Úrad BBSK v rámci transparentnosti využíva formu výberových konaní nielen pri obsadzovaní vedúcich pozícií ale aj pre referentské a obslužné pozície.

Výberové konanie zverejňujeme minimálne 10 dní vopred na našej webovej stránke a zároveň na portáli www.profesia.sk, ktorý odporúčame využiť aj na zaslanie Vášho životopisu na konkrétnu pozíciu, o ktorú sa chcete uchádzať. Po ukončení náboru všetkým uchádzačom zasielame mail s informáciou, že na osobný pohovor telefonicky pozývame len uchádzačov, ktorí najviac splnili naše požiadavky.

Členmi výberových komisií sú vedúci zamestnanci, ktorí budú priamymi nadriadenými budúcich zamestnancov, zástupca oddelenia riadenia ľudských zdrojov, vo vybraných pracovných pozíciách riaditeľ Úradu BBSK. Pri obsadzovaní vedúcich pracovných pozícií je členom výberovej komisie v zmysle Kolektívnej zmluvy aj zástupca odborovej organizácie. Pri zostavovaní komisie sa vždy zohľadňuje prípadný konflikt záujmov alebo zaujatosť jej jednotlivého člena. Za konflikt záujmov považujeme aj ak niektorý uchádzač by bol blízkou osobou niektorému členovi člen komisie.

Uchádzači, ktorí sa zúčastnili osobných pohovorov sú o záverečnom rozhodnutí výberovej komisie vyrozumení telefonicky.

Vyhlasovanie a následnú realizáciu výberových konaní na pozície riaditeľov a riaditeliek Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (skrátene: OvZP) riadi Oddelenie riadenia ľudských zdrojov Úradu BBSK.

Výberové konania sú zverejňované minimálne 21 dní vopred na webovej stránke BBSK a zároveň na portáli www.profesia.sk. Vo vyhlásení výberového konania sú presne špecifikované podklady, ktoré je nutné predpísanou formou zaslať oddeleniu riadenia ľudských zdrojov.

V rámci transparentnosti sa tieto výberové konania  riadia schválenými, verejne dostupnými smernicami:

  • pre domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb a pre kultúrne inštitúcie  - Smernicou č. 019/2022/RUBBSK (PDF, 200 kB) o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
  •  pre školy a školské zariadenia - Smernicou č. 002/2014/ODDVS (PDF, 234 kB) Zásady prípravy a realizácie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy, školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Táto smernica je momentálne aktualizovaná vo fáze pripomienkového konania.

Smernica upravuje postup pri vyhodnocovaní plnenia povinností a úloh štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK okrem riaditeľov/riaditeliek škôl a školských zariadení. Za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sa na účely tejto smernice považujú rozpočtové a príspevkové organizácie.

Smernica č. 003/2023/OK o postupe pri vyhodnocovaní plnenia povinností a úloh štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (163 kB)

Pre oslovenie širšieho okruhu uchádzačov, je umožnené OvZP zverejnenie informácií o voľných pracovných miestach aj na stránke úradu.

 V prípade Vášho záujmu o niektorú z týchto pracovných pozícií Vás chceme upozorniť, že personálnu agendu, vrátane výberu uchádzačov, nerealizuje Úrad BBSK ale priamo jednotlivé OvZP. Preto aj svoju komunikáciu smerujte priamo na konkrétne zariadenie, ktoré voľné pracovné miesto inzeruje.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.