Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica

Gymnázium A. Sládkoviča, BB - Správa o VVČ 2022/2023 (788 kB)

Stredná športová škola, Banská Bystrica

Stredná športová škola, BB - Správa o VVČ 2022/2023 (478 kB)

Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Banská Bystrica

Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, BB - Správa o VVČ 2022/2023 (1.61 MB)

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, BB - Správa o VVČ 2022/2023 (882 kB)

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, BB - Správa o VVČ 2022/2023 (402 kB)

Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola, BB - Správa o VVČ 2022/2023 (723 kB)

Stredná odborná škola informačných technológií, Banská Bystrica

Stredná odborná škola informačných technológií, BB - Správa o VVČ 2022/2023 (3.36 MB)

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Spojená škola, Kremnička 10, BB -  - Správa o VVČ 2022/2023 (773 kB) 

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

Spojená škola, Školská 7, BB - Správa o VVČ 2022/2023 (12.73 MB)

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, BB - Správa o VVČ 2022/2023 (640 kB)

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, BB - Správa o VVČ 2022/2023 (8.39 MB)

Školský internát, Banská Bystrica

Školský internát, BB - Správa o VVČ 2022/2023 (358 kB)

Centrum voľného času, Banská Bystrica

Centrum voľného času, BB - Správa o VVČ 2022/2023 (1.42 MB)

Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica

Gymnázium Andreja Kmeťa, BS - Správa o VVČ 2022/2023 (2.06 MB)

Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica

Spojená škola Samuela Mikovíniho, BS - Správa o VVČ 2022/2023 (5.36 MB)

Stredná odborná škola lesnícka, Banská Štiavnica

Stredná odborná škola lesnícka, BS - Správa o VVČ 2022/2023 (708 kB)

Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

Stredná odborná škola služieb a lesníctva, BS - Správa o VVČ 2022/2023 (1.95 MB)

Gymnázium Jána Chalupku, Brezno

Gymnázium Jána Chalupku, BR - Správa o VVČ 2022/2023 (411 kB)

Obchodná akadémia, Brezno

Obchodná akadémia, BR - Správa o VVČ 2022/2023 (1.34 MB)

Hotelová akadémia, Brezno

Hotelová akadémia, BR - Správa o VVČ 2022/2023 (1.02 MB)

Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno

Stredná odborná škola techniky a služieb, BR - Správa o VVČ 2022/2023 (2.45 MB)

Gymnázium, Detva

Gymnázium, DT - Správa o VVČ 2022/2023 (669 kB)

Spojená škola, Detva

Spojená škola, DT - Správa o VVČ 2022/2023 (2.88 MB)

Gymnázium Andreja Sládkoviča, Krupina

Gymnázium Andreja Sládkoviča, KA - Správa o VVČ 2022/2023 (1.96 MB)

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Krupina

Stredná odborná škola obchodu a služieb, KA - Správa o VVČ 2022/2023 (1.52 MB)

Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy, Lučenec

Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy, LC - Správa o VVČ 2022/2023 (7.03 MB)

Gymnázium - Gimnázium, Fiľakovo

Gymnázium - Gimnázium, Fiľakovo - Správa o VVČ 2022/2023 (585 kB)

Obchodná akadémia, Lučenec

Obchodná akadémia, LC - Správa o VVČ 2022/2023 (1.71 MB)

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, Lučenec

SPŠ stavebná O. Winklera - Winkler O. Építőipari Sz., LC - Správa o VVČ 2022/2023 (1.34 MB)

Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Lučenec

SOŠ pedagogická - Pedagógiai Sz., LC - Správa o VVČ 2022/2023 (417 kB)

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec

Stredná zdravotnícka škola, LC - Správa o VVČ 2022/2023 (546 kB)

Stredná odborná škola technická, Lučenec

Stredná odborná škola technická, LC - Správa o VVČ 2022/2023 (1.6 MB)

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Lučenec

SOŠ hotelových služieb a dopravy, LC - Správa o VVČ 2022/2023 (1.57 MB)

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Fiľakovo

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Fiľakovo - Správa o VVČ 2022/2023 (7.78 MB)

Spojená škola, Poltár

Spojená škola, PT - Správa o VVČ 2022/2023 (1.54 MB)

Gymnázium Martina Kukučína, Revúca

Gymnázium Martina Kukučína, RA - Správa o VVČ 2022/2023 (1.02 MB)

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Tornaľa

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Tornaľa - Správa o VVČ 2022/2023 (360 kB)

Stredná odborná škola, Revúca

Stredná odborná škola, RA - Správa o VVČ 2022/2023 (967 KB)

Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, Rimavská Sobota

Gymnázium I. Kraska - I. Krasko Gimnázium, RS - Správa o VVČ 2022/2023 (6.38 MB)

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Rimavská Sobota

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, RS - Správa o VVČ 2022/2023 (505 kB)

Stredná odborná škola, Tisovec

Stredná odborná škola, Tisovec - Správa o VVČ 2022/2023 (1.06 MB)

Stredná odborná škola, Hnúšťa

Stredná odborná škola, Hnúšťa - Správa o VVČ 2022/2023 (12.77 MB)

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rimavská Sobota

Stredná odborná škola obchodu a služieb, RS - Správa o VVČ 2022/2023 (893 kB)

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Rimavská Sobota

SOŠ technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Sz., RS - Správa o VVČ 2022/2023 (1.12 MB)

Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Veľký Krtíš

Gymnázium A. H. Škultétyho, VK - Správa o VVČ 2022/2023 (716 kB)

Spojená škola, Modrý Kameň

Spojená škola, Modrý Kameň - Správa o VVČ 2022/2023 (1.46 kB)

Stredná odborná škola, Veľký Krtíš

Stredná odborná škola, VK - Správa o VVČ 2022/2023 (544 kB)

Stredná odborná škola, Želovce

Stredná odborná škola, Želovce - Správa o VVČ 2022/2023 (1.14 MB)

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen

Gymnázium Ľ. Štúra, ZV - Správa o VVČ 2022/2023 (1.09 MB)

Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen

Stredná priemyselná škola dopravná, ZV - Správa o VVČ 2022/2023 (559 kB)

Stredná zdravotnícka škola, Zvolen

Stredná zdravotnícka škola, ZV - Správa o VVČ 2022/2023 (308 kB)

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZV - Správa o VVČ 2022/2023 (2.01 MB)

Stredná odborná škola drevárska, Zvolen

Stredná odborná škola drevárska, ZV - Správa o VVČ 2022/2023 (2.53 MB)

Stredná odborná škola technická, Zvolen

Stredná odborná škola technická, ZV - Správa o VVČ 2022/2023 (1.11 MB)

Školský internát, Zvolen

Školský internát, ZV - Správa o VVČ 2022/2023 (193 kB)

Gymnázium Františka Švantnera, Nová Baňa

Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa - Správa o VVČ 2022/2023 (870 kB)

Stredná odborná škola, Žarnovica

Stredná odborná škola, ZC - Správa o VVČ 2022/2023 (1.98 MB)

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nová Baňa

SOŠ obchodu a služieb, Nová Baňa - Správa o VVČ 2022/2023 (380 kB)

Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom

Gymnázium M. Rúfusa, ZH - Správa o VVČ 2022/2023 (1.47 MB)

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Žiar nad Hronom

SOŠ obchodu a služieb, ZH - Správa o VVČ 2022/2023 (547 kB)

Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica

Gymnázium A. Sládkoviča, BB - Správa o VVČ 2021/2022 (723 kB)

Stredná športová škola, Banská Bystrica

Stredná športová škola, BB - Správa o VVČ 2021/2022 (475 kB)

Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Banská Bystrica

Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, BB - Správa o VVČ 2021/2022 (1.37 MB)

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, BB - Správa o VVČ 2021/2022 (7.03 MB)

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, BB - Správa o VVČ 2021/2022 (239 kB)

Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola, BB - Správa o VVČ 2021/2022 (693 kB)

Stredná odborná škola informačných technológií, Banská Bystrica

Stredná odborná škola informačných technológií, BB - Správa o VVČ 2021/2022 (3.12 MB)

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Spojená škola, Kremnička 10, BB - Správa o VVČ 2021/2022 (1.96 MB) 

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

Spojená škola, Školská 7, BB - Správa o VVČ 2021/2022 (904 KB)

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, BB - Správa o VVČ 2021/2022 (1.67 MB)

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, BB - Správa o VVČ 2021/2022 (844 kB)

Školský internát, Banská Bystrica

Školský internát, BB - Správa o VVČ 2021/2022 (474 kB)

Centrum voľného času, Banská Bystrica

Centrum voľného času, BB - Správa o VVČ 2021/2022 (881 kB)

Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica

Gymnázium Andreja Kmeťa, BS - Správa o VVČ 2021/2022 (3.76 MB)

Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica

Spojená škola Samuela Mikovíniho, BS - Správa o VVČ 2021/2022 (6.20 MB)

Stredná odborná škola lesnícka, Banská Štiavnica

Stredná odborná škola lesnícka, BS - Správa o VVČ 2021/2022 (657 kB)

Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

Stredná odborná škola služieb a lesníctva, BS - Správa o VVČ 2021/2022 (1.55 MB)

Gymnázium Jána Chalupku, Brezno

Gymnázium Jána Chalupku, BR - Správa o VVČ 2021/2022 (478 kB)

Obchodná akadémia, Brezno

Obchodná akadémia, BR - Správa o VVČ 2021/2022 (1.36 MB)

Hotelová akadémia, Brezno

Hotelová akadémia, BR - Správa o VVČ 2021/2022 (1.16 MB)

Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno

Stredná odborná škola techniky a služieb, BR - Správa o VVČ 2021/2022 (1.54 MB)

Gymnázium, Detva

Gymnázium, DT - Správa o VVČ 2021/2022 (1.26 MB)

Spojená škola, Detva

Spojená škola, DT - Správa o VVČ 2021/2022 (2.71 MB)

Gymnázium Andreja Sládkoviča, Krupina

Gymnázium Andreja Sládkoviča, KA - Správa o VVČ 2021/2022 (1.61 MB)

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Krupina

Stredná odborná škola obchodu a služieb, KA - Správa o VVČ 2021/2022 (17.18 MB)

Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy, Lučenec

Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy, LC - Správa o VVČ 2021/2022 (6.69 MB)

Gymnázium - Gimnázium, Fiľakovo

Gymnázium - Gimnázium, Fiľakovo - Správa o VVČ 2021/2022 (621 kB)

Obchodná akadémia, Lučenec

Obchodná akadémia, LC - Správa o VVČ 2021/2022 (361 kB)

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, Lučenec

SPŠ stavebná O. Winklera - Winkler O. Építőipari Sz., LC - Správa o VVČ 2021/2022 (1.27 MB)

Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Lučenec

SOŠ pedagogická - Pedagógiai Sz., LC - Správa o VVČ 2021/2022 (1.26 MB)

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec

Stredná zdravotnícka škola, LC - Správa o VVČ 2021/2022 (561 kB)

Stredná odborná škola technická, Lučenec

Stredná odborná škola technická, LC - Správa o VVČ 2021/2022 (1.42 MB)

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Lučenec

SOŠ hotelových služieb a dopravy, LC - Správa o VVČ 2021/2022 (989 kB)

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Fiľakovo

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Fiľakovo - Správa o VVČ 2021/2022 (588 kB)

Spojená škola, Poltár

Spojená škola, PT - Správa o VVČ 2021/2022 (708 kB)

Gymnázium Martina Kukučína, Revúca

Gymnázium Martina Kukučína, RA - Správa o VVČ 2021/2022 (687 kB)

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Tornaľa

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Tornaľa - Správa o VVČ 2021/2022 (381 kB)

Stredná odborná škola, Revúca

Stredná odborná škola, RA - Správa o VVČ 2021/2022 (935 KB)

Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, Rimavská Sobota

Gymnázium I. Kraska - I. Krasko Gimnázium, RS - Správa o VVČ 2021/2022 (1.27 MB)

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Rimavská Sobota

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, RS - Správa o VVČ 2021/2022 (687 kB)

Stredná odborná škola, Tisovec

Stredná odborná škola, Tisovec - Správa o VVČ 2021/2022 (1.37 MB)

Stredná odborná škola, Hnúšťa

Stredná odborná škola, Hnúšťa - Správa o VVČ 2021/2022 (13.87 MB)

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rimavská Sobota

Stredná odborná škola obchodu a služieb, RS - Správa o VVČ 2021/2022 (474 kB)

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Rimavská Sobota

SOŠ technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Sz., RS - Správa o VVČ 2021/2022 (830 kB)

Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Veľký Krtíš

Gymnázium A. H. Škultétyho, VK - Správa o VVČ 2021/2022 (664 kB)

Spojená škola, Modrý Kameň

Spojená škola, Modrý Kameň - Správa o VVČ 2021/2022 (1.48 kB)

Stredná odborná škola, Veľký Krtíš

Stredná odborná škola, VK - Správa o VVČ 2021/2022 (504 kB)

Stredná odborná škola, Želovce

Stredná odborná škola, Želovce - Správa o VVČ 2021/2022 (1.27 MB)

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen

Gymnázium Ľ. Štúra, ZV - Správa o VVČ 2021/2022 (1.68 MB)

Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen

Stredná priemyselná škola dopravná, ZV - Správa o VVČ 2021/2022 (645 kB)

Stredná zdravotnícka škola, Zvolen

Stredná zdravotnícka škola, ZV - Správa o VVČ 2021/2022 (218 kB)

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZV - Správa o VVČ 2021/2022 (1.76 MB)

Stredná odborná škola drevárska, Zvolen

Stredná odborná škola drevárska, ZV - Správa o VVČ 2021/2022 (1.48 MB)

Stredná odborná škola technická, Zvolen

Stredná odborná škola technická, ZV - Správa o VVČ 2021/2022 (1.00 MB)

Školský internát, Zvolen

Školský internát, ZV - Správa o VVČ 2021/2022 (319 kB)

Gymnázium Františka Švantnera, Nová Baňa

Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa - Správa o VVČ 2021/2022 (803 kB)

Stredná odborná škola, Žarnovica

Stredná odborná škola, ZC - Správa o VVČ 2021/2022 (1.77 MB)

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nová Baňa

SOŠ obchodu a služieb, Nová Baňa - Správa o VVČ 2021/2022 (293 kB)

Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom

Gymnázium M. Rúfusa, ZH - Správa o VVČ 2021/2022 (29 MB)

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Žiar nad Hronom

SOŠ obchodu a služieb, ZH - Správa o VVČ 2021/2022 (974 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.