Zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry v SOŠ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Základné údaje projektu:

Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry v SOŠ
Názov a sídlo prijímateľa: Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
Miesto realizácie projektu: Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica

CIEĽ projektu:

  • vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie, debarierizácia školského zariadenia,
  • posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy,
  • vytvorenie podmienok na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania,
  • zlepšenie podmienok uplatnenia absolventov odborného vzdelávania na trhu práce,
  • zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu, zlepšenie kvality života obyvateľstva,
  • zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb v oblasti školstva.

Celkové oprávnené výdavky: 1 229 853,85 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 1 168 361,16 EUR
Spolufinancovanie: 61 492,69 EUR

Trvanie projektu: 17 mesiacov  (07/2022 – 11/2023)

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021M538
Výzva: IROP-PO2-SC223-2016-14
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

www.mirri.gov.sk

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.