Komponent 4

Integrovaný model zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov (HSS)

Aktuálny stav:
Slovensko  sa v priebehu niekoľkých rokov zaradí medzi najrýchlejšie starnúce krajiny Európskej únie s najväčším dopadom starnutia populácie na vekovú štruktúru obyvateľstva. Banskobystrický samosprávny kraj patrí medzi najrýchlejšie starnúce regióny v Slovenskej republike, s najmenej rozvinutou sieťou sociálnych a zdravotných služieb pre seniorov. Výška priemerného veku občanov bude v nasledujúcich rokov  narastať.Veľkú výzvu rovnako predstavuje veľké množstvo obcí s nízkym počtom obyvateľov, nízka hustota osídlenia v rámci kraja, ako aj národná dopravná dostupnosť. 

Existujúca národná legislatíva dáva miestnej a regionálnej samospráve rôzne kompetencie v oblasti zabezpečenia sociálnych služieb občanom. Pre zefektívnenie tohto systému je nevyhnutné prepojenie regionálnej samosprávy (BBSK)  s miestnymi samosprávami (obce).

Spolupráca medzi orgánmi verejného sektora musí zohľadňovať tieto faktory:

 • sociálne služby, kompenzačné a zdravotnícke služby existujú ako fragmentované systémy;    
 • dostupnosť služieb pre seniorov je nedostatočná najmä na úrovni obcí, čo je jeden z dôvodov rozdrobenosti obcí. BBSK čiastočne rieši problém nad rámec svojich pôvodných kompetencií;    
 • na úrovni samosprávy je nedostatok personálnych, materiálnych, finančných a odborných kapacít na riešenie situácie;    
 • nízka miera spolupráce na úrovni obcí v oblasti poskytovania sociálnych a zdravotných služieb.   

Výzva: Rozvoj integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre seniorov.

Realizované aktivity:

 • analýza poskytovaných sociálnych a zdravotných služieb na úrovni Banskobystrického samosprávneho kraja (21. októbra – 11. novembra 2019);    
 • návšteva experta Svetovej Banky p. Dmitriho Sivaeva vo vybraných okresoch a zariadeniach sociálnych služieb na území Banskobystrického samosprávneho kraja (14. – 18. októbra 2019);    
 • výber piatich funkčných zoskupení obcí v okresoch Brezno, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca a Veľký Krtíš (november 2019);    
 • dotazníkový prieskum monitorujúci potreby seniorov na úrovni obce, distribuovaný do piatich vybraných funkčných zoskupení obcí v okresoch Brezno, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca a Veľký Krtíš (9. - 19. december 2019);    
 • návšteva experta Svetovej Banky p. Dmitriho Sivaeva v dvoch vybraných funkčných zoskupeniach obcí na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Spoločné stretnutia s primátormi a starostami a tiež zo zástupcami MAS, Jednoty dôchodcov Slovenska, cirkevných organizácií a neziskového sektora  (21. – 24. januára 2020);    
 • 24. januára 2020 - výber jedného funkčného zoskupenia obcí na hranici okresov Rimavská Sobota a Revúca, potvrdený na zasadnutí Riadiaceho výboru CURI v Banskej Bystrici (30. január 2020);    
 • spolupráca v rámci vybraného FZO a získavanie dátových podkladov – sociálne služby - Sociálna poisťovňa, UPSVaR, Štatistickú úrad SR, zdravotníctvo – NCZI, VšZP, Dôvera a Union, RÚVZ BB a RÚVZ RS (apríl – august 2020);    
 • podpísanie Memoranda o spolupráci medzi BBSK a obcami z vybraného FZO (29.06.2020);    
 • pracovný stretnutie v regióne (Hubovo), pracovné stretnutia s lekármi (Tornaľa)    (9. – 10. 07.2020);    
 • odborný workshop – predstavenie integrovaného modelu zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov vo vybranom FZO za účasti zástupcov a expertov BBSK a expertov Svetovej banky (17.08.2020);    
 • identifikácia konkrétnych potrieb v oblasti poskytovania sociálnych a zdravotných služieb na území vybraného funkčného zoskupenia obcí – participatívne komunitné plánovanie (marec 2020 – jún 2021);   

Pripravované aktivity:

 • hodnotiaca správa experta Svetovej banky, ktorá bude obsahovať konkrétne návrhy fungovania modelu integrovaného poskytovania sociálnych a zdravotných služieb na úrovni funkčného zoskupenia obcí ako aj možnosti budúceho projektového financovania a zmeny legislatívy – príprava konkrétnych projektov (september – november 2020).

Dokumenty na stiahnutie

Infoleták - Poďme spoločne pomôcť seniorom vo vašom meste (302 kB)

Memorandum o spolupráci 29.6.2020 (637 kB)

Workshop 17.8.2020 (851 kB)

Pracovné stretnutie v Tornali 28.9.2020 (491 kB)

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.