Sociálne služby sú určené pre všetky fyzické osoby (seniorov a občanov so zdravotným postihnutím), ktoré môžu o službu požiadať samostatne alebo prostredníctvom zástupcov:

  • zákonný zástupca - pri maloletých deťoch,
  • opatrovník – ak bola fyzická osoba súdom zbavená spôsobilosti na právne úkony (je potrebné doložiť právoplatný rozsudok okresného súdu, ktorým bola fyzická osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony a uznesenie okresného súdu, ktorým bol ustanovený opatrovník),
  • osoba splnomocnená na tento úkon (notárom overené splnomocnenie),
  •  iná fyzická osoba – ak fyzická osoba nemôže sama podať žiadosť pre nepriaznivý zdravotný stav (je v zmysle § 92 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách potrebné doložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave).

Možnosti podania žiadosti:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (PDF, 113 kB)
Poznámka: tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je platné pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja. V prípade záujmu o posúdenie odkázanosti na sociálne služby v kompetencii obce/mesta, je potrebné požiadať obec/mesto podľa miesta trvalého pobytu o ich vlastné tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Kompetencie obcí/miest a VUC v oblasti sociálnych služieb sú vysvetlené v sekcii Čo je sociálna služba a kde o ňu požiadať.

alebo

Elektronická žiadosť
Poznámka: V prípade podávania elektronickej žiadosti musí žiadateľ disponovať tzv. elektronickým podpisom, teda aktuálnou identifikačnou kartou s čipom a aktuálnym softvérovým a hardvérovým vybavením.

  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (PDF, 43 kB) (dokument nesmie byť starší ako 6 mesiacov, s výnimkou FO s chronickým zdravotným stavom s trvalým poškodením a trvalým stupňom odkázanosti na pomoc inej FO bez očakávania zlepšenia) alebo fotokópiu prepúšťacej správy z nemocnice alebo iného odborného vyšetrenia, nie staršieho ako 6 mesiacov
  • Posudok na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ak bol FO vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny)
  • Posudok odkázanosti na sociálnu službu (ak bol FO vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom)
  • Právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bolo vydané súdom).

Lehota pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: 

  • 30 dní od začatia konania,
  •  v obzvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní.

PhDr. Katarína Luptáková – posudková činnosť v okresoch Banská Bystrica, Detva, Lučenec, Poltár, Krupina, Veľký Krtíš

mobil: 0948 409 301

tel: 048/4325 590

e-mail: katarina.luptakova@bbsk.sk


Mgr. Monika Sečkárová – posudková činnosť v okresoch Banská Štiavnica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

mobil: 0911 600 456

tel: 048/4325 654

e-mail: monika.seckarova@bbsk.sk

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.