Všeobecne záväzné nariadenia

Samosprávny kraj môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“). Existujú prísne pravidlá, ktoré sa týkajú jeho obsahu. To znamená, že jeho obsah nesmie byť v rozpore: 

  • s Ústavou Slovenskej republiky, 
  • s ústavnými zákonmi, 
  • medzinárodnými zmluvami s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,
  • so zákonmi a s nariadeniami vlády.

Aby sa VZN stalo platným, musí ho najprv samosprávny kraj vyhlásiť. Vyhlásenie v tomto prípade znamená zverejnenie jeho úplného znenia na úradnej tabuli po dobu najmenej 15 dní. VZN nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia. Okrem toho sa VZN zverejní aj v mieste obvyklým spôsobom. 

Existujú aj výnimky a to v prípade odôvodneného verejného záujmu – vtedy sa môže ustanoviť skorší začiatok účinnosti VZN, najskôr však dňom jeho vyhlásenia.

Podmienky zverejňovania VZN samosprávnymi krajmi detailne definuje § 8 zákona č. 302/2001 Z. z. (odkaz na externý web https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/302/20160701) o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

Pripomienkovanie návrhov VZN

Na tejto stránke máte možnosť zaslať pripomienky k návrhom VZN, o ktorých bude rokovať Zastupiteľstvo BBSK. 

Aktuálny návrh nariadenia zverejníme na tejto stránke a zároveň aj na úradnej tabuli v lehote najneskôr 15 dní pred konaním Zastupiteľstva. Vy máte možnosť vyjadriť svoju pripomienku počas 10 dní odo dňa zverejnenia daného návrhu. 

Pripomienky môžete zaslať elektronicky cez formulár na stránke: 

Služba Pripomienka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia

Prehľad platných VZN

Platné VZN

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.