Komponent 5

Zlepšenie integrácie skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením

Východisková situácia:
Hoci je integrácia skupín ohrozených chudobou alebo sociálnych vylúčením v kraji dlhodobým problémom, predstavuje zároveň veľkú ekonomickú príležitosť a ponúka zlepšenie blahobytu populácie v kraji. Rómska populácia tvorí až 12.5 % populácie regiónu (tretia najvyššia medzi slovenskými regiónmi hneď po Košickom a Prešovskom kraji). Aj keď väčšina rómskej komunity v rámci stredného Slovenska žije v menej segregovaných osadách, zaraďujú sa k populácii najviac postihnutých generačnou chudobou. Ich miera zamestnanosti je nízka, životné podmienky často nepostačujúce a prístup k verejnej infraštruktúre vrátane vzdelávania, je veľmi nízky. 

Zdôvodnenie potreby zlepšenia integrácie skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v BBSK: 

 • BBSK má najvyšší počet obcí, kde Rómovia tvoria väčšinu obyvateľstva, no tieto obce sú zväčša veľmi malé;     
 • rómska komunita žije prevažne v menej izolovaných osadách od častí obývaných Nerómami;    
 • 9% Rómov žije v izolovaných rómskych osadách, 14 % rómskeho obyvateľstva žije v osadách na periférii miest a obcí;    
 • priestorová segregácia zväčšuje stigmatizovanie menším;     
 • osady často nie sú napojené na inžinierske siete;    
 • skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením čelia ekonomického vylúčeniu.

Výzva: Zlepšenie integrácie marginalizovaných komunít za účelom vybudovania konkurencieschopnej miestnej a regionálnej ekonomiky v BBSK.  

Pripravované aktivity:

 • vytvorenie prehľadu investičných potrieb a návrh stratégie pre financovanie a sprevádzkovanie integrovaných investičných projektov v 3 pilotných samosprávach;    
 • sieťovanie a spájanie pilotných samospráv s BBSK a s lokálnymi aktérmi za účelom dosiahnutia lepšej integrácie skupín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a na podporu sociálno-ekonomického rozvoja regiónu;    
 • hodnotiaca správa expertov Svetovej banky, ktorá bude obsahovať konkrétne návrhy investičných potrieb a stratégiu pre financovanie integrovaných investičných projektov.

Pripravované aktivity:

 • vytvorenie interných kapacít BBSK na pomoc 3 pilotným samosprávam v rámci kraja s vysokým podielom skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym vyučením pri tvorbe/aktualizácii Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), ktoré budú použité na plánovanie investícií s použitím Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF);    
 • výber pilotných samospráv;    
 • zriadenie komisie, zasadnutie komisie a následný výber 3 pilotných samospráv;    
 • ukončený facilitačný proces s fokusovými skupinami pre potrebu procesu aktualizácie / tvorby PHSR pilotných samospráv;    
 • ukončený proces aktualizácie / tvorby PHSR pilotných samospráv, odsúhlasenie PHSR obecným / mestským zastupiteľstvom;    
 • osobná návšteva samospráv za účasti zástupcov Ministerstva vnútra, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a expertov Svetovej banky.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.