V živote človeka niekedy nastanú situácie, kedy potrebuje pomoc iných. V tejto situácii Vám obce/mestá a VÚC poskytnú pomoc prostredníctvom sociálneho poradenstva. Sociálne poradenstvo je zamerané na posúdenie povahy problému, odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej pomoci.

Kompetencie obcí/miest a VÚC upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktoré môžeme rozdeliť na starostlivosť o seniorov a starostlivosť o zdravotne postihnutých.

V prípade, že občan, ktorému majú byť poskytované sociálne služby je v seniorskom veku, je potrebné obrátiť sa s požiadavkou na obecný/mestský úrad v mieste svojho trvalého pobytu. V kompetencii miest a obcí sú sociálne služby:

 • zariadenie pre seniorov,
 • zariadenie opatrovateľskej služby,
 • denný stacionár,
 • prepravná služba,
 • opatrovateľská služba.

V prípade, že ide o občana so zdravotným postihnutím, užitočné informácie a sociálne poradenstvo Vám poskytne VÚC podľa miesta trvalého pobytu. Do kompetencie VÚC patria sociálne služby:

 • zariadenie podporovaného bývania,
 • rehabilitačné stredisko,
 • domov sociálnych služieb,
 • špecializované zariadenie.

Aby mohla byť občanovi poskytovaná niektorá z vyššie uvedených sociálnych služieb, je potrebné:

 1. Požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu mesto/obec alebo samosprávny kraj. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na tie sociálne služby, ktoré sú v kompetencii VÚC, sa nachádza v sekcii Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu).

  a následne

 2. Požiadať o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby určená pre zariadenia sociálnych služieb zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom sa nachádza v sekcii Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Zákon o sociálnych službách špecifikuje aj ďalšie typy sociálnych služieb, ktoré sú opísané v zákone, ako aj na ďalších stránkach v sekcii sociálnych služieb pre občanov.

Povinnosť podpisovania podania

 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, aj žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (papierovú alebo elektronickú) nie je možné podávať anonymne, t. j. musia byť podpísané žiadateľom. V prípade elektronickej žiadosti musí žiadateľ disponovať tzv. elektronickým podpisom (teda aktuálnou identifikačnou kartou s čipom a aktuálnym softvérovým a hardvérovým vybavením).

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.