Rok 2023

Prof. Ljuboslav Majera za dlhodobé výsledky v oblasti umenia i záujmovej umeleckej činnosti

Mgr. Katarína Konečná za dlhodobé výsledky v oblasti umenia i záujmovej umeleckej činnosti

Ondrej Kalamár za výnimočné umelecké, tvorivé alebo interpretačné počiny (v oblasti umenia i záujmovej umeleckej činnosti)

Prom. pedagóg Igor Kovačovič za výnimočné umelecké, tvorivé alebo interpretačné počiny (v oblasti umenia i záujmovej umeleckej činnosti)

Spevácky zbor Cantus Monte Regis z Novej Bane za výnimočné umelecké, tvorivé alebo interpretačné počiny (v oblasti umenia i záujmovej umeleckej činnosti)

Rok 2022

Mgr. Eva Pokorná za dlhodobé výsledky v oblasti umenia i záujmovej umeleckej činnosti

Vladimír Rohoň za dlhodobé výsledky v oblasti umenia i záujmovej umeleckej činnosti

Folklórny súbor Podpoľanec za dlhodobé výsledky v oblasti umenia i záujmovej umeleckej činnosti

Prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc., za dlhodobé výsledky v oblasti umenia i záujmovej umeleckej činnosti

Bc. Štefan Hukeľ za pozoruhodné výsledky  oblasti ľudovoumeleckej tvorby

Rok 2013

Mária Palúchová za dlhoročnú tvorivú aktívnu prácu pri rozvoji kultúrno-osvetovej činnosti v kraji

Jolana Stuhlová za celoživotnú prácu a majstrovstvo v oblasti umeleckej fotografie

PhDr. Marián Bovan za celoživotnú prácu a prínos pre rozvoj múzejníctva a numizmatiky

Jolana Stuhlová za celoživotnú prácu a majstrovstvo v oblasti umeleckej fotografie

Mgr. Helena Soboslayová za tvorivý prínos v oblasti výchovy organizátorov a manažérov kultúry a rozvoj záujmovej umeleckej činnosti

PhDr. Ján Žilák, CSc., za dlhodobé výsledky pri cieľavedomom vyhľadávaní, uchovávaní a šírení bohatstva kultúrneho dedičstva

Mgr. Mária Bakošová za celoživotnú aktívnu odbornú prácu v múzejníctve

Štefánia Selská za dlhoročnú aktívnu prácu pri rozvoji záujmovej umeleckej činnosti v oblasti folklóru, divadla a tradičných ľudových remesiel

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici za významný prínos v rozvoji knihovníctva a kultúrno-výchovnej činnosti

Folklórny súbor Partizán Slovenská Ľupča za výnimočné tvorivé a interpretačné počiny v oblasti folklóru Slovenska

Mária Ambrušová za výrazný podiel na rozvoji kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach

Rok 2012

PhDr. Oľga Bodorová za celoživotnú odbornú prácu v oblasti múzejníctva, etnológie a osobný prínos k rozvoju, ochrane a využívaniu kultúrneho dedičstva Gemera – Malohontu.

Mužský spevokol Dr. Sama Daxnera  v Tisovci  za dlhodobé výsledky v oblasti umenia i záujmovej umeleckej činnosti a prínos pri rozvíjaní kultúrneho života regiónu.

Štefan Šafárik za celoživotné dielo a vysokú umeleckú úroveň hereckého majstrovstva.       

Folklórny súbor Urpín  Banská Bystrica za originálnu tvorivú činnosť v oblasti folklóru a úspešnú reprezentáciu kraja doma i v zahraničí.

Vojtech Majling za pozoruhodné výsledky pri vyhľadávaní a rozvíjaní ľudových tradícií a tradičnej ľudovej kultúry.

Folklórny súbor Hriňovčan za zachovávanie a tvorivý rozvoj hudobného a tanečného folklóru Podpoľania.

Juraj Matiaš za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti a pri rozvíjaní a uchovávaní ľudových tradícií Hontu a Novohradu.

Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen, za dlhoročný tvorivý rozvoj knihovníctva a kultúrno-výchovnej činnosti v kraji.

Rok 2011

Daniel OČENÁŠ za osobný prínos k rozvoju slovenskej meteorickej astronómie, popularizáciu astronómie a príbuzných prírodných a technických vied

Detský folklórny súbor KOKAVAN za pozoruhodné výsledky pri vyhľadávaní a rozvíjaní ľudových tradícií a tradičnej ľudovej kultúry Novohradu a Malohontu

Dušan DUBOVSKÝ za výnimočný prínos v oblasti regionálnej literatúry, publicistiky, výskumu a dokumentácie

Ján WEISS za dlhoročnú erudovanú prácu v oblasti muzeológie a aktivity pri ochrane, uchovávaní a využívaní kultúrneho dedičstva

Ladislav VAGADAY za rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a vynikajúce výsledky v oblasti ochotníckeho divadla

Ľudová hudba ĎATELINKA za 40-ročné úspešné pôsobenie v oblasti vyhľadávania, uchovávania a prezentácie ľudových piesní Podpoľania

Mária PETROVÁ za tvorivý invenčný prínos v kultúrno-výchovnej činnosti organizátorov a manažérov kultúry

Peter KLINEC za osobný prínos k rozvoju knihovníctva v Banskobystrickom samosprávnom kraji a na celom Slovensku

Rudolf VESELOVSKÝ za rozvoj folklóru a kultúrno-osvetovej činnosti

Miroslav BARAN in memoriam za dlhoročné aktívne pôsobenie v oblasti folklóru, zachovávanie a propagovanie kultúrnych tradícií Gemera

Rok 2010

Emil KOSÍR za celoživotné umelecký prínos pre Divadlo J. G. Tajovského a divadelníctvo na Slovensku

Klára KUBIČKOVÁ za dlhoročnú vedeckovýskumnú činnosť v oblasti architektúry a osobnú angažovanosť pri ochrane kultúrneho dedičstva

Ján PRIECHODSKÝ za celoživotný prínos pre rozvoj a uchovanie autentického dedinského folklóru obce Očová a tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku

Zuzana DRUGOVÁ za osobný prínos k rozvoju slovenského múzejníctva, sprístupňovanie a popularizáciu výsledkov etnografického výskumu

Jozef GAŠPERAN za dlhodobé tvorivé výsledky v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a záujmovo-umeleckej činnosti

FS RIMAVAN za vyhľadávanie, uchovávanie a rozvíjanie ľudových tradícií a tradičnej ľudovej kultúry Gemera a Malohontu

František MRÁZ za osobný prínos a dlhodobé tvorivé výsledky v oblasti výtvarného umenia

Pavol HLODÁK za výnimočný prínos v oblasti regionálnej literatúry a publicistiky

Zdenka HUŤKOVÁ za rozvoj miestnej kultúry, knihovníctva a ochotníckeho divadla

Ľudová hudba Jara HAZLINGERA za 30-ročný prínos do folkloristického hnutia regiónu a rozvoj ľudovej hudobnej kultúry na Slovensku

Rok 2009

Andrej MOJŽIŠ za celoživotné dielo a vysokú umeleckú úroveň hereckého majstrovstva

Klára KISLINGEROVÁ za celoživotný prínos pre rozvoj knihovníctva v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Pavol URBANČOK za celoživotný prínos pre rozvoj knihovníctva v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Mária KASANOVÁ za celoživotný prínos v oblasti ľudovej kultúry pre rozvoj a uchovanie autentického dedinského folklóru obce Tekovská Breznica

Štefan PÍŠŠA in memoriam za celoživotné dielo, vysokú umeleckú úroveň hereckého majstrovstva a významný prínos pre rozvoj bábkového divadla

Pavel BIELČÍK za dlhodobé tvorivé výsledky v oblasti výroby tradičných ľudových hudobných nástrojov a šírenie bohatstva ľudovej kultúry

Mária KNIŽKOVÁ za cieľavedomé vyhľadávanie, uchovávanie a šírenie bohatstva tradičnej ľudovej kultúry Horehronia

Marianna BÁRDIOVÁ za významný celoživotný prínos pre rozvoj hudobnej vedy a múzejníctva

Rok 2008

Magda MATRTAJOVÁ za celoživotnú vysokú umeleckú úroveň hereckého majstrovstva

Mária MÁZOROVÁ za celoživotné dielo, cieľavedomé vyhľadávanie, uchovávanie a šírenie bohatstva slovenskej ľudovej tanečnej kultúry

DIVADELNÝ SÚBOR J. CHALUPKU BREZNO za vynikajúce výsledky v oblasti ochotníckeho divadelníctva a reprezentáciu kraja doma i v zahraničí

František MIHÁLY za významnú výskumnú a publikačnú činnosť o regióne a osobnostiach Novohradu

Rudolf STEHLÍK za originálne majstrovstvo a oživenie tradície výroby drevenej kyjatickej hračky ako súčasti hmotného kultúrneho dedičstva Gemera-Malohontu

Arpád SZABÓ za významný podiel na rozvoji záujmovo-umeleckej činnosti a dlhodobý tvorivý prínos v oblasti amatérskeho divadla

Zdenka SVOREŇOVÁ za dlhodobé tvorivé výsledky v oblasti záchrany a sprístupňovania hmotného kultúrneho dedičstva uchovávaného v múzejných zbierkach

Viktor SRNÍK za dlhodobý tvorivý prínos k rozvoju dychovej hudby

Ľubica ŠKRINÁROVÁ za výnimočné tvorivé výsledky v oblasti grafického dizajnu, osobitne za vynikajúcu grafickú úpravu kníh o kultúre a histórii miest v regióne

Marcela KRŠKOVÁ za cieľavedomé uplatňovanie efektívneho manažmentu a marketingu v kultúre a divadelnom umení

Katarína ĎUROVCOVÁ za dlhodobé vynikajúce výsledky pri uplatňovaní progresívneho manažmentu v knihovníctve

Rok 2007

Zlatica GILLOVÁ za celoživotnú vysokú umeleckú úroveň hereckého majstrovstva

Ján AMBRÓZ za vysokú interpretačnú úroveň ľudových piesní a úspešnú prezentáciu regiónu doma i v zahraničí

Margita KÚŠIKOVÁ za cieľavedomé vyhľadávanie, uchovávanie a šírenie bohatstva autentického folklóru v regióne

Eduard STANOVSKÝ za dlhodobý tvorivý prínos k rozvoju amatérskeho divadla

Ivan VREDÍK za významný podiel na rozvoji záujmovo-umeleckej činnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby

Anna TANUŠKOVÁ za dlhoročnú dobrovoľnú prácu v obecnej knižnici za dlhoročnú dobrovoľnú prácu v obecnej knižnici

Priska JOŠČÁKOVÁ za aktívny inovatívny prínos k modernizácii knižnično-informačných služieb v regionálnom knihovníctve

Eva CHLEBOVÁ za významný prínos k rozvoju knihovníctva, občianskeho vzdelávania a kultúrnych aktivít v regióne Podpoľania

Tibor KOBLÍČEK za dlhodobé tvorivé výsledky v oblasti výroby tradičných ľudových hudobných nástrojov a šírenie bohatstva ľudovej kultúry

Ján FIALA za tvorivý prínos k uchovávaniu a rozvíjaniu tradičných hodnôt brežskej hrnčiarskej tradície

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.