template>
  </backend-component-modal>
  </div>


  <div
  data-default-button-text="OK"
  >
  <backend-component-modal
  ref="modal"
  :aria-labeled-by="modalTitleId"
  :unique-key="uniqueKey"
  :size="size"
  :storePosition="false"
  @hidden="onHidden"
  >
  <template v-slot:content>
  <div class="modal-header">
  <button
  @click.prevent="$refs.modal.hide()"
  type="button"
  class="close backend-icon-background-pseudo"
  aria-label="Zavrieť"
  tabindex="0"
  ><span aria-hidden="true">×</span>
  </button>
  <h4 class="modal-title" v-bind:id="modalTitleId" v-text="title"></h4>
  </div>
  <div class="modal-body">
  <p v-text="text"></p>
  </div>
  <div class="modal-footer">
  <button
  type="button"
  class="btn btn-primary btn-default-action"
  :class="{'btn-primary': !isDanger, 'btn-danger': isDanger}"
  v-bind:data-default-focus="!isDanger"
  @click="onButtonClick"
  v-text="primaryButtonText"
  ></button>
  <span class="button-separator">alebo</span>
  <button
  class="btn btn-link text-muted"
  @click.prevent="$refs.modal.hide()"
  v-bind:data-default-focus="isDanger"
  >Zrušiť</button>
  </div>
  </template>
  </backend-component-modal>
  </div>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-document flex-layout-column"
  :class="cssClass"
  >
  <transition name="document-fade-in">
  <template v-if="!loading && !errorLoadingDocument">
  <transition name="document-header-fade">
  <div class="document-header-container flex-layout-item fix" v-show="!headerCollapsed">
  <slot name="header"></slot>
  </div>
  </transition>
  </template>
  </transition>

  <transition name="document-fade-in">
  <div v-if="!loading && !errorLoadingDocument" class="document-toolbar-container flex-layout-item fix">
  <slot name="toolbar"></slot>
  </div>
  </transition>

  <div v-if="!loading && !errorLoadingDocument" class="flex-layout-item fix">
  <slot name="drawer"></slot>
  </div>

  <transition name="document-fade-in">
  <div v-if="!loading && !errorLoadingDocument" class="document-content-container flex-layout-item stretch relative">
  <slot name="content"></slot>

  <transition name="processing-fade-in">
  <backend-component-loading-indicator
  v-if="processing"
  indicator-style="stripe"
  css-class="document-progress-indicator"
  ></backend-component-loading-indicator>
  </transition>
  </div>
  </transition>

  <div v-if="loading" class="flex-layout-item justify-center">
  <backend-component-loading-indicator
  size="small"
  ></backend-component-loading-indicator>
  </div>

  <transition name="processing-fade-in">
  <div v-if="errorLoadingDocument" class="flex-layout-item justify-center">
  <div class="document-loading-error backend-icon-background-pseudo">
  <h3 v-text="errorLoadingDocumentHeader"></h3>
  <p v-text="errorLoadingDocument"></p>
  </div>
  </div>
  </transition>
  </div>


  <div class="flex-layout-row document-toolbar-scroll-container" ref="toolbarContainer">
  <div class="document-toolbar-scrollable flex-layout-item stretch" ref="scrollable">
  <template v-for="element in scrollableElements" v-if="!element.hidden">
  <div
  class="document-toolbar-element"
  :class="['element-type-'+element.type, {'button-group': !!element.buttonGroup, 'button-icon-only': element.type == 'button' && !element.label}]">
  <backend-component-document-toolbar-button
  v-if="element.type == 'button' || element.type == 'dropdown'"
  :settings=element
  :toolbar-disabled="disabled"
  @dropdowncontentshown="onDropdownContentShown"
  @dropdowncontenthidden="onDropdownContentHidden"
  @command="onElementCommand"
  ></backend-component-document-toolbar-button>
  </div> </template>
  </div>

  <div class="flex-layout-item fix fixed-right">
  <template v-for="element in fixedRightElements" v-if="!element.hidden">
  <div
  class="document-toolbar-element"
  :class="['element-type-'+element.type, {'button-group': !!element.buttonGroup, 'button-icon-only': element.type == 'button' && !element.label}]">
  <backend-component-document-toolbar-button
  v-if="element.type == 'button' || element.type == 'dropdown'"
  :settings=element
  :toolbar-disabled="disabled"
  @dropdowncontentshown="onDropdownContentShown"
  @dropdowncontenthidden="onDropdownContentHidden"
  @command="onElementCommand"
  ></backend-component-document-toolbar-button>
  </div> </template>
  </div>
  </div>


  <div v-oc-hotkey:[settings.hotkey]="onHotkey" v-if="!settings.hidden">
  <a
  role="button"
  v-if="settings.href"
  v-bind:href="settings.href"
  v-bind:target="settings.target ? settings.target : '_self'"
  v-bind:disabled="settings.disabled || toolbarDisabled"
  v-bind:tabindex="settings.disabled || toolbarDisabled ? -1 : 0"
  v-bind:aria-controls="ariaControlsId"
  v-bind:aria-haspopup="settings.type == 'dropdown'"
  v-bind:id="buttonId"
  v-bind:data-tooltip-text="tooltip"
  v-bind:data-tooltip-hotkey="tooltipHotkey"
  class="backend-toolbar-button"
  :class="cssClass"
  @click="onClick"
  ref="button"
  >
  <i v-if="icon" :class="icon"></i>
  <span v-if="label" v-text="label"></span>
  </a>
  <button
  v-else
  v-bind:disabled="settings.disabled || toolbarDisabled"
  v-bind:tabindex="settings.disabled || toolbarDisabled ? -1 : 0"
  v-bind:aria-controls="ariaControlsId"
  v-bind:aria-haspopup="settings.type == 'dropdown'"
  v-bind:id="buttonId"
  v-bind:data-tooltip-text="tooltip"
  v-bind:data-tooltip-hotkey="tooltipHotkey"
  class="backend-toolbar-button"
  :class="cssClass"
  @click="onClick"
  ref="button"
  >
  <i v-if="icon" :class="icon"></i>
  <span class="button-label" v-if="label" v-text="label" :style="titleStyle"></span>
  </button
  ><button
  v-if="settings.type != 'dropdown' && settings.menuitems"
  class="backend-toolbar-button menu-trigger"
  :class="menuTriggerCssClass"
  aria-haspopup="true"
  v-bind:disabled="settings.disabled || toolbarDisabled"
  v-bind:tabindex="settings.disabled || toolbarDisabled ? -1 : 0"
  v-bind:id="menuButtonId"
  v-bind:aria-controls="menuId"
  @click="onClick($event, false, true)"
  ref="menuButton"
  >
  </button>

  <backend-component-dropdownmenu
  v-if="settings.menuitems"
  :items=settings.menuitems
  :menu-id="menuId"
  :labeled-by-id="buttonId"
  ref="menu"
  @closedwithesc="onMenuClosedWithEsc"
  @command="onMenuItemCommand"
  @shown="onMenuShown"
  @hidden="onMenuHidden"
  @aligntotrigger="onAlignToTrigger"
  ></backend-component-dropdownmenu>
  </div>


  <div class="document-header" :class="{'has-document-icon': documentIcon, 'has-close-icon': showCloseIcon}">
  <span
  v-if="documentIcon"
  class="document-icon"
  v-bind:style="documentIconStyle"
  >
  <i :class="documentIcon.cssClass"></i>
  </span>

  <input type="text" ref="titleInput" class="header-title" v-model="data[titleProperty]" v-bind:disabled="disabled || disableTitleEditor" @input="onTitleInput"></input>

  <div class="flex-layout-row" v-if="subtitleProperty" v-show="!hideSubtitleEditor">
  <div class="flex-layout-item fix subtitle-label center" v-text="subtitleLabel + ':'"></div>
  <input
  type="text"
  class="header-subtitle flex-layout-item stretch"
  v-model="data[subtitleProperty]"
  v-bind:disabled="disabled"
  @input="onSubtitleInput"
  ></input>
  </div>

  <button
  v-if="showCloseIcon"
  class="close close-icon backend-icon-background-pseudo"
  @click="$emit('documentcloseclick')"
  >
  <span aria-hidden="true">×</span>
  </button>
  </div>


  <div>
  <transition name="backend-dropdown-overlay-touch-screen">
  <div v-if="visible" class="backend-dropdownmenu-overlay" @click.prevent="onOverlayClick" @contextmenu.prevent="onOverlayContextMenu"></div>
  </transition>

  <backend-component-dropdownmenu-sheet
  ref="sheet"
  :items="items"
  :labeled-by-id="labeledById"
  :menu-id="menuId"
  :preferable-position="preferablePosition"
  @aligntotrigger="$emit('aligntotrigger', $event)"
  @command="$emit('command', $event)"
  @hidden="onSheetHidden"
  @closemenu="hideMenu"
  ></backend-component-dropdownmenu-sheet>
  </div>


  <div class="dropdown-menu backend-dropdownmenu" data-menu-position-container>
  <div class="dropdown-container">
  <transition name="backend-dropdown-menu-touch-screen" v-on:after-leave="onAfterLeave">
  <ul
  role="menu"
  :class="menuClassName"
  ref="menu"
  v-if="visible"
  v-bind:id="menuId"
  v-bind:aria-labelledby="labeledById"
  >
  <li class="submenu-header clearfix" v-if="isSubmenu">
  <button
  class="go-back-link backend-icon-background-pseudo"
  @click.stop.prevent="onGoBackClick"
  >Go Back</button>
  <button
  class="close-link backend-icon-background-pseudo"
  @click.stop.prevent="onCloseClick"
  >Close Menu</button>
  </li>

  <backend-component-dropdownmenu-menuitem
  v-for="(item, index) in items"
  :type="item.type"
  :disabled="item.disabled"
  :href="item.href"
  :target="item.target"
  :checked="item.checked"
  :items="item.items"
  :icon="item.icon"
  :label="item.label"
  :command="item.command"
  :itemStyle="item.style"
  :key="index"
  :is-first="index == 0"
  @command="onCommand($event)"
  @hide="onHide"
  @itemmouseenter="onItemMouseEnter"
  @submenushown="onItemSubmenuShown"
  @submenuhidden="onItemSubmenuHidden"
  @closemenu="$emit('closemenu', $event)"
  ></backend-component-dropdownmenu-menuitem>
  </ul>
  </transition>
  </div>
  </div>


  <li
  class="item"
  :class="{
  separator: type == 'separator',
  first: isFirst,
  'submenu-expanded': isSubmenuExpanded
  }"
  v-bind:role="type == 'separator' ? 'separator' : 'presentation'"
  v-bind:disabled="disabled"
  >
  <button v-if="!href && type != 'separator'"
  ref="itemElement"
  v-bind:tabindex="disabled ? -1 : 0"
  v-bind:disabled="disabled"
  v-bind:aria-disabled="disabled"
  v-bind:role="itemRole"
  v-bind:aria-checked="itemIsChecked ? 'true' : 'false'"
  v-bind:id="menuItemId"
  v-bind:aria-haspopup="hasSubmenu"
  v-bind:aria-expanded="isSubmenuExpanded"
  :class="{'has-submenu': hasSubmenu}"
  :style="itemStyle"
  @click="onClick($event)"
  @mouseenter="onMouseEnter"
  data-menuitem
  >
  <i :class="icon" v-if="icon"></i>
  <i
  class="backend-icon-background-pseudo"
  v-if="type == 'checkbox' || type == 'radiobutton'"
  ></i>
  <i
  class="backend-icon-background-pseudo submenu-indicator"
  v-if="hasSubmenu"
  ></i>
  <span v-text="label"></span>
  </button>

  <a
  ref="itemElement"
  v-if="href && type != 'separator'"
  v-bind:href="href"
  v-bind:target="target ? target : '_self'"
  v-bind:tabindex="disabled ? -1 : 0"
  v-bind:disabled="disabled"
  v-bind:aria-disabled="disabled"
  v-bind:aria-checked="itemIsChecked ? 'true' : 'false'"
  v-bind:role="itemRole"
  :style="itemStyle"
  @click="onClick($event)"
  @mouseenter="onMouseEnter"
  data-menuitem
  >
  <i :class="icon" v-if="icon"></i>
  <i
  class="backend-icon-background-pseudo"
  v-if="type == 'checkbox' || type == 'radiobutton'"
  ></i>
  <span v-text="label"></span>
  </a>

  <backend-component-dropdownmenu-sheet
  v-if="hasSubmenu"
  ref="submenu"
  :items="items"
  :labeled-by-id="menuItemId"
  :menu-id="submenuId"
  :is-submenu="true"
  @command="$emit('command', $event)"
  @hidden="onSubmenuHidden"
  @closemenu="$emit('closemenu', $event)"
  ></backend-component-dropdownmenu-sheet>
  </li>


  <div class="component-backend-loading-indicator" :class="className">
  <div class="spinner" v-if="indicatorStyle == 'circles'">
  <div class="bounce1"></div>
  <div class="bounce2"></div>
  <div class="bounce3"></div>
  </div>

  <div v-if="indicatorStyle == 'stripe'">
  <div class="stripe-indicator">
  <div></div>
  </div>
  </div>

  <div v-if="indicatorStyle == 'bar'" class="bar-indicator">
  <div class="stripe-indicator">
  <div :style="barIndicatorStyle" :class="{'progress-done': this.progress == 100}"></div>
  </div>
  </div>
  </div>


  <div
  class="component-backend-richeditor flex-layout-column"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"editorLang":"sk","useMediaManager":true,"iframeStylesFile":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditor\/assets\/css\/iframestyles.css","globalToolbarButtons":null,"allowEmptyTags":null,"allowTags":null,"allowAttrs":null,"noWrapTags":null,"removeTags":null,"lineBreakerTags":null,"imageStyles":null,"linkStyles":null,"paragraphStyles":null,"paragraphFormat":null,"tableStyles":null,"tableCellStyles":null}"
  >
  <div class="flex-layout-item field-richeditor stretch relative" data-richeditor-vue>
  <textarea ref="textarea" v-bind:id="editorId" class="editor-element"></textarea>
  </div>
  </div>


  <div
  class="component-backend-uploader"
  v-show="!hidden"
  :class="{'uploader-collapsed': collapsed}"
  data-lang-uploading="Nahrávam súbory"
  data-lang-complete="Nahrávanie dokončené"
  >
  <div class="uploader-header">
  <h3 v-text="titleText"></h3>

  <backend-component-loading-indicator
  indicator-style="bar"
  :progress="totalProgress"
  ></backend-component-loading-indicator>

  <button
  @click.prevent="onHeaderButtonClick"
  type="button"
  class="close backend-icon-background-pseudo"
  :class="{'collapse': !collapsed && hasFilesInProgress, 'expand': collapsed && hasFilesInProgress}"
  tabindex="0"
  ><span aria-hidden="true">×</span>
  </button>
  </div>
  <div class="uploader-body-container">
  <div class="uploader-body">
  <backend-component-scrollable-panel
  :relative-layout="true"
  :relative-layout-max-height="200"
  >
  <div>
  <ul>
  <backend-component-uploader-item
  v-for="(file, index) in files"
  :key="file.key"
  :fileName="file.name"
  :status="file.status"
  :progress="file.progress"
  :errorMessage="file.errorMessage"
  @removeclick="onRemoveClick(index)"
  ></backend-component-uploader-item>
  </ul>
  </div>
  </backend-component-scrollable-panel>
  </div>
  </div>

  </div>


  <li :class="cssClass">
  <span class="item-name" v-text="fileName"></span>
  <span class="item-error" v-if="errorMessage" v-text="errorMessage"></span>

  <i
  class="backend-icon-background"
  v-if="status == 'completed'"
  ></i>

  <template
  v-if="status == 'uploading'"
  >
  <backend-component-loading-indicator
  indicator-style="bar"
  :progress="progress"
  ></backend-component-loading-indicator>

  <button
  @click.prevent="$emit('removeclick')"
  type="button"
  class="close backend-icon-background-pseudo"
  tabindex="0"
  ><span aria-hidden="true">×</span>
  </button>
  </template>
  </li>


  <div
  class="component-backend-scrollablepanel"
  :class="{'scrollablepanel-relative': relativeLayout}"
  >
  <div class="scrollable-panel-container" ref="container">
  <div
  class="scrollable"
  ref="scrollable"
  v-on:scroll.passive="onScroll"
  :style="containerStyle"
  >
  <slot></slot>
  </div>
  </div>
  </div>


  <backend-component-inspector-panel
  ref="panel"
  :controls="dataSchema"
  :obj="liveObject"
  :inspector-unique-id="uniqueId"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  >
  </backend-component-inspector-panel>


  <div
  class="component-backend-inspector-panel"
  data-validation-alert-title="Error"
  >
  <backend-component-inspector-grouphost
  :controls="untabbedControls"
  :obj="obj"
  :splitter-data="splitterData"
  :inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
  :depth="0"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  ></backend-component-inspector-grouphost>

  <backend-component-tabs
  v-show="tabs.length > 0"
  ref="tabs"
  :tabs="tabs"
  :closeable="false"
  :use-slots="true"
  tabs-style="inspector"
  @tabselected="onTabSelected"
  >
  <template v-for="tabInfo in tabs" v-slot:[tabInfo.key]>
  <backend-component-inspector-grouphost
  :controls="tabbedControls[tabInfo.key]"
  :obj="obj"
  :splitter-data="splitterData"
  :inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
  :depth="0"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  ></backend-component-inspector-grouphost>
  </template>
  </backend-component-tabs>
  </div>


  <div class="component-backend-inspector-group">
  <div
  class="group-name inspector-padding-control-left inspector-padding-control-right"
  :class="{expanded: expanded, collapsed: !expanded, loading: loading, 'has-errors': hasErrors, 'hide-bottom-border-collapsed': hideBottomBorder}"
  @click.stop="onToggleGroup"
  >
  <div :style="nameStyle">
  <span
  v-text="nameAndValue"
  class="backend-icon-background-pseudo"
  ></span>

  <backend-component-loading-indicator v-if="loading"
  size="tiny"
  ></backend-component-loading-indicator>
  </div>
  </div>
  <transition name="group-fade-in">
  <backend-component-inspector-controlhost
  v-show="expanded"
  :controls="controls"
  :obj="obj"
  :splitter-data="splitterData"
  :depth="depth + 1"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  :inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
  @inspectorcommand="$emit('inspectorcommand', $event)"
  >
  </backend-component-inspector-controlhost>
  </transition>
  </div>


  <div class="component-backend-inspector-grouphost">
  <backend-component-inspector-controlhost
  :controls="groupedControls.ungrouped"
  :obj="obj"
  :splitter-data="splitterData"
  :depth="depth"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  :inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  >
  </backend-component-inspector-controlhost>

  <backend-component-inspector-group
  v-for="(controls, groupName) in groupedControls"
  v-if="groupName != 'ungrouped'"
  :key="groupName"
  :group-name="groupName"
  :obj="obj"
  :controls="controls"
  :splitter-data="splitterData"
  :depth="depth"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  :inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  >
  </backend-component-inspector-group>
  </div>


  <table class="component-backend-inspector-controlhost" @mousedown.stop="onHandleMouseDown">
  <backend-component-inspector-controlhost-row
  v-for="control in controls"
  :obj="obj"
  :key="control.property"
  :control-host-unique-id="uniqueId"
  :control="control"
  :splitter-data="splitterData"
  :depth="depth"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  :inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
  :is-full-width="isFullWidthControl(control)"
  @inspectorcommand="$emit('inspectorcommand', $event)"
  >
  </backend-component-inspector-controlhost-row>
  </table>


  <tr class="inspector-control-row" :class="{'has-errors': hasErrors, 'hide-bottom-border': bottomBorderHidden}">
  <th v-if="!isFullWidth && !controlLabelHidden" :style="titlePanelStyle">
  <div class="inspector-label-container" :class="{'has-description': control.description}">
  <label
  class="inspector-padding-control-left"
  v-text="control.title"
  v-bind:for="controlEditorId"
  :style="labelStyle"
  @click.stop="onLabelClick"
  ></label>
  <span
  v-if="control.description"
  class="property-description backend-icon-background-pseudo"
  v-bind:data-tooltip-text="control.description"
  ></span>
  </div>
  </th>

  <td v-bind:colspan="controlColspan">
  <div class="full-width-control-label" v-if="isFullWidth && (control.title || control.description) && ! controlLabelHidden">
  <label
  class="inspector-padding-control-left"
  v-text="control.title"
  v-bind:for="controlEditorId"
  :style="labelStyle"
  @click.stop="onLabelClick"
  ></label>
  <div
  v-if="control.description"
  class="inspector-padding-control-left full-width-property-description"
  v-text="control.description"
  :style="labelStyle"
  ></div>
  </div>

  <div :class="{'inspector-control-container': !isFullWidth, 'no-property-title': !control.title && !control.description}">
  <div v-if="!isFullWidth" class="inspector-drag-handle"></div>

  <backend-component-inspector-control-text
  v-if="control.type == 'string' || control.type == 'text'"
  :obj="obj"
  :control="control"
  :control-id="controlEditorId"
  :splitter-data="splitterData"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  ref="editor"
  @focus="onEditorFocus"
  @blur="onEditorBlur"
  @invalid="onEditorInvalid"
  @valid="onEditorValid"
  ></backend-component-inspector-control-text>

  <backend-component-inspector-control-dropdown
  v-if="control.type == 'dropdown'"
  :obj="obj"
  :control="control"
  :control-id="controlEditorId"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  ref="editor"
  @focus="onEditorFocus"
  @blur="onEditorBlur"
  @invalid="onEditorInvalid"
  @valid="onEditorValid"
  ></backend-component-inspector-control-dropdown>

  <backend-component-inspector-control-autocomplete
  v-if="control.type == 'autocomplete'"
  :obj="obj"
  :control="control"
  :control-id="controlEditorId"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  ref="editor"
  @focus="onEditorFocus"
  @blur="onEditorBlur"
  @invalid="onEditorInvalid"
  @valid="onEditorValid"
  ></backend-component-inspector-control-autocomplete>

  <backend-component-inspector-control-checkbox
  v-if="control.type == 'checkbox'"
  :obj="obj"
  :control="control"
  :control-id="controlEditorId"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  ref="editor"
  @focus="onEditorFocus"
  @blur="onEditorBlur"
  @invalid="onEditorInvalid"
  @valid="onEditorValid"
  ></backend-component-inspector-control-checkbox>

  <backend-component-inspector-control-table
  v-if="control.type == 'table'"
  :obj="obj"
  :control="control"
  :control-id="controlEditorId"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  ref="editor"
  @hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
  @hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
  ></backend-component-inspector-control-table>

  <backend-component-inspector-control-object
  v-if="control.type == 'object'"
  :obj="obj"
  :control="control"
  :control-id="controlEditorId"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  :splitter-data="splitterData"
  :inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
  :depth="depth"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  ref="editor"
  @hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
  @hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
  ></backend-component-inspector-control-object>

  <backend-component-inspector-control-set
  v-if="control.type == 'set'"
  :obj="obj"
  :control="control"
  :control-id="controlEditorId"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  :splitter-data="splitterData"
  :inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
  :depth="depth"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  ref="editor"
  @hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
  @hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
  ></backend-component-inspector-control-set>

  <backend-component-inspector-control-objectlist
  v-if="control.type == 'objectList'"
  :obj="obj"
  :control="control"
  :control-id="controlEditorId"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  :splitter-data="splitterData"
  :inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
  :depth="depth"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  ref="editor"
  @hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
  @hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
  ></backend-component-inspector-control-objectlist>

  <backend-component-inspector-control-objectlist-records
  v-if="control.type == 'objectListRecords'"
  :obj="obj"
  :control="control"
  :control-id="controlEditorId"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  :splitter-data="splitterData"
  :inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
  :depth="depth"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  ref="editor"
  @hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
  @hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
  @inspectorcommand="$emit('inspectorcommand', $event)"
  ></backend-component-inspector-control-objectlist-records>

  <backend-component-inspector-control-dictionary
  v-if="control.type == 'dictionary'"
  :obj="obj"
  :control="control"
  :control-id="controlEditorId"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  :splitter-data="splitterData"
  :inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
  :depth="depth"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  ref="editor"
  @hidefullwidthlabel="controlLabelHidden = true"
  @hidebottomborder="bottomBorderHidden = true"
  ></backend-component-inspector-control-dictionary>

  <backend-component-inspector-control-mediafinder
  v-if="control.type == 'mediafinder'"
  :obj="obj"
  :control="control"
  :control-id="controlEditorId"
  :splitter-data="splitterData"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  ref="editor"
  @focus="onEditorFocus"
  @blur="onEditorBlur"
  @invalid="onEditorInvalid"
  @valid="onEditorValid"
  ></backend-component-inspector-control-mediafinder> </div>
  </td>
  </tr>


  <div>
  <input
  v-if="control.type == 'string'"
  class="inspector-control"
  type="text"
  ref="input"
  v-bind:value="valueWithPreset"
  v-bind:id="controlId"
  v-bind:placeholder="control.placeholder"
  v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
  @input="updateValue"
  @focus="$emit('focus', $event)"
  @blur="$emit('blur', $event)"
  />

  <textarea
  v-if="control.type == 'text'"
  class="component-backend-inspector-textinput inspector-control"
  :class="cssClass"
  ref="input"
  v-bind:value="valueWithPreset"
  v-bind:id="controlId"
  v-bind:placeholder="control.placeholder"
  v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
  @input="updateValue"
  @focus="$emit('focus', $event)"
  @blur="$emit('blur', $event)"
  ></textarea>

  <div
  v-if="control.type == 'text'"
  class="inspector-textarea-shadow inspector-control component-backend-inspector-textinput"
  ref="textareaShadow"
  v-text="valueWithPreset"
  ></div>
  </div>


  <div v-bind:tabindex="containerTabIndex" @focus="onContainerFocus">
  <backend-component-loading-indicator v-if="loadingDynamicOptions"
  size="tiny"
  ></backend-component-loading-indicator>

  <backend-component-dropdown
  v-if="!loadingDynamicOptions"
  :options="options"
  :id="controlId"
  :placeholder="control.placeholder"
  :tabindex="0"
  :disabled="inspectorPreferences.readOnly"
  :allow-empty="true"
  track-by="code"
  label="label"
  ref="input"
  v-model="selectedValue"
  select-label=""
  selected-label=""
  deselect-label=""
  @input="updateValue"
  @open="onFocus"
  @close="onBlur"
  @hook:mounted="onDropdownMounted"
  >
  <span slot="noResult">No options found</span>
  </backend-component-dropdown>
  </div>


  <div class="inspector-control">
  <div
  class="component-backend-inspector-checkbox"
  >
  <label
  tabindex="0"
  @keydown="onLabelKeydown"
  @focus="$emit('focus', $event)"
  @blur="$emit('blur', $event)"
  >
  <input
  type="checkbox"
  ref="input"
  value="1"
  v-bind:checked="isChecked"
  v-bind:id="controlId"
  v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
  v-bind:disabled="inspectorPreferences.readOnly"
  @input="updateValue"
  /><span class="backend-icon-background-pseudo"></span>
  </label>
  </div>
  </div>


  <div
  class="component-backend-inspector-table"
  data-lang-add-item="Pridať položku"
  >
  <table>
  <backend-component-inspector-control-table-head
  :columns="columns"
  >
  </backend-component-inspector-control-table-head>
  <tbody>
  <backend-component-inspector-control-table-row
  v-for="(row, index) in value"
  :row="row"
  :key="index"
  :columns="columns"
  :row-index="index"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  :table-configuration="tableConfiguration"
  @removerow="onRemoveRowClick"
  >
  </backend-component-inspector-control-table-row>
  </tbody>
  </table>

  <div v-if="tableConfiguration.adding" class="inspector-padding-control-left table-control-links">
  <a
  href="#"
  class="add-item-link"
  :class="{disabled: inspectorPreferences.readOnly}"
  @click.stop.prevent="onAddItemClick"
  v-text="control.btnAddRowLabel === undefined ? lang.addItem : control.btnAddRowLabel"
  ></a>
  </div>
  </div>


  <thead @mousedown.stop="onHandleMouseDown">
  <tr>
  <backend-component-inspector-control-table-headcell
  v-for="(column, index) in columns"
  :key="index"
  :column="column"
  :column-index="index"
  :column-width="columnWidth"
  >
  </backend-component-inspector-control-table-headcell>
  </tr>
  </thead>


  <th v-bind:style="cellStyle">
  <div class="header-cell-container">
  <div v-if="columnIndex != 0" class="cell-resize-handle"></div>
  <span v-text="column.title"></span>
  </div>
  </th>


  <tr :class="{focused: focused, 'has-errors': hasErrors}">
  <backend-component-inspector-control-table-cell
  v-for="(column, index) in columns"
  :key="index"
  :column="column"
  :row="row"
  :cell-index="index"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  :table-configuration="tableConfiguration"
  :is-last-cell="index == columns.length-1"
  @focus="onCellFocus"
  @blur="onCellBlur"
  @valid="onValid"
  @invalid="onInvalid"
  @removerow="$emit('removerow', rowIndex)"
  >
  </backend-component-inspector-control-table-cell>
  </tr>


  <td>
  <div class="table-cell-container">
  <backend-component-inspector-control-table-text
  v-if="column.type == 'string'"
  :row="row"
  :column="column"
  :cell-index="cellIndex"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  ref="editor"
  @focus="$emit('focus', $event)"
  @blur="$emit('blur', $event)"
  @valid="$emit('valid', $event)"
  @invalid="$emit('invalid', $event)"
  >
  </backend-component-inspector-control-table-text>

  <backend-component-inspector-control-table-dropdown
  v-if="column.type == 'dropdown'"
  :row="row"
  :column="column"
  :cell-index="cellIndex"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  ref="editor"
  @focus="$emit('focus', $event)"
  @blur="$emit('blur', $event)"
  @valid="$emit('valid', $event)"
  @invalid="$emit('invalid', $event)"
  >
  </backend-component-inspector-control-table-dropdown>

  <button v-if="isLastCell && tableConfiguration.deleting && !inspectorPreferences.readOnly" @click.stop="$emit('removerow')" class="remove-row-btn"></button>
  </div>
  </td>


  <input
  type="text"
  class="inspector-table-control-text"
  v-model="row[column.column]"
  ref="input"
  v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
  @focus="$emit('focus', $event)"
  @blur="$emit('blur', $event)"
  />


  <div
  v-bind:tabindex="containerTabIndex"
  @focus="onContainerFocus"
  class="inspector-table-dropdown-container"
  >
  <backend-component-dropdown
  :options="options"
  :placeholder="column.placeholder"
  :tabindex="0"
  :disabled="inspectorPreferences.readOnly"
  :allow-empty="true"
  track-by="code"
  label="label"
  ref="editor"
  v-model="selectedValue"
  select-label=""
  selected-label=""
  deselect-label=""
  @input="updateValue"
  @open="onFocus"
  @close="onBlur"
  >
  <span slot="noResult">No options found</span>
  </backend-component-dropdown>

  <div class="dropdown-placeholder" v-if="!hasValue" v-text="column.placeholder"></div>
  </div>


  <div>
  <backend-component-inspector-group
  :group-name="control.title"
  :obj="editedObject"
  :controls="control.properties"
  :splitter-data="splitterData"
  :depth="depth"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  :inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  ref="group"
  >
  </backend-component-inspector-group>
  </div>


  <div>
  <backend-component-inspector-group
  :group-name="control.title"
  :obj="editedObject"
  :controls="nestedControlProperties"
  :splitter-data="splitterData"
  :depth="depth"
  :group-value="groupValue"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  :inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  :loading="loadingDynamicOptions"
  ref="group"
  >
  </backend-component-inspector-group>
  </div>


  <div
  data-lang-key-required="Kľúč je povinný"
  data-lang-value-required="Hodnota je povinná"
  >
  <backend-component-inspector-group
  :group-name="control.title"
  :obj="editedObject"
  :controls="nestedControlProperties"
  :splitter-data="splitterData"
  :depth="depth"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :group-value="groupValue"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  :inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  :hide-bottom-border="true"
  ref="group"
  >
  </backend-component-inspector-group>
  </div>


  <div
  data-lang-error="Error"
  data-lang-prop-cant-be-empty="Property :property cannot be empty"
  data-lang-key-value-exists="Value is already defined: :property_value"
  >
  <backend-component-inspector-group
  :group-name="control.title"
  :obj="editedObject"
  :controls="nestedControlProperties"
  :splitter-data="splitterData"
  :depth="depth"
  :panel-update-data="panelUpdateData"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  :inspector-unique-id="inspectorUniqueId"
  :inspector-preferences="inspectorPreferences"
  ref="group"
  @inspectorcommand="onInspectorCommand"
  >
  </backend-component-inspector-group>
  </div>


  <div
  class="component-backend-inspector-table"
  data-lang-add-item="Pridať položku"
  >
  <table v-if="hasValues">
  <tbody>
  <tr v-for="(record, key) in obj">
  <td class="no-sub-controls" :class="{clickable: !inspectorPreferences.readOnly}" @click.stop="onItemClick(key)">
  <div class="clickable-data-container">
  <span v-text="getRecordTitle(record)"></span>
  <button v-if="!inspectorPreferences.readOnly" @click.stop.prevent="onRemoveItemClick(key)" class="remove-row-btn"></button>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>

  <div class="inspector-padding-control-left table-control-links">
  <a
  href="#"
  class="add-item-link"
  :class="{disabled: inspectorPreferences.readOnly}"
  @click.stop.prevent="onAddItemClick"
  v-text="lang.addItem"
  ></a>
  </div>
  </div>


  <div>
  <backend-component-loading-indicator v-if="loadingDynamicOptions"
  size="tiny"
  ></backend-component-loading-indicator>

  <backend-component-autocomplete
  v-if="!loadingDynamicOptions"
  ref="autocomplete"
  :search="onSearch"
  :getResultValue="getResultValue"
  :placeholder="placeholder"
  :defaultValue="initialValue"
  :readonly="inspectorPreferences.readOnly"
  v-bind:id="controlId"
  @input="onInput"
  @change="onChange"
  @update="onUpdate"
  @focus="onFocus"
  @blur="onBlur"
  >
  <template #result="{ result, props }">
  <li v-bind="props" class="autocomplete-result">
  {{ result.value }}
  </li>
  </template>
  </backend-component-autocomplete>
  </div>


  <div
  data-lang-error-not-image="The selected file is not an image"
  data-lang-placeholder="Click to select a file"
  class="inspector-control-clearable"
  >
  <div
  class="inspector-control clickable act-as-text-input"
  :class="cssClass"
  :tabindex="0"
  @focus="onFocus"
  @blur="onBlur"
  ref="input"
  v-text:value="displayedText"
  v-bind:readonly="inspectorPreferences.readOnly"
  @click.stop="onClick"
  @keydown.stop="onKeyDown"
  ></div>

  <button v-if="this.value && !inspectorPreferences.readOnly" @click.stop="onClearClick" class="clear-value"></button>
  </div>


  <div
  data-default-button-text="OK"
  >
  <backend-component-modal
  ref="modal"
  :aria-labeled-by="modalTitleId"
  :unique-key="uniqueId"
  :size="size"
  :store-position="true"
  :resizable="resizableWidth ? 'horizontal' : false"
  :resize-default-width="600"
  :close-by-esc="!readOnly"
  :modal-temporary-hidden="layoutUpdateData.modalTemporaryHidden"
  @hidden="onHidden"
  @resized="onResized"
  @shown="onShown"
  @enterkey="onEnterKey"
  >
  <template v-slot:content>
  <div class="modal-header">
  <button
  @click.prevent="onCloseClick"
  type="button"
  class="close backend-icon-background-pseudo"
  v-bind:disabled="readOnly"
  aria-label="Zavrieť"
  tabindex="0"
  ><span aria-hidden="true">×</span>
  </button>
  <h4 class="modal-title" v-bind:id="modalTitleId" v-text="title"></h4>
  </div>
  <div class="modal-body inspector-modal-host">
  <backend-component-inspector
  :data-schema="dataSchema"
  :data="data"
  :live-mode="false"
  :unique-id="uniqueId"
  :layout-update-data="layoutUpdateData"
  :read-only="readOnly"
  ref="inspector"
  >
  </backend-component-inspector>
  </div>
  <div class="modal-footer">
  <button
  type="button"
  class="btn btn-primary btn-default-action"
  data-default-focus
  @click="onApplyClick"
  v-text="primaryButtonText"
  v-bind:disabled="readOnly"
  ></button>
  <span class="button-separator">alebo</span>
  <button
  class="btn btn-link text-muted"
  :class="{disabled: readOnly}"
  @click.prevent="onCloseClick"
  >Zrušiť</button>
  </div>
  </template>
  </backend-component-modal>
  </div>


  <div
  class="component-backend-splitter" :class="cssClass"
  >
  <div class="flex-layout-item fix splitter-first-panel" :style="firstPanelStyle" ref="firstPanel">
  <slot name="first">
  Left panel
  </slot>
  </div>

  <div
  class="flex-layout-item fix splitter-handle"
  :class="{dragging: dragging}"
  ref="handle"
  @mousedown.stop="onHandleMouseDown"
  ></div>

  <div class="flex-layout-item stretch relative">
  <slot name="second">
  Right panel
  </slot>
  </div>
  </div>


  <div
  class="component-backend-tabs flex-layout-column"
  :class="cssClass"
  data-lang-close="Close Tab"
  data-lang-close-all="Close All"
  data-lang-close-others="Close Others"
  data-lang-close-saved="Close Saved"
  >
  <div class="tablist-container flex-layout-item fix" v-show="!hideTabPanel">
  <div class="flex-layout-row tablist-scrollable-container" :class="{'has-fixed-panel': supportsFullScreen && hasTabs}" ref="scrollableTabsContainer">
  <div class="tabs-scrollable flex-layout-item stretch" ref="scrollable">
  <div
  class="tablist flex-layout-row"
  role="tablist"
  ref="tabList"
  v-bind:aria-label="ariaLabel"
  @keydown="onKeyDown"
  >
  <button
  v-for="tab in tabs"
  role="tab"
  data-component-backend-tab
  class="flex-layout-item"
  :class="{
  active: currentTabKey == tab.key,
  stretch: tabsStyle == 'document',
  fix: tabsStyle == 'form',
  'has-icon': tab.icon || tab.fatalError,
  'has-close-button': closeable
  }"
  v-bind:id="getTabId(tab, 'tab')"
  v-bind:aria-controls="getTabId(tab, 'panel')"
  v-bind:aria-selected="currentTabKey == tab.key ? 'true' : 'false'"
  v-bind:tabindex="currentTabKey == tab.key ? 0 : -1"
  v-bind:data-tooltip-text="getTooltipText(tab)"
  @click.ignore="onClick(tab)"
  @contextmenu.stop="onContextMenu($event, tab)"
  >
  <span
  class="tab-icon"
  :class="{'tab-error': tab.fatalError}"
  v-if="tab.icon"
  aria-hidden="true"
  >
  <span
  class="tab-icon-background"
  v-bind:style="getTabIconStyle(tab)"
  >
  <i
  :class="tab.icon.cssClass"
  ></i>
  </span>

  <i class="backend-icon-background tab-error"></i>
  </span>

  <span v-text="tab.label" role="text"></span>

  <span
  class="backend-icon-background-pseudo close-tab"
  :class="{'has-changes': tab.hasChanges}"
  v-bind:tabindex="currentTabKey == tab.key ? 0 : -1"
  v-if="closeable"
  role="button"
  aria-hidden="true"
  aria-label="Close Tab"
  v-bind:title="closeTooltip ? '' : 'Close Tab'"
  v-bind:data-tooltip-text="closeTooltip"
  v-bind:data-tooltip-hotkey="closeTooltipHotkey"
  @click.stop.prevent="onCloseClick(tab)"
  >✕</span>
  </button>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item fix fixed-right tabs-toolbar" v-if="supportsFullScreen && hasTabs">
  <div class="toolbar-container">
  <button
  class="backend-toolbar-button icon-only"
  data-tooltip-text="Toggle Full Screen"
  @click.stop.prevent="onToggleFullscreen"
  >
  <i :class="{'octo-icon-fullscreen': !isFullScreen, 'octo-icon-fullscreen-collapse': isFullScreen}"></i>
  </button>
  </div>
  </div>
  </div>

  </div>

  <template v-if="!noPanes">
  <div
  v-for="tab in tabs"
  role="tabpanel"
  tabindex="0"
  :key="getTabUniqueKey(tab)"
  v-show="currentTabKey == tab.key"
  v-bind:id="getTabId(tab, 'panel')"
  v-bind:aria-labelledby="getTabId(tab, 'tab')"
  class="tabpanel flex-layout-item stretch relative"
  :class="tabPanelCssClass"
  >
  <component
  v-if="!useSlots"
  :ref="getTabComponentRefName(tab)"
  v-bind:is="tab.component"
  :component-data="tab.componentData"
  @tabfatalerror="onTabFatalError(tab)"
  @tabkeychanged="onTabkeyChanged"
  @tabclose="onHostedComponentTabClose(tab)"
  ></component>
  <slot v-else :name="tab.key"></slot>
  </div>
  </template>

  <slot v-if="!tabs.length" name="noTabsView"></slot>

  <backend-component-dropdownmenu
  :items="contextMenuItems"
  :menu-id="contextMenuId"
  :labeled-by-id="contextMenuLabeledById"
  ref="contextmenu"
  @command="onMenuItemCommand"
  ></backend-component-dropdownmenu>
  </div>
  <div
  class="flex-layout-column component-backend-monaco-editor"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/monacoeditor\/assets\/vendor\/monaco@0.23.0\/min","fontSize":"12px","tabSize":4,"renderLineHighlight":"all","useTabStops":false,"renderIndentGuides":false,"renderWhitespace":"none","autoClosingBrackets":"languageDefined","autoClosingQuotes":"languageDefined","hover":{"delay":750},"wordWrap":"off","theme":"vs-dark"}"
  >
  <div class="flex-layout-item fix" v-if="showTabs">
  <backend-component-tabs
  :tabs="editorTabs"
  :closeable="false"
  :no-panes="true"
  :container-css-class="tabsContainerCssClass"
  :tooltips-enabled="false"
  tabs-style="monaco-editor"
  @tabselected="onTabSelected"
  ></backend-component-tabs>
  </div>

  <div class="flex-layout-item stretch layout-relative" style="overflow: hidden">
  <div
  class="flex-layout-column fill-container"
  :class="editorContainerCssClass"
  ref="editorContainer"
  @dragover.capture="onDragOver"
  @drop.capture="onDragDrop"
  ></div>
  </div>
  </div>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  <div
  class="component-backend-richeditor-document-connector flex-layout-column layout-absolute"
  :class="cssClass"
  data-configuration="{"lang":{"command_upload_from_computer":"Nahra\u0165 z po\u010d\u00edta\u010da","browse":"Preh\u013ead\u00e1va\u0165 m\u00e9di\u00e1","by_url":"Pod\u013ea URL","url_required":"URL je povinn\u00fd","url_validation":"URL mus\u00ed by\u0165 s http:\/\/ alebo https:\/\/","add_image_title":"Prida\u0165 obr\u00e1zok","add_video_title":"Prida\u0165 video","add_audio_title":"Prida\u0165 audio","add_file_title":"Prida\u0165 s\u00fabor","embedding_code":"Vlo\u017ei\u0165 k\u00f3d","embedding_code_required":"K\u00f3d je povinn\u00fd","invalid_embedding_code_title":"Neplatn\u00fd k\u00f3d","invalid_embedding_code_message":"Zadan\u00fd k\u00f3d nie je platn\u00fd"},"vendorPath":"https:\/\/www.bbsk.sk\/modules\/backend\/vuecomponents\/richeditordocumentconnector\/assets\/vendor"}"
  >
  <div v-if="allowResizing && !codeEditingMode" class="top-ruler flex-layout-item fix">
  <div class="width-indicator" :style="rulerStyle">
  <span v-for="tick in majorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-major"></span>
  <span v-for="tick in minorTicks" :style="tick.style" class="width-tick tick-minor"></span>

  <div class="width-drag-handle" @mousedown.stop="onResizingHandleMouseDown" ref="handle"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch richeditor-container">
  <slot></slot>
  </div>
  <div class="flex-layout-item stretch relative codeeditor-container">
  <backend-component-monacoeditor
  v-if="codeEditingMode"
  ref="codeEditor"
  container-css-class="fill-container"
  :model-definitions="codeEditorModelDefinitions"
  >
  </backend-component-monacoeditor>
  </div>
  </div>


  <backend-component-document
  container-css-class="fill-container"
  :built-in-mode="true"
  :full-screen="fullScreen"
  ref="document"
  >
  <template v-slot:toolbar v-if="!hasExternalToolbar">
  <backend-component-document-toolbar
  :elements="toolbarElements"
  :disabled="readOnly"
  @command="onToolbarCommand"
  ref="toolbar"
  ></backend-component-document-toolbar>
  </template>

  <template v-slot:content>
  <div class="flex-layout-column fill-container" ref="contentContainer">
  <div class="flex-layout-item stretch editor-panel relative">
  <backend-component-richeditor-document-connector
  :allow-resizing="resizable"
  :toolbar-container="toolbarExtensionPointProxy"
  :external-toolbar-event-bus="externalToolbarEventBus"
  :use-media-manager="useMediaManager"
  :built-in-mode="true"
  unique-key="html-editor-form-widget"
  container-css-class="fill-container"
  >
  <backend-component-richeditor
  v-model="value"
  :read-only="options.readOnly"
  :full-page="fullPage"
  :toolbar-buttons="toolbarButtons"
  ref="richeditor"
  @blur="onBlur"
  @focus="onFocus"
  >
  </backend-component-richeditor>
  </backend-component-richeditor-document-connector>
  </div>
  </div>
  </template>
  </backend-component-document>


  Pridať textový prvok  <li role="presentation">
  <a
  data-repeater-duplicate
  role="menuitem"
  href="javascript:;"
  tabindex="-1">
  <i class="octo-icon-copy"></i>
  Duplicitné </a>
  </li>
  <li role="separator" class="divider"></li>
  <li role="presentation">
  <a
  data-repeater-expand
  role="menuitem"
  href="javascript:;"
  tabindex="-1">
  <i class="octo-icon-expand"></i>
  Rozbaliť </a>
  </li>
  <li role="presentation">
  <a
  data-repeater-collapse
  role="menuitem"
  href="javascript:;"
  tabindex="-1">
  <i class="octo-icon-collapse"></i>
  kolaps </a>
  </li>
  <li role="presentation">
  <a
  data-repeater-move-up
  role="menuitem"
  href="javascript:;"
  tabindex="-1">
  <i class="octo-icon-long-arrow-up"></i>
  Move Up </a>
  </li>
  <li role="presentation">
  <a
  data-repeater-move-down
  role="menuitem"
  href="javascript:;"
  tabindex="-1">
  <i class="octo-icon-long-arrow-down"></i>
  Posunúť nadol </a>
  </li>
  <li role="separator" class="divider"></li>
  <li role="presentation">
  <a
  data-repeater-remove
  role="menuitem"
  href="javascript:;"
  tabindex="-1">
  <i class="octo-icon-delete"></i>
  Odstrániť </a>
  </li>  <div class="popover-head">
  <h3>Pridať textový prvok</h3>
  <button type="button" class="close"
  data-dismiss="popover"
  aria-hidden="true">×</button>
  </div>
  <div class="popover-fixed-height w-300">
  <div class="control-scrollpad" data-control="scrollpad">
  <div class="scroll-wrapper">

  <div class="control-filelist filelist-hero" data-control="filelist">
  <ul>
  <li>
  <a
  href="javascript:;"
  data-repeater-add
  data-request="formPage75d53dc47d6072838995b6237baf3142ViewBagBlocksForm1AccordionItemsForm4AccordionContent::onAddItem"
  data-request-data="_repeater_group: 'title'">
  <i class="list-icon icon-header"></i>
  <span class="title">Nadpis</span>
  <span class="description">Nadpis textového obsahu</span>
  <span class="borders"></span>
  </a>
  </li>
  <li>
  <a
  href="javascript:;"
  data-repeater-add
  data-request="formPage75d53dc47d6072838995b6237baf3142ViewBagBlocksForm1AccordionItemsForm4AccordionContent::onAddItem"
  data-request-data="_repeater_group: 'text'">
  <i class="list-icon icon-font"></i>
  <span class="title">Text</span>
  <span class="description">Textový obsah</span>
  <span class="borders"></span>
  </a>
  </li>
  <li>
  <a
  href="javascript:;"
  data-repeater-add
  data-request="formPage75d53dc47d6072838995b6237baf3142ViewBagBlocksForm1AccordionItemsForm4AccordionContent::onAddItem"
  data-request-data="_repeater_group: 'embed'">
  <i class="list-icon icon-code"></i>
  <span class="title">Embed kód</span>
  <span class="description">Tu si môžete vložiť embed kód</span>
  <span class="borders"></span>
  </a>
  </li>
  </ul>
  </div>

  </div>
  </div>
  </div>
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.