• samotný občan
  • zákonný zástupca - pri maloletých deťoch,
  • opatrovník – ak bola fyzická osoba súdom zbavená spôsobilosti na právne úkony (je potrebné doložiť právoplatný rozsudok okresného súdu, ktorým bola fyzická osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony a uznesenie okresného súdu, ktorým bol ustanovený opatrovník),
  • osoba splnomocnená na tento úkon (notárom overené splnomocnenie),
  •  iná fyzická osoba – ak fyzická osoba nemôže sama podať žiadosť pre nepriaznivý zdravotný stav (je v zmysle § 92 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách potrebné doložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave).

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s fotokópiou právoplatného rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné doručiť priamo na vybrané zariadenie sociálnych služieb. Zoznam zariadení sociálnych služieb zriadených Banskobystrickým samosprávnym krajom sa nachádza v sekcii Poskytovatelia sociálnych služieb).

Ak má občan záujem o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb alebo v zariadení, ktoré zriadila iná obec alebo iný samosprávny kraj, je potrebné doručiť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na Úrad BBSK. V žiadosti je potrebné uviesť, u ktorého poskytovateľa má občan záujem službu zabezpečiť a Úrad BBSK postúpi doručenú žiadosť vybranému poskytovateľovi, čím preukázateľným spôsobom požiada budúceho poskytovateľa o poskytovanie služby pre občana.

Verejným poskytovateľom sociálnej služby je obec, právnická osoba zriadená/založená obcou alebo vyšším územným celkom, prípadne priamo vyšší územný celok, ak je poskytovateľom základného sociálneho poradenstva. Neverejnými poskytovateľmi sú iné právnické, prípadne fyzické osoby, poskytujúce sociálne služby.

V prípade, že je v zariadení sociálnych služieb voľné miesto, zariadenie sociálnych služieb predvolá občana k nástupu do zariadenia. Ak však zariadenie nedisponuje voľným miestom, zaradí žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do poradovníka (podľa dátumu doručenia žiadosti) a občanovi priradí jedinečné číslo, prostredníctvom ktorého si vie občan zistiť aktuálne poradie v poradovníku zariadenia sociálnych služieb, ktoré si vybral. Aktuálne poradovníky čakateľov na sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Banskobystrickým samosprávnym krajom sa nachádzajú v sekcii Poradovníky čakateľov na sociálne služby.


Možnosti podania žiadosti:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (DOCX, 205 kB)

alebo

Elektronická žiadosť
Poznámka: V prípade podávania elektronickej žiadosti musí žiadateľ disponovať tzv. elektronickým podpisom, teda aktuálnou identifikačnou kartou s čipom a aktuálnym softvérovým a hardvérovým vybavením.

  • Fotokópia posudku a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
  • Iné doklady (napr. rozsudok príslušného okresného súdu o pozbavení spôsobilosti žiadateľa na právne úkony, resp. uznesenie príslušného okresného súdu o ustanovení opatrovníka žiadateľovi, alebo potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa, ak tento nemôže sám podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby).

Poznámka: Povinnou prílohou je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukazujúce zdravotné postihnutie žiadateľa (kópia).

Ing. Janka Bartová – pomoc pri umiestňovaní občanov do zariadení sociálnych služieb

mobil: 0940 946 556

telefón: 048/43 25 129

e-mail: janka.bartova@bbsk.sk

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.