Apríl 2024

14. týždeň (01.04.-05.04.)

01.04.

 • Štátny sviatok

02.04.

 • Dovolenka

03.04.

 • Dejepisná súťaž študentov gymnázií ČR a SR
 • Návšteva SPACE Zvolen
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia
 • Pracovná porada vedenia

04.04.

 • Prijatie študentky – výherkyne súťaže Nová identita ZSS
 • Stretnutie s víťazkami súťaže Veľvyslanectvo mladých

05.04.

 • Agenda úradu BBSK

15. týždeň (08.04. – 12.04.)

08.04.

 • Pracovná porada vedenia
 • Pracovná porada s podpredsedami BBSK  
 • Agenda úradu BBSK

09.04.

 • Spojená škola Vlkanová - Slávnostné otvorenie Centra excelentnosti pre výuku elektromobility
 • Stretnutie so zástupcami Národnej dopravnej autority SR
 • Pracovné stretnutie s primátorkou mesta Lučenec a riaditeľkou Mestského múzea Lučenec

10.04.

 • Návšteva Královohradeckého kraja – Zámok Zvolen – predstavenie spolupráce v oblastiach Regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a školstva, Hotel Látky – predstavenie Regiopultov BBSK, Kokava nad Rimavicou – stretnutie s ambasádormi Za horami za dolami, Rimavské Brezovo - obhliadka Gotického kostolíka

11.04.

 • Návšteva Královohradeckého kraja – Gymnázium Fiľakovo – predstavenie školy so zameraním na robotiku
 • Agenda úradu BBSK

12.04.

 • Šumiac – Obecné Zastupiteľstvo

16. týždeň (15.04. – 19.04.)

15.04.

 • Pracovná porada vedenia
 • Pracovné stretnutie s podpredsedom vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku
 • Pracovná porada s podpredsedami BBSK  

16.04.

 • Pracovné stretnutie na Ministerstve cestovného ruchu a športu SR
 • Pracovné stretnutie - EXPO 2025
 • Krajská rada

17.04.

 • SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov
 • Odovzdávanie cien – vráťme knihy do škôl

18.04.

 • Záverečná konferencia – Staviame Mosty Pomoci
 • Deň na župe – návšteva študentov strednej zdravotníckej školy

19.04.

 • Agenda úradu BBSK

09. týždeň (26.02. - 01.03.)

01.03. 

 • Pracovné stretnutie so zástupcami SAD Zvolen
 • Nemocnica Brezno

10. týždeň (04.03. - 08.03.)

04.03.

 • Pracovná porada vedenia
 • Stretnutie so zástupcami SK8 a štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy SR
 • Pracovná porada s podpredsedami BBSK

05.03.

 • Podpis Memoranda CIZS v Novej Bani
 • Stretnutie s maďarským konzulom
 • Príprava na Správnu radu RA BBSK
 • Pracovné stretnutie k téme rozvoja sociálnej ekonomiky v BB kraji

06.03.

 • Návšteva Centra voľného času - German Language Day
 • Otvorenie pobočky Knižnice v Sásovej

07.03.

 • zasadnutie Zastupiteľstva BBSK
 • Slávnostné otvorenie Litterra v Revúcej

08.03.

 • Agenda úradu BBSK

11. týždeň (11.03. - 15.03.)

11.03.

 • Slávnostné odovzdanie mosta Ipeľské Predmostie
 • Pracovná porada vedenia
 • Pracovná porada s podpredsedami BBSK  

12.03.

 • Deň na župe – návšteva študentov strednej školy
 • Gratulácia zamestnankyni
 • Stretnutie s komisárom pre deti

13.03.

 • Stretnutie RZMO Novohradu
 • Otvorenie vulkanologickej expozície – Pohronské múzeum Nová Baňa

14.03.

 • Agenda úradu BBSK

15.03.

 • Agenda úradu BBSK

12. týždeň (18.03. - 22.03.)

18.03. – 19.03.

 • Mons – Európsky výbor regiónov

20.03.

 • Agenda úradu BBSK
 • Nemocnica AGEL Zvolen - Slávnostné otvorenie pôrodnice novej generácie
 • Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom MIRRI SR

21.03.

 • Agenda úradu BBSK
 • Cena regiónov v Trenčíne – odovzdávanie ocenení

22.03.

 • Župné trhy
 • Agenda úradu BBSK

13. týždeň (25.03.-29.03.)

25.03.

 • Pracovná porada vedenia
 • Pracovné stretnutie s podpredsedom vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku
 • Agenda úradu BBSK

26.03.

 • The International Baccalaureate – verifikačná návšteva
 • Konferencia Help Ukraine
 • Pracovné stretnutie s KR HaZZ a predsedom DHZ
 • Pracovné stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity
 • Stretnutie s partnermi KOCR – Sliač
 • Innovation Meetup

27.03.

 • Pracovné rokovanie s primátorom Fiľakova
 • Snem RZMO Zvolen, Detva, Krupina

28.03.

 • Dovolenka

29.03.

 • Štátny sviatok

05. týždeň (29.01. - 02.02.)

01.02.

 • Natáčanie Regina – štúdio RTVS
 • Agenda úradu BBSK

02.02.

 • Agenda úradu BBSK

06. týždeň (05.02. - 09.02.)

05.02. - 06.02.

 • Agenda úradu BBSK

07.02. – 08.02.

 • Návšteva predsedu Novohradskej župy

09.02.

 • Agenda úradu BBSK

07. týždeň (12.02. - 16.02.)

12.02.

 • Pracovné porady
 • Ďakovná aktivita ukrajinskej komunity - Creativas made

13.02.

 • Banskobystrická latka
 • Agenda úradu BBSK

14.02.

 • Agenda úradu BBSK

15.02.

 • Stretnutie s predsedom NR SR
 • Agenda úradu BBSK

16.02.

 • Agenda úradu BBSK

08. týždeň (19.02. - 23.02.)

 • Dovolenka

09. týždeň (26.02. - 01.03.)

26.02.

 • Pracovné porady
 • Návšteva veľvyslankyne Severného Macedónska

27.02.

 • Event Bratislava – Centrá podnikových služieb
 • Agenda úradu BBSK

28.02.

 • Snem RZMO Gemer a Malohont
 • Slávnostné otvorenie Welcom Hub TUZVO

29.02.

 • Konferencia Zvolen – Budúcnosť spravodlivej transformácie
 • Agenda úradu BBSK

01. týždeň (01.01. - 07.01.)

 • Dovolenka

02. týždeň (08.01. - 12.01.)

08.01.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

09.01.

 • Návšteva Brothers Industries
 • Agenda úradu BBSK

10.01.

 • Agenda úradu BBSK

11.01.

 • Zastupiteľstvo BBSK
 • Agenda úradu BBSK

12.01.

 • Slávnostné otvorenie SOŠ Hotelových služieb
 • Agenda úradu BBSK

03. týždeň (15.01. - 21.01.)

15.01.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

 16.01.

 • Rada partnerstva pre IÚR BBSK
 • Agenda úradu BBSK

17.01.

 • Stretnutie na MPSVaR SR
 •  Agenda úradu BBSK

18.01.

 • Agenda úradu BBSK

19.01.

 • Stretnutie s ministerkou zdravotníctva
 • Agenda úradu BBSK

20.01.

 • Svetový pohár v Jasnej
 • Agenda úradu BBSK

21.01.

 • Spomienka na vypálené obce Ostrý Grúň a Kľak

04. týždeň (22.01. - 26.01.)

22.01.

 • Návšteva veľvyslancov FR a DE
 • Agenda úradu BBSK

23.01.

 • Stretnutie s krajským riaditeľom hasičského a záchranného zboru BB
 • Agenda úradu BBSK

24.01.

 • Stretnutie na Ministerstve zdravotníctva SR
 • Agenda úradu BBSK

25.01. – 26.01.

 • Výjazdová porada vedenia BBSK

05. týždeň (29.01. - 02.02.)

29.01.

 • Mimoriadne bezpečnostná rada kraja
 • Agenda úradu BBSK

30.01.

 • Stretnutie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Agenda úradu BBSK

31.01.

 • RZMO ŽnH, BŠ, ZC
 • Agenda úradu BBSK

48. týždeň (27.11. - 01.12.)

1.12.

 • Slávnostné odovzdanie Ipeľského mosta Vrbovka
 • Agenda úradu BBSK

48. týždeň (04.12. - 08.12.)

04.12.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

05.12.

 • Oceňovanie učiteľov, ktorí dosiahli dôchodkový vek
 • Agenda úradu BBSK

06.12.

 • Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej prevádzky v ZSS vo Veľkom Krtíši
 • Agenda úradu BBSK

07.12.

 • SK8 Žilinský kraj
 • Agenda úradu BBSK

08.12.

 • Agenda úradu BBSK

49. týždeň (11.12. - 15.12.)

11.12.

 • Pracovné porady
 • Otvorenie detskej nemocnice

12.12.

 • Stretnutie na Gymnáziu v Krupine
 • Agenda úradu BBSK

13.12.

 • 50. výročie VKMK
 • Agenda úradu BBSK

14.12.

 • Zasadnutie Správnej rady RA BBSK
 • Agenda úradu BBSK

15.12.

 • Agenda úradu BBSK

50. týždeň (18.11. - 22.11.)

18.12.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

19.12.

 • Interné stretnutia s riaditeľmi odborov resp. vedúcimi oddelení
 • Agenda úradu BBSK

20.12.

 • Tlačová konferencia k otvoreniu Bazéna pre verejnosť – okres Revúca
 • Agenda úradu BBSK

21.12.

 • Mimoriadne zastupiteľstvo BBSK
 • Agenda úradu BBSK

22.12.

 • Agenda úradu BBSK

51. týždeň (25.12. - 31.12.)

 • Dovolenka

45. týždeň (06.11. - 10.11.)

06.11.

 • Pracovné porady
 • Tlačová konferencia k situácií na Telgárte

07.11.

 • Stretnutie na Ministerstve zdravotníctva
 • Agenda úradu BBSK

08.11.

 • Návšteva Španielskej veľvyslankyne
 • Agenda úradu BBSK

09.11.

 • Návšteva DFNsP F.D. Roosevelta + Polikliniky
 • Agenda úradu BBSK

10.11.

 • Stretnutie s ministrom dopravy
 • Agenda úradu BBSK

46. týždeň (13.11. - 17.11.)

13.11.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

14.11.

 • Rokovanie Rady partnerstva IÚR BBSK
 • Agenda úradu BBSK

15.11. – 16.11.

 • Stretnutie hejtmanov a županov na Slovensku

17.11.

 • Sviatok

47. týždeň (20.11. - 24.11.)

20.11.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

21.11.

 • Agenda úradu BBSK

22.11.

 • Návšteva Space Lučenec
 • Agenda úradu BBSK

23.11.

 • Zastupiteľstvo BBSK
 • Agenda úradu BBSK

24.11.

 • Agenda úradu BBSK

48. týždeň (27.11. - 01.12.)

27.11.

 • Pracovné porady
 • Príprava na Správnu radu BBSK

28.11. - 29.11.

 • Záverečná konferencia iniciatívy CURI
 • Agenda úradu BBSK

30.11.

 • Tlačová konferencia IDS BBSK
 • Agenda úradu BBSK

40. týždeň (02.10. - 06.10.)

02.10. – 03.10.

 • Svetový cestársky kongres v Prahe

04.10.

 • Public leadership academy
 • Agenda úradu BBSK

05.10.

 • Online stretnutie k zasadnutiu Krízového štábu obce Telgárt
 • Agenda úradu BBSK

06.10.

 • Celoúradný teambuilding

41. týždeň (09.10. - 13.10.)

09.10.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

10.10.

 • Krajská rada ZBBSK
 • Agenda úradu BBSK

11.10.

 • Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej cesty Sihla - Utekáč - Čierny Balog
 • Agenda úradu BBSK

12.10.

 • Online stretnutie k zasadnutiu Krízového štábu obce Telgárt
 • Stretnutie s ministrom dopravy SR

 13.10.

 • Agenda úradu BBSK

 42. týždeň (16.10. - 20.10.)

16.10.

 • Stretnutie so zástupcami Gymnázia Detva
 • Agenda úradu BBSK

17.10.

 • Krajská rada ZBBSK
 • Agenda úradu BBSK

18.10.

 • Agenda úradu BBSK

19.10.

 • Návšteva študentov v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie
 • Agenda úradu BBSK

20.10.

 • Tlačová konferencia k Národnému lesníckemu centru
 • Agenda úradu BBSK

43. týždeň (23.10. - 27.10.)

23.10.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

24.10.

 • Burza stredných škôl
 • Agenda úradu BBSK

25.10.

 • Návšteva Gymnázia v Krupine
 • Agenda úradu BBSK

26.10.

 • Zasadnutie SK8
 • Agenda úradu BBSK

28.10.

 • Konferencia k téme menštruačnej chudoby
 • Agenda úradu BBSK

44. týždeň (30.10. - 03.11.)

 • Dovolenka

35. týždeň (28.08. - 01.09.)

01.09. 

 • Slovenský deň kroja
 • Agenda úradu BBSK

36. týždeň (04.09. - 08.09.)

04.09. 

 • Pracovné porady
 • Otváranie Krajskej ambulancie

05.09.

 • Krajská rada ZBBSK
 • Agenda úradu BBSK

06.09.

 • Účasť na porade riaditeľov kultúrnych inštitúcií
 • Agenda úradu BBSK

07.09.

 • Stretnutie na Ministerstve Hospodárstva SR
 • Agenda úradu BBSK

08.09.

 • Agenda úradu BBSK

37. týždeň (11.09. - 17.09.)

11.09.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

12.09.

 • Stretnutie s Hlavným kontrolórom BBSK
 • Natáčanie videa pre Ekotopfilm

13.09.

 • Stretnutie k mimoriadnej situácií v obci Telgárt
 • Agenda úradu BBSK

14.09.

 • Návšteva Telgártu – v rámci mimoriadnej situácie
 • Agenda úradu BBSK

15.09. - 17.09.

 • Účasť na Dožinkoch KHK ČR
 • Agenda úradu BBSK

38. týždeň (18.09. - 22.09.)

18.09.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

19.09.

 • Stretnutie s predstaviteľmi KOZ SR a SOZ SR
 • Agenda úradu BBSK

20.09.

 • Online stretnutie k zasadnutiu Krízového štábu obce Telgárt
 • Agenda úradu BBSK

21.09.

 • Stretnutie s primátorkou BŠ
 • Agenda úradu BBSK

22.09.

 • Otváranie krajskej ambulancie v Revúcej
 • Agenda úradu BBSK

39. týždeň (25.09. - 29.09.)

25.09.

 • Stretnutie s NKÚ vo veci sociálnej ekonomiky
 • Agenda úradu BBSK

26.09.

 • Stretnutie MIRRI
 • Agenda úradu BBSK

27.09.

 • Online stretnutie k zasadnutiu Krízového štábu obce Telgárt
 • Agenda úradu BBSK

28.09.

 • Zastupiteľstvo BBSK
 • Agenda úradu BBSK

29.09.

 • Zasadnutie Správnej rady RA BBSK
 • Agenda úradu BBSK

31. týždeň (01.08. - 04.08.)

01.08.

 • Stretnutie k požiaru na Telgárte
 • Agenda úradu BBSK

02.08.

 • Tlačovka Majstrovstvá sveta v Letnom Biatlone
 • Prijatie Rakúskej veľvyslankyne

03.08.

 • Nahrávanie v RTVS
 • Agenda úradu BBSK

04.08.

 • Agenda úradu BBSK

32. týždeň (07.08. - 11.08.)

07.08.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

08.08.

 • Agenda úradu BBSK

09.08.

 • Agenda úradu BBSK

10.08.

 • Agenda úradu BBSK

11.08.

 • Kontrolný deň LC + Fiľakovo
 • Agenda úradu BBSK

33. týždeň (14.08. - 18.08.)

14.08.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

15.08. - 18.08.

 • Dovolenka

34. týždeň (21.08. - 25.08.)

21.08. - 22.08.

 • Dovolenka

23.08.

 • Rada partnerstva pre IÚR BBSK
 • Agenda úradu BBSK

24.08.

 • Stretnutie s primátorom ZV
 • Agenda úradu BBSK

25.08.

 • Tlačová konferencia IDS BBSK
 • Agenda úradu BBSK

35. týždeň (28.08. - 01.09.)

28.08.

 • Pracovné porady
 • Galavečer SNP

29.08. – 30.08.

 • Oslavy SNP
 • Agenda úradu BBSK

31.08.

 • Stretnutie s poslancami ku dňu Ústavy SR
 • Agenda úradu BBSK

27. týždeň (03.07. - 07.07.)

 • Dovolenka

28. týždeň (10.07. - 14.07.)

 • Dovolenka

29. týždeň (17.07. - 21.07.)

17.07.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

18.07.

 • Stretnutie u Prezidentky
 • Agenda úradu BBSK

19.07.

 • Privítanie Maltského Ministra pre aktívne starnutie
 • Agenda úradu BBSK

20.07.

 • Stretnutie Interreg
 • Agenda úradu BBSK

21.07.

 • Agenda úradu BBSK

30. týždeň (24.07. - 28.07.)

 • Dovolenka

31. týždeň (31.07.)

 • Dovolenka

22. týždeň (01.06. - 03.06.)

01.06.

 • Medializácia rozvojového zámeru – Život na Muránskej planine
 • Agenda úradu BBSK

02.06.

 • Župné trhy Zvolen
 • Agenda úradu BBSK

23. týždeň (05.06. - 09.06.)

05.06.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

06.06.

 • Konferencia Bologna ECUBE

07.06.

 • Konferencia Bologne ECUBE

08.06.

 • Konferencia Bologne ECUBE

09.06.

 • Stretnutie s Hlavným kontrolórom BBSK

24. týždeň (12.06. - 16.06.)

12.06.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

13.06.

 • Agenda úradu BBSK

14.06.

 • Agenda úradu BBSK

15.06.

 • Stretnutie k téme IDS
 • Agenda úradu BBSK

16.06.

 • Agenda úradu BBSK

25. týždeň (19.06. - 23.06.)

19.06.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

20.06.

 • Stretnutie so starostom obce Selce
 • Agenda úradu BBSK

21.06.

 • Bezpečnostná rada kraja Banská Bystrica
 • Pracovné stretnutie MIRRI

22.06.

 • Výjazd Veľký Krtíš
 • Agenda úradu BBSK

23.06.

 • Agenda úradu BBSK

26. týždeň (26.06. - 30.06.)

26.06.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

27.06.

 • Bratislava – stretnutie s Ministrom zdravotníctva
 • Agenda úradu BBSK

28.06.

 • Zasadnutie Správnej a Dozornej rady RA BBSK
 • Agenda úradu BBSK

29.06.

 • Pohovory s uchádzačmi na predsedu predstavenstva BB RSC
 • Agenda úradu BBSK

30.06.

 • Otvorenie infocentra Kokava nad Rimavicou
 • Agenda úradu BBSK

18. týždeň (01.05. - 05.05.)

01.05.

 • Štátny sviatok

02.05.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

03.05.

 • Účasť na zasadnutí Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu BBSK
 • Agenda úradu BBSK

04.05.

 • Výjazd kontrolný deň BB RSC Žiar nad Hronom
 • Agenda úradu BBSK

05.05.

 • Agenda úradu BBSK

19. týždeň (08.05. – 12.05.)

08.05.

 • Štátny sviatok

09.05.

 • Zahraničná cesta ČR

10.05.

 • Zahraničná cesta ČR

11.05.

 • Účasť na podujatí Kvet kultúry a umenia
 • Agenda úradu BBSK

12.05.

 • Bratislava – Stretnutie so Štátnym tajomníkom Ministerstva školstva

20. týždeň (15.05. - 19.05.)

15.05.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

16.05.

 • Bratislava – Rokovanie SK8 reforma verejnej správy
 • Agenda úradu BBSK

17.05.

 • Americký veľvyslanec návšteva
 • Agenda úradu BBSK

18.05.

 • Agenda úradu BBSK

19.05.

 • Tlačová konferencia k téme premnoženia Medveďov
 • Agenda úradu BBSK

21. týždeň (22.05. - 26.05.)

22.05.

 • Účasť na výberovom konaní riaditeľa GM Múzea
 • Agenda úradu BBSK

23.05.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

24.05.

 • Zahraničná pracovná cesta MR Šalgotarján

25.05.

 • Výjazdové Zastupiteľstvo BBSK
 • Agenda úradu BBSK

26.05.

 • Agenda úradu BBSK

22. týždeň (29.05.  –  31.05.)

29.05.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

30.05.

 • Krajská rada ZBBSK
 • Agenda úradu BBSK

31.05.

 • Valné zhromaždenie Rozvojové služby
 • Agenda úradu BBSK

14. týždeň (03.04. - 07.04.)

03.04. 

 • Stretnutie SK8 + Štátny Tajomník Ministerstva zdravotníctva
 • Agenda úradu BBSK

04.04.

 • Pracovné porady
 • Oceňovanie učiteľov – Deň učiteľov

05.04.

 • Účasť na zasadnutí vlády v BŠ
 • Agenda úradu BBSK

06.04.

 • Agenda úradu BBSK

07.04.

 • Štátny sviatok

15. týždeň (10.04. - 14.04.)

10.04.

 • Štátny sviatok

11.04.

 • Agenda úradu BBSK

12.04.

 • Medializácia rozvojového zámeru BŠ GAPEL
 • Agenda úradu BBSK

13.04.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

14.04.

 • Hejtman KHK Zahraničná návšteva
 • Agenda úradu BBSK

16. týždeň (17.04. - 21.04.)

17.04.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

18.04.

 • Agenda úradu BBSK

19.04.

 • Stretnutie s riaditeľkou gymnázia BŠ
 • Účasť na maturitnej večeri študentov Hotelovej akadémie

20.04.

 • Výjazd kontrolný deň okres Revúca
 • Agenda úradu BBSK

21.04.

 • Otvorenie Lesníckych dní NLC
 • Župné trhy LC

17. týždeň (24.04. - 28.04.)

24.04.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

25.04.

 • Krajská rada ZBBSK
 • Agenda úradu BBSK

26.04.

 • Rozlúčka so zamestnancami BBSK odchádzajúci do dôchodku
 • Agenda úradu BBSK

27.04.

 • Stretnutie na Mestskom úrade Rimavská Sobota
 • Agenda úradu BBSK

28.04.

Agenda úradu BBSK

09. týždeň (01.03. - 03.03.)

 • Dovolenka

10. týždeň (06.03. - 10.03.)

06.03.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

07.03.

 • Rokovanie rady partnerstva pre IÚR BBSK
 • Agenda úradu BBSK

08.03.

 • Tlačovka s BSK
 • Agenda úradu BBSK

09.03.

 • Zahraničná pracovná návšteva v Bruseli

10.03.

 • Zahraničná pracovná návšteva v Bruseli

11. týždeň (13.03. - 17.03.)

13.03.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

14.03.

 • Stretnutie s Farmármi
 • Agenda úradu BBSK

15.03.

 • Stretnutie s primátorom Tornale
 • Agenda úradu BBSK

16.03.

 • Stretnutie RZMO Zvolen
 • Agenda úradu BBSK

17.03.

 • Návšteva liečebného ústavu Marína
 • Agenda úradu BBSK

12. týždeň (20.03. - 24.03.)

20.03.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

21.03.

 • Zasadnutie KR OVaP BBSK
 • Agenda úradu BBSK

22.03.

 • Kontrolný deň Revúca
 • Agenda úradu BBSK

23.03.

 • Zasadnutie SK8 Nitra
 • Agenda úradu BBSK

24.03.

 • Medializácia rozvojového zámeru Petrivaldiho vila
 • Agenda úradu BBSK

05. týždeň (01.02. - 03.02.)

 • Zahraničná pracovná cesta v Královéhradeckém kraji

06. týždeň (06.02. - 10.02.)

06.02.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

07.02.

 • Slávnostné položenie kameňa priemyselnej haly Fiľakovo
 • Agenda úradu BBSK

08.02.

 • 2. meeting CURI
 • Vysielanie v Slovenskom rozhlase

09.02.

 • Poklepanie základného kameňa budovy BBSK na Lazovnej ulici
 • Stretnutie Obecný úrad Vlkanová

10.02.

 • Agenda úradu BBSK

07. týždeň (13.02. - 17.02.)

13.02.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

14.02.

 • Obhliadka Latky-Mláky (Slovenský pohár v lyžovaní)
 • Agenda úradu BBSK

15.02.

 • Stretnutie vo veci Novobanského Gymnázia
 • Agenda úradu BBSK

16.02.

 • Stretnutie Ministerstvo zdravotníctva + SK8
 • Agenda úradu BBSK

17.02.

 • Predstavenie Bibliomatu BBSK
 • Agenda úradu BBSK

08. týždeň (20.02. – 24.02.)

20.02.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

21.02.

 • Agenda úradu BBSK

22.02.

 • Stretnutie s občanmi Vlkanovej
 • Agenda úradu BBSK

23.02.

 • Výjazd Veľký Krtíš
 • Agenda úradu BBSK

24.02.

 • Krajská rada ZBBSK
 • Agenda úradu BBSK

09. týždeň (27.02. - 28.02.)

 • Dovolenka

01. týždeň (02.01. - 06.01.)

 • Dovolenka

02. týždeň (09.01. - 13.01.)

09.01.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

10.01.

 • Zasadnutie Krajskej rady ZBBSK
 • Agenda úradu BBSK

11.01.

 • Návšteva centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Halič
 • Agenda úradu BBSK

12.01.

 • Tlačová konferencia Nemocnica Brezno
 • Agenda úradu BBSK

13.01.

 • Novoročné prijatie u prezidentky SR
 • Koordinačné stretnutie SK8

03. týždeň (16.01. - 20.01.)

16.01.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

  17.01.

 • Návšteva Nemocnice v Revúcej
 • Agenda úradu BBSK

18.01.

 • Výjazdová porada manažmentu BBSK

19.01.

 • Výjazdová porada manažmentu BBSK

20.01.

 • Návšteva Nemocnice v Žiari nad Hronom
 • Agenda úradu BBSK

04. týždeň (23.01. - 27.01.)

23.01.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

24.01.

 • Stretnutie s primátorom Detvy
 • Stretnutie k Centru tradičnej kultúry Detva

25.01.

 • Rozhovor pre Zdravotnícke noviny
 • Agenda úradu BBSK

26.01.

 • Zastupiteľstvo BBSK
 • Stretnutie so splnomocnencom pre Rómske menšiny

27.01.

 • Mimoriadna Bezpečnostná rada kraja
 • Návšteva Nemocnice vo Veľkom Krtíši

05. týždeň (30.01. - 31.01.)

30.01.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

31.01.

 • Návšteva Veľvyslanca Maďarska
 • Agenda úradu BBSK

48. týždeň (01.12. - 02.12.)

01.12.

 • Pracovná porada
 • Krajská rada ZBBSK

02.12.

 • Stretnutie na MIRRI
 • Agenda úradu BBSK

49. týždeň (05.12. - 09.12.)

05.12.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

06.12.

 • 3. zasadnutie Riadiaceho výboru CURI
 • Agenda úradu BBSK

07.12.

 • Stretnutie s RZMO
 • Agenda úradu BBSK

08.12.

 • Stretnutie s primátorom Kremnice
 • Správna rada RA BBSK

09.12.

 • Bezpečnostná rada Kraja
 • Stretnutie SK8 s premiérom

50. týždeň (12.12. - 16.12.)

12.12.

 • Pracovné porady
 • Agenda úradu BBSK

13.12.

 • Tlačová konferencia Banská Štiavnica DDS Domov Márie
 • Valné zhromaždenie KOCR

14.12.

 • Kontrolný deň SPŠ J. Murgaša
 • Agenda úradu BBSK

15.12.

 • Tlačová konferencia programové vyhlásenie
 • Nahrávanie vianočného príhovoru

16.12.

 • Účasť na 100. výročí Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene
 • Agenda úradu BBSK

51. týždeň (19.12. - 23.12.)

19.12.

 • Zastupiteľstvo BBSK
 • Agenda úradu BBSK

20.12.

 • Stretnutie SK8
 • Agenda úradu BBSK

21.12.

 • Agenda úradu BBSK

22.12.

 • Agenda úradu BBSK

 23.12.

 • Dovolenka

52. týždeň (26.12. - 30.12.)

 • Dovolenka

47. týždeň (24.11. - 27.11.)

24.11.

 • Ustanovujúce Zastupiteľstvo BBSK
 • Agenda úradu BBSK

25.11.

 • Agenda úradu BBSK

48. týždeň (28.11-30.11)

28.11 – 30.11

 • Zahraničná návšteva vo FR
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.